Waterzuivering op kantoorboot

Home> Water> projecten> Waterzuivering op kantoorboot

Beroemde Antwerpse badboot
De eerste kantoorboot aan de Napoleonkaai in Antwerpen is een restant van de beroemde Antwerpse Badboot. De Badboot werd tot 2015 gebruikt als openbaar zwembad. Het zinken van het zwembad, gelegen op het bovendek, heeft ervoor gezorgd dat de Badboot niet langer kon blijven bestaan. Een Antwerps reclamebureau besloot het horeca-gedeelte van de boot te kopen en er het eerste drijvende kantoor in Vlaanderen van te maken. En met succes.

Uitdaging
Onze collega’s van Wegrosan/HMVT in België hadden nog nooit eerder een waterzuiveringsproject uitgevoerd op een boot. En net zoals bij vrijwel ieder project kregen ze ook tijdens dit project te maken met meerdere uitdagingen. Allereerst moest het water conform de Vlaamse normen gezuiverd worden. Dit betekent dat het afvalwater van het drijvende kantoor aan bepaalde eisen moest voldoen om het te mogen lozen. Daarnaast was er op de boot slechts een klein oppervlak beschikbaar voor de installatie. De ruimte op het dek was beperkt en de toegang tot het ruim hield met een opening van 90 x 110 centimeter niet over. Daarbij moest het systeemontwerp rekening houden met de stabiliteit van de boot. Tot slot moest de afvalwaterzuivering bestand zijn tegen variabele belastingen: een piek op werkdagen en geen afvalwater in het weekend.

Oplossing
Alleen een septische put is niet voldoende om aan al deze randvoorwaarden te voldoen. De meest voor de hand liggende oplossingen waren daarom de aanleg van een actief slibsysteem of een belucht rietveld. Hierbij viel de keuze op een belucht rietveld (een systeem dat overigens ook op het gezonken deel van de badboot actief was) en actiefkoolfiltratie. Dit is vergelijkbaar met het concept Constructed Wetlands wat wij in Nederland al actief inzetten bij waterzuiveringsprojecten. Het is een filter dat kan worden ingepast in bestaande watergangen. Hierin worden zuurstofrijke en zuurstofarme zones gevormd waardoor de verontreiniging op een biologische wijze wordt afgebroken. Het voordeel hiervan is dat er geen bovengrondse zuivering en er weinig energie nodig is om het water te zuiveren. De actiefkoolfiltratie werd als extra zuiveringsstap geïnstalleerd om een gedeelte van het gezuiverde water te hergebruiken voor het spoelen van de toiletten. We maakten deze afweging omdat dit systeem sterke variaties in belasting aankan én een zeer goed zuiveringsrendement kent. Daarnaast neemt een belucht rietveld relatief weinig ruimte in en is het energiezuiniger dan een actief slibsysteem. Wat voor de opdrachtgever ook meetelde, is dat het rietveld bijdraagt aan de groene looks van de kantoorboot.

Na een succesvol concept van een belucht rietveld, ging WeGroSan/hmvt echter nog een stap verder door een gedeelte van het gezuiverde water te recupereren. Het effluent van het rietveld op de boeg wordt geloosd op het dok. Het effluent van het rietveld op de achtersteven wordt opgevangen in de zes watertanks voor de toiletten. Na bewerking door het actiefkool-filter is dit water geschikt voor het spoelen van de toiletten. De wasbakken en de keuken blijven aangesloten op het leidingwater dat periodiek vanaf de wal wordt aangeleverd. Op deze manier wordt het grootste deel van het afvalwater gezuiverd en via de toiletten hergebruikt; de rest wordt geloosd. Dit resulteert in een aanzienlijke besparing van leidingwater.

Resultaat
Het afvalwaterrecuperatiesysteem op de kantoorboot werd dit jaar in gebruik genomen. Uit de eerste bemonsteringen blijkt dat het geloosde effluent ruimschoots onder de toegestane normen zit. Het biologisch zuurstofverbruik (BZV) ligt met < 3mg/l ver onder de norm van 25 mg/l. En hetzelfde geldt voor het Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) van 59 mg/l (norm: 125 mg/l) en de zwevende stoffen 13 mg/l waar 60 mg/l de norm is. Het beluchte rietveld toont hiermee aan een zeer effectief systeem te zijn voor de zuivering van afvalwater. In combinatie met actief-koolfiltratie, waarmee gezuiverd water hergebruikt kan worden voor laagwaardige toepassingen, is deze optie interessant op plekken waar geen waterleiding aanwezig is, waar strenge normen
moeten worden behaald en waar weinig ruimte is. Eén nadeel is er (nog) wel: de relatief lange terugverdientijd van deze investering. Maar zolang groen, slim en een hoog zuiveringsrendement doorslaggevend is in de afweging, blijkt het beluchte rietveld in alle opzichten de meest logische keuze.

Dit project is een goed voorbeeld van onze werkwijze. Wij gaan altijd op zoek gaan naar een passende oplossing die aansluit op de wensen van de klant en past bij de omgevingsfactoren van een situatie. Benieuwd wat wij mogelijk voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!