Terminal Antwerp

Home> Water> projecten> Terminal Antwerp

Uitdaging
In 2015 en 2016 heeft HMVT, in opdracht van Sweco België, een renovatieproject van een waterzuiveringsinstallatie uitgevoerd. Het ging hier over grond- en grondwaterverontreiniging met minerale olie, BTEX en MTBE.

Oplossing
Het project omvatte de uitbreiding en renovatie van de waterzuiveringsinstallatie op het terrein van Vesta Terminal Antwerp. Deze installatie heeft een capaciteit van 30m3/uur en is gelegen in een ATEX omgeving.

Resultaten
Naast het uitbreiden van de beton verharding en de opstelplaats is ook een ontijzeringsstap geïmplementeerd (oxidatietank met Ph-meting, loogdosering en coagulansdosering). Daarnaast is de werking van de continue zandfilter, de plaatbeluchters en de oliewaterafscheiders geoptimaliseerd, is er een vochtafscheider en heater op de luchtstroom geplaatst en zijn luchtkanalen op de ventilatoren van de plaatbeluchters geïnstalleerd. Er is voor dit project een tweede waterzijdige aktief koolfilter geplaatst en de werking van de waterzijdige actief koolfilters is geautomatiseerd. Het plaatsen van temperatuur- en zuurstofmetingen in de bestaande oliewaterafscheider voor hemelwater (Ex-zone 0) t.b.v. persoonlijke bescherming, het plaatsen en aansluiten van ventieleilanden voor de gestuurde kleppen en het volledig vernieuwen van de elektrische kast en sturing van de zuiveringsinstallatie behoren tot de acties die zijn uitgevoerd. Tot slot zijn ook het leidingwerk (HDPE elektrolassen), de bekabeling en kabelgoten volledig vernieuwd.