Meer informatie?

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

Projectmanager

Ted Vendrig

(+31) 6 513 19 482

ted.vendrig@hmvt.nl

Adsorptie van dampen

Home> Lucht> Adsorptie van dampen

Dampen kunnen ook geadsorbeerd worden aan een adsorptiemateriaal. Wij werken hoofdzakelijk met actief kool of met zeolieten. Actief kool is een micro-poreuze koolstofmatrix, met een zeer groot intern oppervlak. Dit interne oppervlak leent zich bij uitstek voor adsorptie van een grote verscheidenheid aan organische koolwaterstoffen.

Actieve kool heeft als voordeel dat het relatief goedkoop is en relatief eenvoudig in de bedrijfsvoering. Uiteraard gelden ook hier enkele randvoorwaarden die altijd van belang zijn.

Randvoorwaarden 
Bij lage influent-concentraties is de beladingsgraad ook laag. Bij een juiste belading kan het zuiveringsrendement erg goed zijn. Actief kool werkt het best bij bepaalde ranges aan temperatuur en vochtgehalte. Bij een hogere temperatuur is de beladingsgraad minder en idem bij (te) veel vocht. 

Beladen actief kool desorbeert haar verontreiniging weer. Eenmaal beladen dient of het actief kool vervangen te worden door een nieuwe batch of ter plaatse geregenereerd te worden (bijv. met stoom e/o vacuüm). Verschillende stoffen worden verschillend door kool geadsorbeerd. Over het algemeen geldt, hoe vluchtiger de verontreiniging, hoe lastiger te ‘vangen’ op actief kool. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld alcoholen. Daarnaast geldt dat minder goed adsorberende stoffen snel verstoten kunnen worden door goed adsorberende stoffen m.a.w., mengsels zijn moeilijker te adsorberen. 

Bij het adsorptieproces komt warmte vrij. Bij te hoge influentconcentraties kunnen hierdoor gevaarlijke broeinesten ontstaan, met mogelijk zelfontbranding van de actieve kool tot gevolg.

Zeolieten
Naast actieve kool zijn er ook zeolieten die verontreiniging kunnen adsorberen. Zeolieten (minerale oorsprong) hebben als groot voordeel dat er betrekkelijk weinig adsorptiewarmte vrijkomt, waardoor het risico van zelfontbranding marginaal is. Zeoliet is wel (veel) duurder, dus alleen interessant als vervanging van actieve kool, wanneer deze ter plaatse kan worden gereinigd/gedesorbeerd. Wij zetten zeolieten vooral in als ‘peak-shaving’ techniek, waarbij eventuele hoge influent-pieken worden afgevlakt t.b.v. de uiteindelijke luchtzuivering.