Meer informatie?

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

Projectmanager

Ted Vendrig

(+31) 6 513 19 482

ted.vendrig@hmvt.nl

Biologische dampreiniging

Home> Lucht> Biologische dampreiniging

Bij biologische systemen (biofilters) zetten micro-organismen de koolwaterstoffen om in onschuldige eindproducten, vooral water en koolstofdioxide. Bij biologische systemen moeten een aantal zaken goed geborgd worden. 

Continu proces
Een biologische zuivering heeft baat bij een zo continu mogelijk proces. Micro-organismen hebben immers tijd nodig om zich aan te passen aan gewijzigde condities. Dit betekent dat kortdurende wisselingen in ingangsconcentraties en/of stoffen door de “batch-gewijze bedrijfsvoering” lastig op te vangen zijn.

Temperatuur & vochtgehalte
Micro-organismen zijn gevoelig voor temperatuur en vochtgehalte. Te koud en te vochtig is niet goed. Te warm en te droog ook niet. Bij een biologische filter buiten op het dak zijn deze condities lastiger te borgen.

Zuurstofniveau & pH
Naast temperatuur en vochtgehalte spelen ook condities als zuurstofniveau en pH een rol. Sommige stoffen zijn lastiger biologisch af te breken dan anderen. Voldoende contacttijd is daarom van belang. Zo breken bijvoorbeeld gechloreerde koolwaterstoffen beter anaeroob af en de normale (vluchtige) koolwaterstoffen beter aeroob.