Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u snel een oplossing voor uw PFAS-probleem?

senior consultant

Paul Verhaagen

(+31) 6 118 60 806

paul.verhaagen@hmvt.nl

PFAS

Home> PFAS

Voor de zuivering van afval- of grondwater kunnen wij een breed pallet aan oplossingen bieden, variërend van actieve kool tot ionenwisselaars en de PerfluorAd®-technologie van onze partnerfirma Cornelsen. Onze kracht zit ‘m in onze onafhankelijkheid en daarmee de keuze voor de meest economische oplossing. Naast deze meer klassieke vormen van waterzuivering onderzoeken wij samen met Laqua op labschaal of we ook op natuurlijke wijze met Wilgenteelt PFAS uit water kunnen opnemen. Dit type oplossingen kunnen in de toekomst een mooie zuiveringsoplossing zijn in situaties waar uitstroom van PFAS houdend water beheerst moet worden. Denk bijvoorbeeld aan uitstroom vanuit stortplaatsen of grondwaterverontreinigingen.

PerfluorAd Technology

Sinds oktober 2018 biedt HMVT, in samenwerking met Cornelsen Umwelttechnologie GmbH de PerfluorAd Technology in Nederland en België om water met geperfluoreerde- en gepolyfluoreerde chemicaliën te behandelen. Dit wordt vaak ook PFC’s of PFOA/PFAS genoemd. Deze innovatieve waterbehandelingstechnologie biedt een kosteneffectief alternatief in vergelijking met de huidige toepassing van gegranuleerde actieve kooloplossing.

De PFC Challenge

De samengestelde klasse van geperfluoreerde- en gepolyfluoreerde chemicaliën (PFC’s) omvat een extensieve groep van sterk gerelateerde chemische bestanddelen die de afgelopen jaren in grote hoeveelheden zijn geproduceerd. Twee van de meest bekende PFC’s zijn perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA), ook wel bekend als geperfluoreerde tensiden (PFT).

Deze PFT’s zijn gefluoreerde organische verbindingen waarin de waterstofatomen van het koolwaterstofskelet volledig zijn gesubstitueerd door fluoratomen. Het zijn dé sterkste organische verbindingen en worden beschouwd als niet-afbreekbaar en blijven lange tijd in het milieu achter. De toxicologische waarde van de PFT’s moet daarbij ook niet onderschat worden.

Beperkingen van traditionele zuiveringsprocessen

Tot voor kort was adsorptie (meestal op actieve koolstof) de enige technisch uitvoerbare methode om PFC-houdend water te behandelen. PFC’s worden doorgaans beschouwd als tamelijk slecht te absorberen vanwege de lange periode die vereist is in de actieve koolstoffilters. Dit maakt de werkwijze onpraktisch en erg kostbaar.

Sinds 2006 werkt Cornelsen Umwelttechnologie GmbH aan de implementatie van een alternatieve technologie om PFT’s uit water te verwijderen. In samenwerking met UMSICHT Fraunhofer Institute in Oberhausen Duitsland, heeft Cornelsen “PerfluorAd” ontwikkeld. PerfluorAd is een nieuw middel voor efficiënte en kosteneffectieve behandeling van PFC-houdend water.

Voordelen van het PerfluorAd systeem

PFC’s worden traditioneel behandeld met korrelige actieve kool in drukvaten. Eenmaal in de drukvaten, kan het behandelingsproces daarbinnen niet meer beïnvloed worden. Cornelsens PerfluorAd daarentegen wordt in een reactorvat als een vloeistof in het stromende water geïnjecteerd. Door de hoge mate van contact met de bindt de PerfluorAd zich met de PFC-verbindingen waardoor deze kunnen precipiteren en kunnen worden uitgefilterd. Deze benadering biedt de mogelijkheid om flexibel de hoeveelheid PerfluordAd aan te passen op de veranderende condities in het onbehandelde water. Door het uitfilteren van een groot deel van de PFC-verbindingen is minder actief kool nodig.