Meer informatie?

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

Projectleider

Martijn Baars

(31)6 114 25 734

martijn.baars@hmvt.nl

Klassieke grondwaterzuiveringen

Home> Klassieke grondwaterzuiveringen

Wij hebben ruime ervaring in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van grond- en proceswaterzuiveringen, zowel met een tijdelijk als permanent karakter. Met name als het gaat om sterk verontreinigde waterstromen met bijvoorbeeld pure organische (chloor)koolwaterstoffen, zware metalen of medicijnresten en bestrijdingsmiddelen zijn wij in ons element. 

Met de volgende klassieke zuiveringssystemen voor de behandeling van grond- of proceswater hebben wij veel ervaring:

  • • Fysische zuiveringstechnieken 
  • • Biologische behandeling
  • • Chemische behandeling

Fysische zuiveringstechnieken

In onze klassieke (grond)waterzuiveringen combineren wij vaak meerdere technieken. Denk hierbij aan in- en effluentbuffers, opvoerpompen, olie/water of productafscheiders, doseringssystemen voor toeslagstoffen, adsorptiefilters (actief kool), luchtstripping, zandfiltratiesystemen en complete ontijzeringen. Wij zijn met name in ons element als het gaat om (semi) permanente waterzuiveringen waar een hoge graad van afwerking verlangt wordt. Denk hierbij ook aan zaken als detail engineering, HAZOP-trajecten en ATEX-issues. 

Afbeelding1

Biologische behandeling

Naast de fysische/chemische technieken zuiveren wij inkomende waterstromen ook frequent met behulp van biologische afbraak. Vooral Biorotoren worden door ons ingezet, waarbij een cilindervormige pakking deels onder & boven water roteert en waarop bacteriën groeien die de verontreinigingen in het water afbreken.  

Afbeelding2

Chemische behandeling

Niet alleen combineren wij biologische afbraak met onze klassieke waterzuiveringen, maar voegen wij ook chemische elementen toe. Denk hierbij aan zuur- en loogdoseringen, de injectie van ozon, UV-dodering en/of waterstofperoxide behandelingen. Deze geavanceerde oxidatietechnieken zijn met name geschikt om medicijnresten of bestrijdingsmiddelen aan te pakken.

Wanneer het gaat om UV/Peroxide behandeling van verontreinigd grondwater trekken wij daarnaast ook proactief samen met Van Remmen UV Technologie uit Wijhe op om deze stoffen het hoofd te bieden. Van Remmen heeft unieke kennis van geavanceerde oxidatie met behulp van hun AdvanoxTM systeem.