Meer informatie?

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

Projectmanager

Jack van Rossum

(+31) 6 20 40 65 93

jack.vanrossum@hmvt.nl

Onze bodem is het startpunt voor ruimtelijke ontwikkelingen

Home> Bodem

Bodem vormt, naast schoon water en schone lucht, een belangrijk onderdeel van onze milieukwaliteit. De bodem is de letterlijke basis van een duurzame leefomgeving. Onze bodem en ons grondwater worden intensief gebruikt. HMVT streeft ernaar om verontreinigde locaties zo duurzaam en schoon mogelijk door te geven aan toekomstige generaties.

“Onze belangrijkste taak is het opruimen van verontreiniging zodat het een leefbare omgeving blijft voor komende generaties”, aldus Ted Vendrig van HMVT.

Als allround bodemsaneerder met bijna 30 jaar internationale ervaring bieden wij oplossingen op maat. Ruim 30 jaar geleden zijn wij begonnen als één van de eerste bedrijven met in-situ bodemsaneringen. Met een echte passie voor techniek en milieu hebben wij onze organisatie steeds verder uitgebouwd. Onze experts zijn iedere dag op zoek naar de beste en meest efficiënte oplossingen op het gebied van bodemsanering. We hebben een nauwkeurige aanpak en gaan altijd grondig te werk. Dat mag u van ons verwachten.

Onze aanpak
Ieder project is uniek en daarom gaan wij altijd, samen met de klant of adviseur, in gesprek en op zoek naar slimme oplossingen. Wij beschikken over een breed scala aan bodemtechnieken waardoor er altijd een techniek is die past bij uw situatie. Bodemkwaliteitszorg is meer dan alleen het monitoren van verontreinigingen. Op een creatieve en kosteneffectieve manier leveren wij goede zorg in het actief verwijderen van zoveel mogelijk bronnen uit een verontreinigde bodem. Als bodemsaneringsspecialist combineren we klassieke pump & treat technieken met biologische, chemische of thermische methodes. HMVT bevindt zich vaak op het snijvlak tussen adviseur en contractor. Van onderzoek, conceptueel ontwerp, pilot-testing, detailontwerp tot realisatie. En van monitoring tot afronding.  

“Wij willen projecten uitvoeren, problemen oplossen en klanten helpen”, aldus Ted Vendrig.

Installaties
Bodemsanering kan met behulp van verschillende bodemtechnieken. Afhankelijk van de situatie en de wensen van de klant kunnen wij extractieve, biologische, chemische of thermische technieken inzetten om een bodem te saneren. Meer informatie over onze bodemtechnieken vindt u op de verschillend techniekpagina’s. 

Saneringsgarantie
HMVT is een betrouwbare partner die het hele saneringstraject voor een van tevoren vastgesteld bedrag verzorgd. Hierbij gaat het niet alleen om de uitvoering van een sanering. Ook advies, vergunningverlening, eventueel (pilot)onderzoek, ontwerp, implementatie, milieutechnisch beheer en afronding van de sanering behoren tot de totale dienstverlening.

Bij het overnemen van saneringsrisico’s gaat het altijd om maatwerk. Onze experts brengen op transparante en inzichtelijke wijze in beeld welke risico’s er bekend zijn en welke kosten dit met zich mee brengt. Op basis hiervan wordt een definitieve risicoafkoop met de klant afgesproken. Bij ons komt een klant achteraf nooit voor verrassingen te staan.