Start project grondwater sanering in Montpellier (Frankrijk)

Home> Water> projecten> Start project grondwater sanering in Montpellier (Frankrijk)

Eind januari is HMVT begonnen met de in-situ sanering van een grondwaterverontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) in Montpellier. De verontreiniging in het grondwater heeft een omvang van enkele hectares en is aanwezig op een diepte van 8 tot 15 meter. Voor de sanering is gekozen voor een volledige in-situ benadering: verontreinigd grondwater wordt opgepompt en ontdaan van zwevende delen zoals zand. Vervolgens wordt aan het water een oxidant toegevoegd. Hierna wordt het water weer geïnfiltreerd in de bodem. De keuze voor deze werkwijze is gebaseerd op de specifieke geohydrologie van de locatie, de wens tot het minimaliseren van de hoeveelheid te onttrekken en te lozen grondwater en een zo gering mogelijk verbruik van oxidant.

Voor het project zijn in totaal 13 rijen met onttrekking- en infiltratiefilters aangebracht loodrecht ten opzichte van de grondwaterstroming. Door afwisselend uit een rij filters te onttrekken en in de volgende rij te infiltreren te infiltreren wordt de hele verontreiniging behandeld. De sanering is gestart in het gebied waar de hoogste gehalten aan verontreiniging aanwezig zijn en verplaatst zich vervolgens stroomafwaarts.

Voor het mogelijk maken van deze werkwijze zijn speciale mobiele pompunits gebouwd. Deze pompunits kunnen al naar gelang de voortgang van de sanering eenvoudig worden verplaatst over de grondwaterverontreiniging. Zo zijn we verzekerd van een efficiënte en gerichte sanering. De sanering van de hele grondwaterverontreiniging zal tussen de 1 en 1,5 jaar gaan duren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Paul Verhaagen.