Systeemkeuze behandeling zwembadwater

Home> Water> projecten> Systeemkeuze behandeling zwembadwater

Uitdaging
Door de storm van oktober 2013 is een zwembad vervuild geraakt met o.a. bladeren en overige onopgeloste organische bestanddelen. Hierdoor is het water licht verkleurd (lichtbruin). Het verwijderen van het water uit het zwembad is niet mogelijk omdat het zwembad zal gaan drijven. Het water dient dus gezuiverd te worden middels recirculatie.

Oplossing
Middels een labopstelling is getracht te zoeken naar een systeemkeuze om het zwembadwater dusdanig te zuiveren dat deze weer helder wordt, vrij van onopgeloste bestanddelen en kleur.

Resultaten
Gebleken is dat het filteren van het zwembadwater middels zakkenfilters weinig effect heeft gehad op de aanwezige onopgeloste bestanddelen. Het lijkt er zelfs op dat er na filtering méér onopgeloste bestanddelen in het water aanwezig waren. Het vermoeden bestaat dat door de filtering, de grotere ‘onopgeloste organische bestanddelen’ uiteen gevallen zijn in meerdere kleine onopgeloste bestanddelen. Daarnaast zijn testen gedaan met UV/peroxide. De behandeling met UV/peroxide lijkt wel de goede oplossing te bieden. Na behandeling van het water dat eerst gefilterd was met een 25 µm filter, is het water behandeld met UV/peroxide in de waterstroom waarbij er een ontkleuring is waargenomen van het zwembadwater.