Meer informatie?

Heeft u vragen over Laqua?

Managing Director

Menno Smits

(+31) 6 53695974

menno.smits@hmvt.nl

Laqua® Filter

Home> Laqua

Onze Zweedse partner Laqua ontwerpt al vele jaren Clean Tech-waterzuiveringen voor de verwijdering van enerzijds organische (micro) verontreinigingen en anderzijds nutriënten. Zij doen dit onder meer door klassieke filtermaterialen als actief kool en zandfiltratie te vervangen door meer circulaire, natuurlijke materialen (Laqau® Filter). Daarnaast zijn zij expert in zuivering van waterstromen door de aanplant van wilgen, bijvoorbeeld om nutriënten uit water te halen. Deze natuurlijke vormen van waterzuivering zijn uitermate geschikt om de uitstroom verontreinigd water vanuit stortplaatsen of landbouwgebieden te reinigen, natuurlijk ingepast in de omgeving.   

Laqua® Filter

Het Laqua® Filter is een doorontwikkeling van een zandfilter waarin het zand wordt verreikt met natuurlijke filtermedia die beter in staat zijn om ook organische verontreinigingen te adsorberen. Denk hierbij aan kolenas en veenresten. Door de combinatie ontstaat een filtermedium waarin enerzijds ad- en desorptie plaatsvindt en anderzijds ook chemische en biologische afbraakprocessen ontstaan. In combinatie met een uitgekiend ontwerp, irrigatie en onderhoudsplan ontstaat een circulaire, milieuvriendelijke zuiveringssysteem.  

Wilgen

In geval uw water te veel nutriënten bevat kunnen wij samen met Laqua bepalen of het natuurlijk zuiveren door middel van de aanplant van Wilgen een oplossing is. Wilgen staan bekend om snelle groei en grote (water)opname. Zij leggen daarmee nutriënten vast. Door periodiek de wilgen te oogsten en voor duurzame energie in te zetten ontstaat een uitermate milieuvriendelijke oplossing om water te zuiveren.  

Footprint

De voordelen van dit type natuurlijke filtersystemen is evident:

  • Robuust
  • Lage aanleg- en operationele kosten
  • Natuurlijke uitstraling & inpassing in de omgeving
  • Geen of heel weinig energieverbruik en circulair