Meer informatie?

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

Projectmanager

Ted Vendrig

(+31) 6 513 19 482

ted.vendrig@hmvt.nl

Dampcondensatie

Home> Lucht> Dampcondensatie

Door middel van koelen kunnen dampen ook uit een gasstroom gecondenseerd worden. Het grote voordeel van dampcondensatie is dat in feite onbeperkte influent-concentraties veilig behandeld kunnen worden. Dit in tegenstelling tot alle andere behandelsystemen waar te hoge influent-concentraties kunnen leiden tot vergiftiging (biologisch reinigen), tot zelfontbranding (actief kool) of tot explosiegevaar (oxidatief reinigen).

Het nadeel daarentegen van dampcondensatie is het relatief hoge energieverbruik om tot voldoende diepe temperaturen te komen voor een hoog rendement en het risico op aan/dichtvriezen van vocht in de warmtewisselaars.