Meer informatie?

Heeft u vragen over onze waterzuiveringstechnieken? Of wilt u snel een oplossing voor uw waterprobleem?

senior consultant

Paul Verhaagen

(+31) 6 118 60 806

paul.verhaagen@hmvt.nl

Constructed Wetlands

Home> Constructed Wetlands

Constructed Wetlands

De inzet van wetlands (helofyten) voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is de toepassing van Constructed Wetlands voor de behandeling van water dat verontreinigd is met chemische vervuilende stoffen. De voordelen: de biologie zorgt voor de zuivering van de verontreinigingen, het energieverbruik van het systeem is verwaarloosbaar of nihil, de exploitatiekosten zijn zeer laag, er is geen visuele overlast en het afvoerwater kan worden gebruikt om de biologische afbraakprocessen in de bodem te verbeteren. 

 

Onderzoek en ontwerp Constructed Wetlands

Uiteraard dient een ontwerp van een Constructed Wetland solide te zijn. Aspecten zoals afbraakmechanisme en afbraaksnelheid van de verontreinigingen, functioneren zowel in zomer als winter en ruimtebeslag zijn allemaal onderdeel van het ontwerpproces. Speciaal voor het zuiveren van meer complexe verontreinigingen hebben wij in eigen huis een ontwerpmodule ontwikkeld waarin wij vooraf kunnen inschatten óf zuivering van een bepaalde verontreiniging kansrijk is en wat vervolgens de dimensies van de Wetland moeten zijn. Voor het oplossen van complexe vragen  werken wij samen met Deltares.

Realisatie, beheer en instandhouding Constructed Wetlands

Na ontwerp en eventueel testen van de Constructed Wetland, kunnen wij deze uiteraard ook voor u aanleggen en het onderhoud en de milieukundige begeleiding voor u verzorgen.

Constructed-wetland-31