Om onze projecten ‘in de lucht’ te houden, hebben wij de afgelopen periode ons team flink versterkt. Martijn Baars werkt al ruim een jaar voor ons, maar was al die tijd nog extern gedetacheerd als Water Manager. Sinds kort is hij medeverantwoordelijk voor het samenstellen van onze installaties in onze werkplaats. Daarnaast adviseert hij in- en extern qua waterzuiveringsoplossingen en staat hij samen met onze mensen van de werkvoorbereiding en werkplaats borg voor het verder professionaliseren van onze zuiveringen naar industrieel niveau.

Gezocht

Ter versterking van ons Belgische team zoeken wij nog een ervaren projectleider om ons milieuteam te versterken. Klik hier voor meer informatie en neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

Constructed Wetlands kunnen een mooie, energiezuinige en circulaire manier zijn om met chemicaliën verontreinigde grondwaterstromen of percolaatwater van stortplaatsen te zuiveren. Wij hebben al meerdere Wetlands ontworpen en gerealiseerd. Vorig jaar hebben we ook een model gebouwd om onze Wetland vooraf beter te kunnen dimensioneren. Om nog beter onderzoek te kunnen doen naar de haalbaarheid van een Constructed Wetland, hebben wij dit voorjaar een mini-wetland in een 20-voet container ingebouwd. Deze pilot unit kunnen wij naar locatie brengen om ter plaatse de haalbaarheid van deze zuiveringsmethode te testen en om dimensioneringsparameters te verifiëren. We kunnen ook water ophalen en bij ons te Ede testen.

De Constructed Wetland Pilot Unit is nu gereed en is op 9 juli aan de nabij de Nedereindse Plas opgestart. Het doel van het project is te kijken of we het percolaat afkomstig van stortplaatsen op een biologische manier kunnen reinigen.

Martijn Baars, misschien al een bekende naam voor u, is nu volledig in dienst bij HMVT. Met veel praktische ervaringen in waterzuiveringsinstallaties, waaronder afgelopen jaren actief  in de farmaceutische industrie brengt hij nu HMVT verder in het ontwikkelen van nieuwe waterzuiveringen. Martijn: “HMVT vroeg me om eens met een frisse blik de waterzuiveringen onder de loep te nemen. Een leuke uitdaging en ik ben gebrand om de efficiëntie en betrouwbaarheid naar een nog hoger level te brengen.” HMVT zet zich ook in voor energiezuinige waterzuiveringen, waar mogelijk biologisch of circulair ingericht zoals met behulp van constructed wetlands.

Verschillende installaties met één doel
Als construction manager en proces engineer werkte Martijn enkele jaren in de farmaceutische industrie. Hoe zuiver je water met medicijnresten? Het afvalwater zomaar  in het riool lozen is niet meer van deze  tijd. Martijn: “Mooi om te zien dat je bij grotere projecten verder komt door samen te werken. Zo herinner ik me een mooi project waar we met een aantal bedrijven veel verschillende apparatuur hadden neergezet. Ieder apparaat had zijn eigen functie, maar het doel was helder: schoon water. Zulke projecten geven je de ervaring en kennis waar je je hele loopbaan nog profijt van hebt.”

Nieuwe job met bekende gezichten
Via via kwamen Marco en Martijn met elkaar in contact en spraken zij over waterzuivering. Marco: “Die man had verstand van zaken en ik wilde eens een second opinion over de waterzuiveringen van HMVT. Hij was nog geruime tijd full time aan de slag in de farmaceutische industrie, maar inmiddels is hij volledig beschikbaar voor HMVT in brede zin. Een mooie nieuwe kracht in het team van HMVT”. De switch naar een nieuwe job is een leuke nieuwe uitdaging, maar soms ook lastig. Martijn: “Ik zit helemaal op mijn plek bij HMVT, maar op het begin is het soms lastig met leveranciers. Van sommige was ik zo overtuigd van hun kwaliteit, dat ik deze heb aangeraden bij HMVT. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik af en toe weer een bekend gezicht zie van vroeger.”

Werk in uitvoering
In de anderhalf jaar dat Martijn in dienst is bij HMVT, is hij al betrokken bij verschillende mooie projecten. Martijn: “Naast de vraag om mijn kritische blik op de bestaande waterzuiveringen, wilde ik ook de eerste projecten oppakken. Dat is gelukt: het ontwerpen van een zuivering voor een wasplaats met verschillende waterverontreinigingen.” De verontreinigingen op deze wasplaats verschillen vaak.  Machines en apparatuur uit verschillende sectoren voedingsmiddelen, farmacie, landbouw maar ook uit de petrochemische industrie.  Martijn: “Precies daar ligt de uitdaging. Ik ben druk bezig geweest met het ontwerpen van een waterzuivering die je makkelijk kunt instellen per machine. Een  te reinigen machine uit de olie industrie vraagt om een andere zuivering dan een farmaceutische.” De reacties op het ontwerp van Martijn zijn positief, dus HMVT verwacht binnenkort te beginnen met de bouw van de waterzuivering.

Contact
Heeft u vragen voor Martijn? Stel ze gerust via martijn.baars@hmvt.nl

 

 

 

Ook op Bodembreed 2021 is HMVT weer aanwezig. Wij geven presentaties over verschillende onderwerpen. Wil je meer weten? Laat dan je email-adres achter via onderstaande links. 

Na afloop van Bodembreed sturen wij je dan de presentatie en achtergrondinformatie toe. En verder houden we je op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen of resultaten zijn. 

 

Electrical Resistance Heating (ERH) 

De meest snelle en robuuste saneringsoplossingen zijn thermische In-situ saneringstechnieken. Vluchtige verontreinigingen worden bij deze techniek uit de bodem gekookt. De vrijkomende verontreinigde stoomdampen worden vervolgens afgevangen en gezuiverd.

Saneringsrendementen van >99% zijn haalbaar. Dit is inclusief het verwijderen van zaklagen van puur product, wat heel lastig met andere in-situ saneringstechnieken te verwijderen is. De gehele bodem wordt opgewarmd tot temperaturen boven het kookpunt van water. Hierdoor worden ook kleilagen, leemlagen en zelfs rotsgronden gereinigd.

 

Bestrijding Japanse duizendknoop (JDK) met warmte

De Japanse duizendknoop is  heeft heel Nederland veroverd en overwoekert deze plant alles, maar dan ook alles. Verschillende gemeenten, waterschappen, provincies en andere terreinbeheerders zitten met de handen in het haar. Deze woekeraar is bijna niet uit te roeien, laat een klein worteltje in de bodem zitten en hij komt gewoon net zo hard weer terug.

Een hardnekkig probleem waarvoor HMVT een oplossing heeft bedacht: warmte! Door de bodem op te warmen tot minimaal 55 graden sterft de nietsontziende duizendknoop af inclusief het hele uitgebreide netwerk van ondergrondse wortels.

Aanpak PFAS met wetlands/ fytoremediatie

PFAS in grond- en proceswater is een groot en actueel probleem. PFAS zijn toegepast in vele producten. 

Tot op heden wordt met PFAS verontreinigd water vooral gezuiverd door middel van actieve kool filtratie. Echter, beladingsgraden op actieve kool zijn zeer laag en moeilijk op voorhand in te schatten.  HMVT ontwikkelde al eerder een alternatieve zuiveringsmethode

Onlangs is HMVT, in samenwerking met een Zweedse partij, gestart met een nature-based oplossing waarbij PFAS uit grond en water wordt verwijderd met wetlands/ fytoremediatie. In onze presentatie gaan wij hier uitgebreid op in. 

 

 

Eerder presenteerden HMVT en Deltares het al op de Aqua Consoil Conference in Antwerpen in 2019, en inmiddels is het erkend door grondwaterspecialisten; ons gemeenschappelijke grondwater wordt langzaamaan ‘grijs’. Binnen onze samenleving groeit het besef dat onze kostbare drinkwatervoorraden worden bedreigd door diffuse en opkomende verontreinigende stoffen, zoals pesticiden, voedingsstoffen maar ook medicijnen en PFAS. In tegenstelling tot de ‘klassieke’ bodem- en grondwaterverontreinigingen, zoals gechloreerde oplosmiddelen, zware metalen en oliën, worden deze ‘nieuwe’ verontreinigende stoffen niet alleen als hotspots aangetroffen in dichtbevolkte gebieden, maar ook op het platteland. Deze verbindingen worden in grote hoeveelheden aangetroffen met lage, maar nog steeds significante concentraties. Zulke diffuse verontreinigende stoffen vormen niet alleen een bedreiging voor de drinkwatervoorziening, maar ook voor proceswater en andere bronnen die in de (voedings) industrie worden gebruikt.

HMVT_REMMEN
Remmen_HMVT

Gebundelde krachten

Om pesticiden en medicijnen uit water te verwijderen kunnen geavanceerde oxidatietechnologieën, zoals UV / peroxide of ozoncombinaties, zeer effectief zijn als behandelingsmethode, zowel technisch als financieel. Daarom hebben HMVT en Van Remmen UV Technology hun krachten gebundeld rond dit onderwerp. HMVT heeft meer dan 25 jaar ervaring met in-situ bodem- en grondwatersaneringsprojecten, variërend van conceptueel ontwerp, modellering en pilotstudies tot implementatie en exploitatie van zuiveringsprojecten. Van Remmen UV Technology is gespecialiseerd in waterbehandeling met AdvanoxTM (Advanced Oxidation Technologies), ook van ontwerp tot constructie en exploitatie van de waterbehandelingssystemen. Samen vormen we een zeer sterk team om organisaties te helpen bij het beschermen van hun kostbare (drink) waterbronnen tegen medicijnen, pesticiden en andere microverontreinigingen.

Meer informatie?

Heeft u een project waarbij pesticiden of medicijnen in het grondwater behandeld moeten worden? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via Menno Smits of via Kaspar Groot Kormelinck.

Op een petrochemische site in Europoort heeft HMVT een omvangrijke drijflaagsanering binnen de ingeschatte tijd succesvol afgerond. De verontreiniging met een drijflaag van ca. 6500 m2 van ruwe olie en op sommige plekken tot wel 80 cm dikte, bevond zich ter plaatse van een tankput. Ook onder de tank was de drijflaag aanwezig.

Sanering

De sanering is uitgevoerd middels Meer Fasen Extractie (MFE). Bij MFE wordt door het aanleggen van een hoge onderdruk bodemlucht, verontreinigd grondwater en drijflaag via een net werk van ondergrondse extractiefilters verwijderd. Op deze locatie zijn in totaal 440 extractiefilters geplaatst. Een deel van deze filters zijn onder de tank geplaatst tijdens de renovatie van de tankterp. De tank was op dat moment opgevijzeld. Middels drijflaagmetingen en nauwkeurige monitoring van de procesparameters is continu getracht het geïnstalleerde systeem zo optimaal mogelijk in te zetten. De onttrokken bodemlucht is gezuiverd met 2 katalytische oxidatie units. Het verontreinigde grondwater is via een olie-water afscheider op het bedrijfsriool geloosd. Het pure product is periodiek uit de olie-water afscheider afgezogen en afgevoerd naar een verwerker.

Resultaat

In een periode van 3 jaar is ruim 10.000 kg ruwe nafta uit de bodem verwijderd. Na 3 jaar was de drijflaag verwijderd en waren de vluchtige componenten uit het grondwater gesaneerd. Na een stopproef heeft DCMR haar goedkeuring gegeven op het bereiken van de saneringsdoelstellingen. HMVT is trots dat we deze omvangrijke sanering met goede resultaten hebben kunnen afsluiten!

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Ted Vendrig.

Scrubben of het ‘wassen’ van dampen is één van de luchtzuiveringstechnieken die vaak door ons geadviseerd en ingezet wordt. Dit wassen kan met water, al dan niet voorzien van toeslagstoffen, of met een wasvloeistof op oliebasis. Dit is uiteraard afhankelijk van de typen dampen die gereinigd moeten worden in combinatie met de lokale situatie. Ieder project is maatwerk en vaak worden dan ook eerst pilottesten uitgevoerd om een oplossing in de praktijk te testen.

Speciaal voor pilottesten waar scrubben de geijkte oplossing lijkt, hebben wij een handzame proefinstallatie aangeschaft. Deze unit kan eenvoudig en snel op locatie geplaatst worden, vraagt kleine aansluitingen en heeft een geringe hoogte en footprint. Ideaal voor het testen van het scrubproces op kleine schaal. Vaak combineren wij de inzet van onze pilotinstallaties met de inzet van continue in-/effluentmetingen van de dampstromen met behulp van mobiele FID-metingen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van dampbehandeling, controlemetingen of de uitvoering van een pilottest? Neem dan contact op met Ted Vendrig of via info@hmvt.nl.

In Nederland is er veel behoefte aan technisch opgeleid personeel. Ook bij HMVT hebben we oog voor de toekomst. We zijn altijd op zoek naar jonge, talentvolle engineers. We kunnen zo veel van elkaar leren. Dat blijkt ook tijdens de technische stages die we aanbieden. De wisselwerking van kennis zorgt voor een scherpe, frisse blik.

TechnoDiscovery
Om jongeren te stimuleren een technische opleiding te kiezen, is HMVT vriend van TechnoDiscovery. Dit nieuwe leer- en ontdekcentrum in Ede laat leerlingen in contact komen met verschillende materialen en moderne technieken. Zo ontdekken jongeren al op jonge leeftijd hoe mooi en variërend het vak techniek is. De vraag naar technisch personeel wordt steeds groter. Op deze manier spelen we in op deze vraag en laten we jongeren op een prettige manier kennis maken met misschien wel hun passie voor de toekomst.

Om een verontreiniging in kaart te brengen, worden vaak verspreid over de locatie grondmonsters genomen om deze kern in beeld te brengen. Door de vele analyses op de grondmonsters kunnen de kosten voor deze onderzoeken sterk oplopen. HMVT voert – voor het in kaart brengen van vluchtige verontreinigingen- al jaren lang bodemluchtonderzoeken uit. Bij deze onderzoeken kunnen we de analysekosten en hierdoor de onderzoekskosten aanzienlijk beperken en een verontreiniging toch goed in kaart brengen. Door uit verschillende dieptes en verschillende posities een beetje bodemlucht te meten op verontreiniging kunnen we een driedimensionaal beeld geven van de bron. Op het moment dat we een beeld hebben van de verontreiniging nemen we nog enkele grondmonsters om ook de hoeveelheid minder vluchtige componenten te meten.

Je hebt een verontreiniging dus sneller in beeld tegen lagere kosten.

De methode geeft in vele opzichten een goed en betrouwbaar beeld van de verontreiniging en de mogelijke saneringsaanpak.

Is bodemluchtonderzoek iets voor u? Vraag snel een online offerte aan via onderstaande link

 

Beste partners,

HMVT wenst u al het goeds voor 2021 in een gezonde leefomgeving.

Zoals bij velen van u, was 2020 ook voor HMVT een moeilijk jaar. Covid 19 speelde daarbij een grote rol. Na de eerste lastige maanden vonden we een manier om toch door te gaan, door bijvoorbeeld veel thuis te werken of op afstand klanten te adviseren. Ook investeerden we in Head Mounted Tabled waarmee we op afstand onze projecten kunnen monitoren.

2021 wordt anders. We kijken continu naar nieuwe manieren om onze projecten zo goed mogelijk te laten verlopen. Met het vaccin in het vooruitzicht, hopen we Covid 19 snel vaarwel te zeggen.

HMVT kijkt uit naar volgend jaar waarin we snel weer contact op nemen met onze partners. Together we create a better world with our environmental solutions.

 

Countdown to an inspiring 2021

Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Gelukkig nieuwjaar