Meer informatie?

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

Project Engineer

Frank Pels

(+31) 6 537 52 089

frank.pels@hmvt.nl

Biologische technieken

Home> Bodem> Biologische technieken

Na verwijdering van de kern kan, in sommige gevallen, de resterende verontreiniging in de pluim biologisch worden afgebroken. Afhankelijk van de aard en ernst van de restverontreiniging wordt de afbraak gestimuleerd door de inbreng van zuurstof en/of een koolstofbron en nutriënten.

We stimuleren zowel anaërobe en aërobe afbraakprocessen. Met name in pluimgebieden of als biologische barrière bieden biologische technieken een geschikt én betaalbaar alternatief.

Wij voeren zelf het ontwerp en de monitoring van de afbraakprocessen uit. In sommige gevallen kan het zijn dat alleen monitoring van het afbraakproces voldoende is. Voor biologische verontreiniging zetten we de volgende technieken in:

  • Bioventing onverzadigde zone
  • Air Sparging verzadigde zone
  • Shock load injecties (eenmalige injectie van voedingsstoffen)
  • Continue injecties via onttrekking en infiltratie van grondwater met voedingsstoffen

ENNA
Afhankelijk van de locatie-specifieke situatie kiezen wij onze voedingsstoffen, perslucht, zuurstof afgevende zouten of nutriënten. Daarnaast injecteren wij ook zeer regelmatig de door onze research & development afdeling ontwikkelde ‘slow release elektrodonor’, op basis van soja: ENNA

FENNA
Wij kunnen ENNA ook combineren met de inbreng van nulwaardig nano-ijzer. Naast biologische afbraak worden verontreinigingen dan parallel ook chemisch gereduceerd. Deze methode heet FENNA.