Systeemkeuze afvalwaterzuivering treinstellen

Home> Water> projecten> Systeemkeuze afvalwaterzuivering treinstellen

Uitdaging
In Zwolle worden geïnstalleerde bioreactoren in treinstellen van een spoorvervoerder ingepland voor reiniging. De vrijkomende waterstromen bij deze reiniging worden geloosd, maar bevatten nog veel onopgeloste bestanddelen. De opdrachtgever heeft voornemens om deze waterstroom te reinigen alvorens te lozen, maar het afvalwater afkomstig uit de opvangtank van de reinigingsinstallatie bevat veel onopgeloste bestanddelen en bovendien is nog een grote hoeveelheid biologische activiteit aanwezig (concentraties van BZV, CZV en ammonium gebonden stikstof).

Oplossing
Dit onderzoek dient een beeld te geven van mogelijkheden om de (afval)waterstroom, afkomstig van de bioreactoren, te zuiveren en te beheersen. HMVT heeft in opdracht van Oranjewoud onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling en bezinkbaarheid van een afvalwaterstroom. Middels bezinkproeven en duurproeven in de testruimte van HMVT te Ede zijn de bezinkeigenschappen van het afvalwater onderzocht.

Resultaten
Gebleken is dat de bezinkeigenschappen van het slib goed zijn. Er vindt binnen een korte periode van 5 minuten al een afscheiding van 70% van het ingezette volume als waterige laag boven de bezonken sliblaag plaats. Dit betekent dat het slib zich als relatief grote deeltjes in het water bevindt. Op grond van de eigenschappen van het slib en de aanvullende bezinkproeven op het slib wordt geadviseerd om een mechanisch scheiding middels een zeefbochtfilter of zeefbandfilter te hanteren. Deze filters zorgen voor het afscheiden van het slib uit de biobak van het transportwater waarmee het slib uit de biobak is verwijderd.