Meer informatie?

Heeft u vragen over onze waterzuiveringstechnieken? Of wilt u snel een oplossing voor uw waterprobleem?

Team Manager

Paul Verhaagen

(+31) 6 118 60 806

Nature based remediation

Nature Based Remediation 
“De natuur ten volle te benutten om ons te helpen met de saneringsmaatregelen uit te voeren terwijl wordt voldaan aan  alle randvoorwaarden van de sanering.” Dat is Nature Based Remediation. Natuurlijk zijn we allemaal bekend met verschillende methoden die in lijn zijn met deze aanpak. Zo wordt door het inbrengen van substraat de biologische afbraak van gechloreerde oplosmiddelen in het grondwater versterkt. In de loop der jaren hebben we veel bijgeleerd en de resultaten en voorspelbaarheid van projecten is steeds verder verbeterd. Nu werken we aan de volgende stappen: aanleg van constructed wetlands en stand-alone saneringsinstallaties.

Constructed Wetlands
De inzet van wetlands (helofyten) voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater is niet nieuw. De toepassing van constructed wetlands voor de behandeling van water dat is verontreinigd met chemische vervuilende stoffen is een volledige nieuwe dimensie. De voordelen: de biologie zorgt voor de zuivering van de verontreinigingen, het energieverbruik van het systeem is verwaarloosbaar of nihil, de exploitatiekosten zijn zeer laag, er is geen visuele overlast en het afvoerwater kan worden gebruikt om de biologische afbraakprocessen in de bodem te verbeteren. 

 Onderzoek & Ontwerp Constructed Wetlands
Uiteraard dient een ontwerp van een  Constructed Wetland solide te zijn. Aspecten zoals afbraakmechanisme en afbraaksnelheid van de verontreinigingen, functioneren zowel in zomer als winter, ruimtebeslag zijn alle onderdeel van het ontwerpproces. Speciaal voor het zuiveren van meer complexe verontreinigingen hebben wij in eigen huis een ontwerpmodule ontwikkeld waarin wij vooraf kunnen inschatten óf zuivering van een bepaalde verontreiniging kansrijk is en wat vervolgens de dimensies van de Wetland moeten zijn. Voor het oplossen van complexe vragen  werken wij samen met Deltares.

Realisatie, beheer & instandhouding Constructed Wetlands
Na ontwerp en eventueel testen van de Constructed Wetland, kunnen wij deze uiteraard ook voor u aanleggen, het onderhoud en de milieukundige begeleiding voor u verzorgen.
 
Stand-alone installatie’s : geen energie-aansluiting meer nodig
Nieuw is de ontwikkeling van stand-alone saneringsunits. In principe zijn deze units volledig zelfvoorzienend. De energie voor de unit wordt opgewekt door de zon of de wind. De opgewekte energie wordt gebruikt voor de in-situ technologieën die het saneringsproces uitvoeren. Dus zelfs op de meest afgelegen locaties kunnen deze units functioneren. Eerst beoordelen wij de hoeveelheid energie die nodig is om een systeem gedurende een deel van de dag te laten draaien.  Een voorbeeld: airsparging is een veel toegepaste in-situ technologie. Maar voor de sanering hoeft de airsparging niet altijd 24 uur per dag te werken. Vaak is het zelfs beter om deze technologie met intervallen te gebruiken. Door regelmatig pauzes in te lassen kunnen de evenwichten in de bodem weer herstellen, hierdoor verloopt de sanering effectiever. Dit geldt ook voor DNAPL- en LNAPL-onttrekkingen, waar tussentijdse pauzes nodig zijn om het product te laten toestromen. Door goed te kijken naar de beschikbaarheid van de energie en naar de saneringstechnieken  blijkt dat stand-alone units heel vaak haalbaar zijn. 
 

Constructed Wetlands Association (CWA)
HMVT is aangesloten bij de CWA. Deze vereniging heeft als doel om de Constructed Wetland te promoten en met elkaar de kennis te vergroten. Samen met grote waterbedrijven, academici, onderzoekers, adviseurs, ingenieurs, ecologen en eindgebruikers optimaliseren we constant de toepassing om zo kwaliteitsborging te bieden en aan de hoogste ontwerp-, prestatie- en onderhoudsnormen te voldoen.

Lees meer over CWA via https://www.constructedwetland.co.uk/

Gerelateerde projecten