Meer informatie?

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

Project Engineer

Frank Pels

(+31) 6 537 52 089

frank.pels@hmvt.nl

Chemische technieken

Home> Bodem> Chemische technieken

In veel situaties past HMVT chemische technieken toe om verontreiniging aan te pakken. Chemische technieken worden ingezet om enerzijds verontreiniging af te breken, bijvoorbeeld oxidatie en reductie. Anderzijds zetten we het in om verontreiniging in de bodem vast te leggen.

Chemische oxidatie
Een chemische techniek die zich de laatste jaren steeds meer heeft bewezen, is chemische oxidatie. Met behulp van deze techniek bereiken we in een korte tijdsperiode een hoog saneringsrendement. Met name in kerngebieden waar sprake is van een hoge concentratie verontreiniging is deze techniek effectief en bruikbaar. Afhankelijk van de lokale verontreinigingssituatie passen wij de volgende chemische oxidatietechnieken toe:

  • Chemische oxidatie met behulp van waterstofperoxide (Fenton’s reagens).
  • Toepassing van ‘Advanced’ Fentons.
  • Chemische oxidatie met behulp van permanganaat.
  • Chemische oxidatie met behulp van geactiveerde persulfaat.

Lees ook het artikel ‘8 tips voor een succesvolle sanering met Insitu Chemische Oxidatie (ISCO)’ 

Chemische reductie: FENNA
Chemische reductie wordt ingezet door middel van een injectie van nulwaardig nano ijzerpoeder. Deze methode combineren we met biologische afbraak dankzij ons FENNA concept.

Vastlegging
Niet alle verontreinigingen komen direct in aanmerking om extractief, chemisch of biologisch te saneren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zware metalen. Een (deels) mobiele verontreiniging kunnen we ook immobiliseren (tegengehouden), zodat verspreiding naar lucht of elders in de bodem wordt voorkomen. Het risico van de verontreiniging neemt HMVT op deze manier weg. Wij hebben vastlegging, ook wel immobilisatie genoemd, al bij verschillende typen verontreinigingssituaties toegepast.