Meer informatie?

Krijgt u op dit moment veel klachten van omwonenden over stank? Of zijn emissiebeperkende maatregelen nodig voor uw bedrijf? Wij gaan graag met u in gesprek over hoe we dit probleem het beste kunnen aanpakken.

Projectmanager

Ted Vendrig

(+31) 6 513 19 482

ted.vendrig@hmvt.nl

Lucht

Home> Lucht

De kwaliteit van lucht staat tegenwoordig steeds meer onder druk vanwege geuroverlast, chemische stoffen en fijnstof. Bij HMVT helpen wij bedrijven bij het beperken en zuiveren van hun emissies naar de atmosfeer én adviseren we bij het vinden van de juiste oplossing. We realiseren en beheren een breed scala aan luchtzuiveringstechnieken.

Frisse lucht vormt de basis van onze gezondheid, maar schone lucht is niet vanzelfsprekend. Daarbij worden de normen voor luchtemissies steeds strenger. Sinds 1 januari 2016 geldt een minimalisatieverplichting voor alle stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze stoffen worden Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) genoemd. Ze kunnen kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich ophopen in de voedselketen.

“Wij helpen klanten graag met de juiste oplossing voor hun luchtprobleem. We zorgen dat het project goed verloopt en nemen de gehele organisatie van begin tot eind voor onze rekening”, aldus Michiel Hennink van HMVT.

Onze aanpak 
Bij ons staat de klant centraal. Wij vinden het belangrijk dat we elke klant goed helpen en bieden daarom zuiveringsoplossingen op maat. Onze kracht ligt voornamelijk in de combinatie van onze praktisch georiënteerde milieutechnische expertise met onze advieskwaliteiten. Om een zuiveringsoplossing op maat te kunnen bieden, gaan we samen met de klant in gesprek om tot een gedegen analyse van de bedrijfsprocessen te komen. 

Luchtonderzoek
In de meeste gevallen is nader luchtonderzoek nodig om een volledig beeld te krijgen van het probleem. Voor dit onderzoek voeren we emissiemetingen uit, waarmee we inzichtelijk krijgen welke dampen wanneer en in welke concentratie vrijkomen (mobiele FID- of GCMS- apparatuur, monstername en analyse van dampstromen in laboratoria en debietbepalingen). Daarnaast dragen wij ook zorg voor geurbepalingen. Tijdens de afronding van de onderzoeksfase maken we samen met de klant een afweging over welke dampbehandeling het meest geschikt is.

Pilotonderzoek
Voordat we overgaan op het installeren van een full-scale luchtzuiveringsinstallatie, bevelen wij in veel gevallen een pilotonderzoek aan. Door de luchtzuiveringstechniek op kleine schaal te testen, verkrijgt u meer zekerheid over ontwerpparameters en reinigingsrendementen. Wij zijn niet afhankelijk van één of enkele zuiveringstechnieken, waardoor wij altijd de juiste oplossing bieden. Passend bij uw situatie!

Ontwerp en implementatie 
Nadat de onderzoeksfase is afgerond en er helderheid is welke zuiveringsoplossing in de gegeven situatie het meest geschikt is, kunnen wij overgaan tot (detail)ontwerp, constructie en uiteindelijk implementatie en de opstart van de luchtzuivering. 

Operation en follow-up 
Onderhoud van de installatie is een belangrijk onderdeel van het proces om de luchtkwaliteit op niveau te houden. Onze experts zijn gespecialiseerd in het onderhoud en technisch beheer van zuiveringsinstallaties. Afhankelijk van de wensen van de klant kunnen wij niet alleen een zuiveringsinstallatie leveren, maar deze indien gewenst ook voorzien van het benodigde technische onderhoud. Verhuur en/of leasing van installaties behoort tot de mogelijkheden. 

Zuiveringsoplossingen 
Onze installaties worden door onze specialisten ingezet om een breed scala aan dampen te reinigen. Denk daarbij aan allerlei koolwaterstoffen, geuren met daarin zwavel- of stikstofverbindingen (ammoniak, H2S, mercaptanen, limoleen of fijnstof). Voor reiniging van verontreinigde dampstromen hebben wij een breed scala aan methoden en technieken beschikbaar:

  • Biologische dampreiniging
  • Adsorptie van dampen
  • Absorptie van dampen
  • Oxidatie van dampen
  • Dampcondensatie

Gasdokter
Niet alleen doen wij onderzoek naar dampemissies die vrijkomen bij bedrijfsprocessen, maar we ondersteunen onze klanten ook bij allerlei andere vormen van luchtonderzoek. U kunt ons inhuren als ‘gasdokter’. Daarvoor doen we onder andere bodemluchtmetingen en controleren we de binnenluchtkwaliteit. Binnenluchtmetingen zijn bijvoorbeeld nodig als er een vermoeden is van dampen vanuit de bodem- of kruipruimte.

Webinar

Onlangs hielden wij een webinar over deze onderwerpen. Klik hier om dit webinar te bekijken.