HMVT heeft weer plek voor stages! De focus ligt hierbij op:
  1. Biologische afbraak van PFAS
  2. Biologische afbreekbaarheid van teercomponenten door Constructed Wetland technologie
De stage duurt idealiter zes maanden en vindt plaats op het kantoor / lab in Ede, Gelderland. Er wordt gezocht naar een kandidaat met een achtergrond in techniek of biotechnologie en die zelfstandig kan werken en kritisch kan denken. Er is een stagevergoeding beschikbaar.

 

We hebben mogelijkheden voor stages. Klik hier voor meer info.

 

PFAS are a group of recalcitrant substances, implemented in a broad range of consumer products. Concern for their effects on the environment were raised when it was discovered that they are mostly resistant to biodegradation, accumulate in the ecosystem and are toxic to human health. [1] Humans can come into contact with PFAS through traces mainly in drinking water but also in food such as fish, meat and vegetables. Due to the broad range of different PFAS molecules, PFAS presents a challenge for environmental remediation. [2]

Set-up of the bench-scale experiment. The bucket contains water that is being pumped around, the vat contains willows which are constantly being fed by the pump.
Figure 1 Set-up of the bench-scale experiment. The bucket contains water that is being pumped around, the vat contains willows which are constantly being fed by the pump.

As HMVT we receive a lot of PFAS related (ground)water treatment requests and we scan the world constantly on new developments in treating options. An interesting, creative method would be to use the power of plants and to treat the water in Constructed Wetlands. Such solutions would have the benefit of low energy consumption, maintenance costs and low carbon footprint. Such method could be employed when dealing with lower concentrations of PFAS, for instance to control groundwater or leachate plumes. The treatment is based on the adsorption of PFAS onto the constructed wetland filter bed, with subsequent transformation by the microbiome and up-take by the wetland plants, which can be harvested and incinerated. Together with Lagua from Sweden we have performed simple bench-scale experiments regarding this treatment method, with promising results.

The set-up showed a total PFAS removal of 61% over the growth period of the willows (figure 2).

In this experiment, a bench-scale set-up had soil containing PFAS from a fire-fighters practice site (see figure 1). In this set-up, willows were planted into the soil to absorb the PFAS. The soil on which the willows grew started out with a PFOS concentration of nearly 2 mg/kg, and the water with 1.5 mg/l.

Figure 2 Concentration of PFAS in the soil + water matrix.
Figure 2 Concentration of PFAS in the soil + water matrix.

In the plants, significant PFAS levels were detected, in total approximately 620 µg/kg willow. These levels are comparable to those seen in literature[3]. The willows grew on a surface of approximately 0.25 m2, and yielded 2.2 kg of plant material.

When extrapolating the data from the willows, a total amount of PFAS can be treated of 9,40 mg/m2 or 94 g/ha in a span of 1 year. Depending on the concentration of the PFAS in the to-be-treated stream and the size of the plume, constructed wetlands planted with willows could be a viable option to treat this.

We are interested to test this further with partners or problem owners. To see whether this method is viable to treat PFAS, it would be interesting to perform more experiments with this technique and see if it is also feasible in a pilot-scale environment.

More info? Contact us via info@hmvt.nl

[1] Stoiber, T., Evans, S., & Naidenko, O. V. (2020). Disposal of products and materials containing per-and polyfluoroalkyl substances (PFAS): A cyclical problem. Chemosphere, 260, 127659.

[2] Concawe – Review of water treatment systems for PFAS removal report no. 14/20.

[3] Shahsavari, E., Rouch, D., Khudur, L. S., Thomas, D., Aburto-Medina, A., & Ball, A. S. (2021). Challenges and current status of the biological treatment of PFAS-contaminated soils. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 1493.

Link to project LIFE SOuRCE from our partner Laqua:  LIFE SOuRCE is an European project focusing on the demonstration and evaluation of sustainable on-site remediation technologies for PFAS

 

 

Op vier en 5 mei 2022 werd in Brussel de NICOLE 2022 Spring Workshop gehouden. Onze collega Joshua Both is hier samen met Nanne Hoekstra (Deltares) uitgebreid ingaan op een pilot die wij het afgelopen jaar hebben uitgevoerd met sterk verontreinigd water uit een oude stortplaats. Nu is daar nog een grote traditionele waterzuivering voor nodig. Het doel van de pilot was om te onderzoeken of dit ook met een constructed wetland kan. Hierdoor is een deel van de waterstroom gedurende een jaar behandeld in onze (piloot) constructed wetland. Onze conclusie: het lijkt te werken, we kijken stiekem al een beetje naar de full-scale oplossing. Dit zou een sterke kosten- en energiebesparing opleveren voor de opdrachtgever.
We hebben de presentatie, inclusief samenvatting, online gezet.

Heeft u zelf ook een (matig tot licht) verontreinigde waterstroom? Wij kunnen u adviseren of een constructed wetland een oplossing kan zijn.Op vier en 5 mei 2022 wordt in Brussel de NICOLE 2022 Spring Workshop gehouden. Onze collega Joshua Both zal samen met Nanne Hoekstra (Deltares) uitgebreid ingaan op een pilot die wij het afgelopen jaar hebben uitgevoerd met sterk verontreinigd water uit een oude stortplaats. Nu is daar nog een grote traditionele waterzuivering voor nodig. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of dit ook met een constructed wetland kan. Hierdoor is een deel van de waterstroom gedurende een jaar behandeld in onze (piloot) constructed wetland. In de presentatie zal dit behandeld worden. Kleine spoiler vooraf: het lijkt te werken, we kijken stiekem al een beetje naar de full-scale oplossing. Dit zou een sterke kosten- en energiebesparing opleveren voor de opdrachtgever.

Waar:    NICOLE 2022 Spring Workshop, Brussels Havenlaan 86C, 1000 Brussel

Wanneer: woensdag 4 mei, 13.30 uur (direct na de lunch), Technical session 2 – Nature based solutions / bio-diversity / climate resilience

Relevante links:

Marco van den Brand (Managing Director HMVT) zal aanstaande woensdag 23 maart presenteren op het grondwatercongres ‘Van blauw goud naar code rood’ in de Jaarbeurs te Utrecht. 

Ons grondwater heeft aandacht nodig. En dat is juist het punt, het grondwater en onze bodem zijn vanzelfsprekend… je ziet niet dat het er niet goed mee gaat. Toch is dat zo. Beide staan onder druk, veroorzaakt door verzilting, verdroging, maar zeker ook door verontreiniging.  

Marco van den Brand zal namens HMVT pleiten voor een veel stevigere aanpak om ons kostbare grondwater schoon te maken. Als maatschappij beseffen we meer en meer dat ons grondwater ‘vergrijst’ en serieus bedreigd wordt door de zogenaamde ‘opkomende stoffen’ als PFAS, medicijnresten en bestrijdingsmiddelen. Ook de ‘oude’ verontreinigingen kunnen we niet negeren, zoals zware metalen, oliën en oplosmiddelen die nog altijd in grote hoeveelheden voorkomen in onze bodem en grondwater. We vertellen onszelf vaak dat de Nederlandse bodem- en grondwatersaneringsoperatie klaar is. Maar dat is niet zo… ! Het is nog altijd zeer vervuild, het is alleen niet zichtbaar. Het professionele team van HMVT werkt er iedere dag aan om onze bodem, het grondwater en de lucht te zuiveren.We steken onze kop in het zand waar het gaat om ons ondergrondbeleid. Het gevolg is dat ons beleid is uitgehold, we vervuilers ermee laten wegkomen, kennis verwatert, we heel goed zijn in monitorings- en beheerplannen en ons grondwater onder onze voeten steeds viezer wordt. Willen we de toekomstige generaties laten genieten van ons blauwe goud dan zullen we zowel de nieuwe als oude verontreinigingsbronnen actief moeten opruimen. Niet alleen als deze toevallig bij een ontwikkeling in de weg liggen, maar ook gewoon als ze een ‘hot spot’ vormen en een toekomstig gevaar vormen voor ons water. 

Let wel, voor een gezonde wereld is een gezonde bodem en schoon grondwater van essentieel belang! Onze zuiderburen zijn zich hiervan bewust. Hier zien we al een proactief en daadkrachtig beleid. Als Nederland moeten we daar een voorbeeld aan nemen en ook ons bodembeleid aanscherpen. De vervuiler daadwerkelijk laten betalen en actief gaan opruimen daar waar het vervuild is. 

Wil je meer weten over dit thema en meepraten over de oplossingen, dan zien we je graag in Utrecht!

Volg ons op Linkedin : https://www.linkedin.com/company/1235777/ 

Eerder hielden wij een sessie op AquaConsoil. Klik hier voor meer informatie ‘Ons kostbare grondwater wordt grijs – wat kunnen we eraan doen? (AquaConsoil 2019)’.

Met ingang van 1 september 2021 zal de aansturing van WeGroSan/hmvt (WGS) centraal gaan plaats vinden vanuit HMVT. WGS is een volledige dochter van HMVT en richt zich op (in-situ) bodemsaneringen en diverse klassieke civiele projecten.

Toekomst

Naar de toekomst toe zal WGS zich vooral gaan focussen op in-situ en klassieke bodemsaneringen en de bouw en verbouw van tankstations. Wat betreft (in-situ) bodemsaneringen richten wij ons enerzijds op complexe verontreinigingen waar bijvoorbeeld veel vracht verwijderd moet worden of waar explosieveiligheid een issue is. Wij zetten hiervoor alle denkbare technieken in, variërend van extractief, biologisch of chemisch, maar ook thermisch indien nodig. Anderzijds zullen wij ook de ervaringen van HMVT in ontwerp, aanleg en exploitatie van Constructed Wetlands voor grondwaterzuivering, Japanse Duizendknoop projecten en Off-the-Grid saneringsinstallaties naar België gaan brengen. Wat betreft de bouw/verbouw van tankstations zullen wij de ook de Nederlandse ervaringen ten aanzien van elektrische en waterstof stations inzetten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Menno Smits.

Eindelijk bewezen effectieve bestrijding van Japanse Duizendknoop

Hete-luchtinjectie als oplossing tegen de overwoekerende exoot

Ede, 20 juli 2021 – Gemeenten en terreineigenaren hebben steeds vaker overlast van de overwoekerende Japanse Duizendknoop en zitten met de handen in het haar. Hete-luchtinjectie is een effectief bestrijdingsmiddel en dat is nu ook erkend door het Kennisnetwerk Invasieve Exoten, een initiatief van verschillende gemeenten en wetenschappelijke instituten zoals de WUR. Marco van den Brand, Managing Director HMVT“Na succesvolle proeven in Rotterdam en Amsterdam kunnen we stellen dat onze aanpak tegen de Japanse Duizendknoop succesvol is. Goed nieuws, want deze plant zorgt voor steeds meer overlast.”

Na verschillende succesvolle projecten heeft HMVT ook octrooi aangevraagd voor deze bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Van den Brand: “De resultaten zijn positief en op dit moment optimaliseren we de bestrijding door bijvoorbeeld het energieverbruik en de manier van verwarmen bij te stellen. We hopen de komende tijd mooie saneringen te realiseren.

Hete-luchtinjectie als oplossing
Het unieke van de aanpak bestaat uit het volledig verwarmen van grond waar de Japanse Duizendknoop zit en deze grond een tijd op temperatuur houden. Pilots laten zien dat hete-luchtinjecties succesvol de grond tot de juiste temperatuur kunnen verwarmen. Dit kan zowel ter plaatse (in-situ) als op afstand met grond in een depot (ex-situ). Door middel van sensoren wordt continu de temperatuur gemeten. Dit garandeert dat alle wortels van de Japanse Duizendknoop vernietigd worden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld thermisch reinigen van de grond, blijft de behandeltemperatuur beperkt en is de grond niet gesteriliseerd en tot stof verbrand. De grond blijft gewoon grond. De verwarmingsmethode is daarmee niet alleen effectief maar ook circulair: de grond behoudt zijn intrinsieke, ecologische én economische waarde.

Bewezen projecten
Een jaar na de bestrijding van de Japanse Duizendknoop in Rotterdam is de behandelde grond nog altijd vrij van wortels van deze exoot. Samen met de Wageningen University & Research (WUR) deed HMVT hier de eerste proeven. Begin dit jaar is deze samenwerking voortgezet in Amsterdam. Op deze locatie kan de grond niet worden weggegraven dus wordt de locatie ter plaatse verwarmd worden om zo de hardnekkige plant te bestrijden. “Ook hier zijn de resultaten veelbelovend. De tijd van overwoekering van de Japanse Duizendknoop lijkt voorbij”, aldus Van den Brand.

Een industrieel woonthema is helemaal volgens de laatste trends. Hier hoort een industrieel interieur bij, maar ook een industriële omgeving met industrieel erfgoed. Een goed voorbeeld hiervan is het Defensie-eiland in Woerden, dat een groot succes is. Op industriële gebieden is de bodem door het intensieve gebruik vaak verontreinigd. Zo ook op het Defensie-eiland. De ontwikkelaar van de locatie diende eerst de bodem te saneren alvorens zij de locatie mocht omtoveren tot deze unieke woonplaats.

De locatie

Het aangewezen vervuilde eiland in de binnenstad van Woerden was een militair complex van 1880 tot 2001, waar onder andere de kleding en uitrusting werd gewassen. Door bedrijfswerkzaamheden was op de locatie zowel de grond als het grondwater verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen. HMVT is ingeschakeld om de sanering van het grondwater voor haar rekening te nemen.

Saneringstechnieken

Op het eiland zijn drie bronzones geïdentificeerd samen met een grootschalige zaklaag. Voordat de nieuwbouw gerealiseerd kon worden, zijn de bronzones tot 5m-mv gesaneerd middels ontgraving. HMVT heeft vervolgens de onderliggende bodemlaag vanaf 5 tot 20 meter diepte behandeld met behulp van In Situ Chemische Oxidatie. Op deze manier is de grootste vracht aan verontreiniging omgezet tot onschadelijke eindproducten. Deze behandeling is op sommige plekken wel tot vijf keer herhaald. Vervolgens is er een ‘polishing step’ ingezet door de restverontreiniging gestimuleerd (anaerobe) af te breken middels het toedienen van een (slow release) koolstofbron. Simpel gezegd: we hebben de omstandigheden voor de bacteriën optimaal gemaakt zodat zij de nog aanwezige verontreiniging verder afbreken. De verontreinigingen in de bodem zijn inmiddels zo ver verwijderd dat het Bevoegd Gezag heeft aangegeven dat de ontwikkeling heeft kunnen plaatsvinden. We zijn trots dat we deze uitdaging met alle betrokken partijen tot een succesvol resultaat hebben omgezet, wat te zien is op onderstaande afbeelding.

Out of the box

Ieder project is uniek en HMVT denkt graag mee over een saneringsoplossing op maat. Bij bodemsanering is het vaak moeilijk om vooraf een goede schatting te maken. Tot hoe diep is de vervuiling verspreid? Welke type bodemlagen zijn aanwezig? Om welke giftige stoffen gaat het? Mocht het naderhand toch om een omvangrijker gebied gaan dan verwacht, dan anticiperen we daar flexibel op. Samen met u denken we verder. Bent u benieuwd of we iets voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Ted Vendrig.

Als HMVT willen we graag voorop lopen en mee-innoveren als het gaat om reiniging van bodem en grondwater. Helaas konden de conferenties niet op een locatie georganiseerd worden. Dat zorgde voor lege zalen, maar drukke online meetings. Met één sessieleiding en twee presentaties op Symposium Bodem Breed en en twee presentaties op Aqua Consoil was het dit jaar best druk. De presentaties op Bodem Breed zijn voor deelnemers terug te kijken op youtube. De komende maanden zullen wij onze presentaties via ons nieuwskanaal voor u delen.

Kijk de presentatie terug

Hierbij alvast een eerste presentatie van Wouter Neutel over de succesvolle reiniging van grond ‘verontreinigd’ met Japanse Duizendknoop’. Na een succesvolle proef in Rotterdam, voeren wij op dit moment een in-situ reinigingsproject uit in Amsterdam. Ook daar lijkt onze methode in staat om de Duizendknoop duurzaam te verwijderen. Een unicum in deze markt! Klik hier voor de presentatie.

Grondwater

Met Symposium Bodem Breed en Aqua Consoil zijn we er niet. 24 november zullen wij presenteren op het congres ‘Grondwater, van blauw goud naar code rood’ in Utrecht. Onze stelling zal zijn dat we soms beter bronnen kunnen opruimen dan alleen maar risicogestuurd monitoren/beheren.

 

Om onze klanten goed te kunnen adviseren en er dimensionering van een dampreinigingsoplossing, verrichten wij steeds vaker meetcampagnes bij onze klanten. Als HMVT doorlopen wij niet alleen bij bodem- of grondwaterprojecten maar zeker ook bij luchtprojecten het hele proces: advies, meten, testen, ontwerpen, realiseren en opereren. Ons doel is de (industriële) klant van een juiste dampreiniging met een zo klein mogelijke footprint voorzien.

Inzicht

Het start vaak met het verkrijgen van inzicht in de emissies. Inzicht dat er vaak niet is. Vaak is er wel een (punt)meting gedaan of is er af en toe geuronderzoek verricht, maar om een goede dampverwerkingsmethode te kunnen bepalen, is het van groot belang ook inzicht te hebben in de dynamiek van de dampen: pieken en dalen. Dit niet alleen gedurende de dag, maar ook in de nacht en vaak liefst gedurende een aantal weken. Uiteraard afhankelijk van het bedrijfsproces.

FID

Om dit inzicht te verkrijgen hebben wij de beschikking over twee mobiele FID-units, een tweekanaal en een vierkanaal unit. Indien nodig ook met explosie-beveiligde aanzuigslangen. We zetten deze FID-units ook regelmatig in bij onze mobiele dampreinigingsprojecten met partner Reym. Een FID unit ‘telt’ als het ware het aantal koolstofatomen in een damp en is een uitermate robuuste unit om dampconcentraties vast te stellen.

De foto geeft een indruk van de FID-opstelling in een meet- en regelcontainer van een dampreinigingstest die in Helmond wordt uitgevoerd. Om onze service nog verder te professionaliseren gaan wij de twee FID’s de komende maanden onderbrengen in kleine aanhangers om zo plug & play op locatie aan te kunnen sluiten en op te starten.