Meer informatie?

Heeft u vragen over onze waterzuiveringstechnieken? Of wilt u snel een oplossing voor uw waterprobleem?

Projectleider

Martijn Baars

(31)6 114 25 734

martijn.baars@hmvt.nl

Water

Home> Water

Zuiver water lijkt zo vanzelfsprekend. Echter, om onze kostbare drinkwatervoorraden blijvend te beschermen zullen wij steeds meer moeten doen om ook de kwaliteit van ons grond- en afvalwater op peil te houden. Niet alleen de klassieke chemische grond- en grondwaterverontreinigingen vormen op termijn een bedreiging, maar ook nieuwe stofgroepen, zoals de PFAS-verbindingen, medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en de uitloging van nutriënten vanuit intensieve landbouwgebieden. Dit vraagt in de hele waterketen om innovatieve oplossingen. Om oplossingen die HMVT kan bieden, van conceptueel idee tot realisatie en beheer.

Onze aanpak
Geen project is voor ons hetzelfde, iedere vraag is altijd weer maatwerk gebleken. Door onze jarenlange ervaring in het zuiveren van verontreinigde grondwaterstromen kunnen wij snel de juiste oplossing formuleren. Wij richten ons hierbij niet op één technologie, maar kiezen altijd voor een praktische aanpak met een optimale balans tussen milieu, rendement en kosten. Vaak testen wij onze oplossingen bench-scale in onze eigen testruimte of in de praktijk op pilotschaal. 

 Wij leveren een dienst. Ieder project is een puzzel waarbij je de juiste puzzelstukjes op de juiste plek moet leggen”, aldus Martijn Baars, specialist in waterzuivering bij HMVT.

Clean Tech Waterzuivering

Wij hebben vanuit onze historie veel ervaring opgedaan met de klassieke vormen van waterzuivering, van fysische tot biologische en chemische zuiveringsprocessen. In toenemende mate passen wij echter ook meer ‘Clean Tech’ waterzuiveringsmethoden toe. Het zuiveren van (grond)water zoveel als mogelijk met de kracht van de natuur én natuurlijk ingepast in de omgeving. Zo passen wij reeds enige jaren [Constructed Wetlands] toe om complexe chemische verontreinigingen op natuurlijke wijze te zuiveren. 

Wij breiden onze kennis & kunde in Clean Tech Waterzuivering actief verder uit door bijvoorbeeld partnerships aan te gaan zoals met Laqua uit Zweden, welke uitgebreide ervaring heeft in adsorptiefilters van natuurlijke materialen in combinatie vaak met de aanplant van Wilgen. Deze [Laqua® Filters] worden ingezet om percolaat van vuilstorten te reinigen of nutriëntenuitspoeling vanuit landbouwgebieden op duurzame wijze te reinigen. 

Opkomende stoffen PFAS, medicijnresten en bestrijdingsmiddelen
Als innovatief grond- en grondwaterzuiveringsbedrijf scannen wij op continue basis de mogelijkheden om ook de ‘opkomende’ stoffen als PFAS, medicijnresten en bestrijdingsmiddelen uit water te reinigen en testen wij zelf of met partners mogelijke oplossingen.