HMVT heeft al jaren een proeflab, dat vooral werd gebruikt om onze eigen bodemsaneringen, water- en luchtzuiveringen uit te proberen en te verbeteren. Onlangs hebben we onze proeflab verbeterd, zo kwam er nieuwe apparatuur en nog een extra zuurkast. Daarom hebben wij nu ook de gelegenheid om voor externe partijen proeven en testen te doen.

Een nieuwe waterzuivering, een nieuwe luchtzuivering, een bodemsanering… altijd spannend. Werkt het allemaal? Wat kost het precies? Worden de gevraagde resultaten (vergunningseisen) gehaald? Hoeveel chemicaliën worden er verbruikt? Hoeveel afval (bijvoorbeeld slib) wordt er geproduceerd? En kan het niet nog beter? Uiteraard komt er een antwoord op al die vragen als je de oplossing full-scale toepast, maar dan heb je er al veel geld en tijd ingestopt. Je wilt vooraf zekerheid. Dit proeflab zit tegen onze werkplaats aan, dus we hebben alles direct bij de hand (pompen, filters, …). Hier kunnen wij alles op kleine schaal eerst uitproberen, niet alleen voor onszelf maar ook voor externe klanten zoals bijvoorbeeld adviesbureaus.

Voor een aantal standaardtesten hebben we een digitaal offertesysteem ontwikkeld. Vul het webformulier in en we mailen je binnen een minuut een op-maat-gemaakt offerte terug.

Lees meer over ons proeflab en offerte-systeem 

 

Wat als…
We water zouden zuiveren met behulp van alle kwaliteiten die de natuur al biedt. Biologische afbraak, zon, wind, tijd… Tot enkele jaren geleden was dit toekomstmuziek, maar de laatste jaren hebben we snelle ontwikkelingen gezien om biologische processen te gebruiken voor  waterzuivering. Traditioneel worden constructed wetlands (helofytenfilters) ingezet voor rioolwaterzuiveringen huishoudelijk afvalwater in het buitengebied. HMVT heeft de afgelopen jaren constructed wetlands voor meer complexe organische verontreinigingen zoals (gechloreerde) koolwaterstoffen ingezet, maar ook voor water dat afkomstig is van verontreinigde gasfabriekstereinen. HMVT is dan ook aangesloten bij de Constructed Wetland Association (CWA).

Webinar
Wilt u meer leren over de werking en de mogelijkheden van constructed wetlands? Wij delen graag onze kennis met u. Volg onze gratis webinar op uw eigen computer op 10 december  2020 om 13.00 uur:

Klik hier om je aan te melden voor het webinar constructed wetlands

Inhoud webinar:
Na ongeveer een half uur weet u het volgende:

  1. Wat is een constructed wetland?
  2. Waarom en wanneer pas je een constructed wetland toe?
  3. Hoe werkt een constructed wetland in de praktijk? Concrete praktijkervaring van drie projecten die al meerdere jaren in bedrijf zijn.
  4. Tot slot vertellen wij u over de laatste ontwikkelingen: onder ander het modelleren van constructed wetland toepassingen en ‘nieuwe’ verontreinigingen die wij aanpakken met constructed wetlands.

Presentatoren

portretfoto's HMVT

Frank Pels

Frank Pels (HMVT) is al meer dan 25 jaar een in-situ bodemsanering specialist. Hij werkt sinds 2001 bij HMVT. Frank is gespecialiseerd in de biologische en chemische afbraak van verontreinigingen. Hij ontwikkelde verschillende biologische en chemische technologieën om bodemverontreinigingen en (grond)waterproblemen aan te pakken, waaronder constructed wetlands.

mbhend_HMVT_nieuw-e1605530146634

Michaela Bhend (HMVT / Universiteit Utrecht)

Voor Michaela's master onderzoekt ze Constructed Wetlands als waterzuivering voor industrieel afvalwater. Het doel: het HMVT-computermodel voor het ontwerp van een Constructed Wetland nog efficiënter maken. Zo kun je vooraf voorspellen (en ontwerpen) wat er precies gebeurt in een specifieke situatie. “Het mooie hieraan is dat waterzuiveringen via natuurlijke processen alleen maar belangrijker worden in een duurzamere wereld."

De coronacrisis gaat ook HMVT niet ongemerkt voorbij. Natuurlijk werken wij zoveel mogelijk vanuit huis, maar buiten gaan onze projecten zoveel mogelijk door. Een sanering kun je namelijk niet zomaar stopzetten zonder gevolgen. In ons eigen Nederland gaat dat nog goed, maar onze projecten in het buitenland zijn moeilijk te bezoeken als er een code oranje of rood is. Zo zouden wij voor een multinational begin april een flinke, complexe saneringsinstallatie in Zuid-Frankrijk gaan opbouwen en opstarten. Corona gooide echter roet in het eten: het project werd uitgesteld tot de zomer en we konden nog net alles per vrachtwagen op locatie afleveren toen opnieuw code oranje van kracht werd.

Saneren op afstand

Ondertussen staan de spullen dus op locatie, maar het aansluiten van alle leidingen en elektrische systemen, het testen, proefdraaien en opstarten moet nog geschieden. Na zoveel maanden zou de klant toch graag een start maken met zijn sanering. Om dit mogelijk te maken gaan wij de opbouw van de saneringssystemen nu langzaam deels overdragen aan de lokale technici. We doen dit door vanuit Nederland eerst lokale technici online te trainen en samen met hen het bouwproces tot in detail door te nemen. Vervolgens zal onze ‘remote’-uitvoerder het bouwproces op afstand leiden, monitoren en sturen. We richten als het ware een digitale controlekamer in.

 

Head Mounted Tablet

Tijdens de bouw worden dagelijks online meetings georganiseerd om het proces op te volgen en monteurs ter plekke worden uitgerust met een ‘Head Mounted Tablet’. Via de Head Mounted Tablet kan onze remote-uitvoerder zien wat de monteur ter plaatse ziet, met de monteur communiceren en via de tablet ook informatie delen. Op deze wijze wordt het complete bouwproces met een internationaal samenwerkend team afgerond. Eind oktober start dit innovatieve bouwproces. Eind november hopen wij de saneringsinstallatie up & running te hebben.

Digitalisering

Door op deze creatieve wijze dit specifieke project toch af te kunnen bouwen, helpen wij niet alleen een blije klant, maar zetten wij een stap in verdere digitalisering van ons dienstenpakket. De nu opgedane kennis en ervaring kunnen wij ook in de toekomst inzetten met het bijstaan van onze monteurs op projectlocaties, of dat nu dichtbij is of ergens anders op de wereld!

Meer informatie

Meer weten? Neem dan contact op via info@hmvt.nl of vraag naar Paul Verhaagen of Menno Smits.

Dat de Japanse Duizendknoop een bekende plaaggeest is, behoeft geen toelichting. Vele terreineigenaren zitten met de handen in het haar en zoeken naar effectieve methoden om deze sterk woekerende, en soms zelf schadelijke, plant voor allerlei onder- en bovengrondse infrastructuur voor eens en altijd uit te roeien. Tot voor kort was dit met klassieke technieken niet mogelijk. Thermisch reinigen blijkt de oplossing, blijkt uit onderzoek van HMVT.

Oplossing

HMVT, van huis uit een in-situ bodemsaneringsbedrijf, heeft een oplossing voor de Japanse Duizendknoop gevonden. Samen met de Wageningen University & Research (WUR) is in de zomer van 2020 vertrouwelijk getest of wij grond konden schoonmaken van Japanse Duizendknoop door middel van verwarming. In-situ thermische reiniging/sanering van grond is niet nieuw voor ons. Sinds vele jaren passen wij thermische saneringstechnieken toe om verontreinigde locaties te saneren. We gebruiken hiervoor hete luchtinjectie of elektrische weerstandswarmte. Op basis van onze bestaande kennis hebben wij dan ook een methode kunnen ontwikkelen voor het succesvol bestrijden van de Japanse Duizendknoop in de grond. Ten behoeve van de test is er op een afgesloten locatie in Rotterdam een tijdelijk depot ingericht die wij door middel van hete luchtinjectie hebben opgewarmd. De controle van het eindresultaat is verricht door de WUR. De resultaten van de test waren zeer positief: het gehele depot bleek ook maanden na behandeling nog vrij van de Japanse Duizendknoop.

Vervolg?

In het vierde kwartaal van 2020 zullen wij een tweede pilottest uitvoeren, dit keer om ter plaatse (in-situ) een perceel in Amsterdam te behandelen. Hier groeit de Japanse Duizendknoop in een talud en bedreigt de infrastructuur ter plaatse.

Patentaanvraag

Ondertussen is door ons een octrooiaanvraag ingediend op het in/ex-situ, thermisch reinigen, van grond met resten Japanse Duizendknoop.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze oplossing voor de verontreiniging van de Japanse Duizendknoop? Stuur ons een bericht via info@hmvt.nl.

 

Dinsdag 10 november organiseerde HMVT haar eerste webinar in een reeks van meerdere webinars over de expertises van HMVT. Zo komen we in coronatijden toch bij elkaar en houden we elkaar op de hoogte van de kennis en kunde in het vakgebied. Marco van den Brand en Michiel Hennink trapten af met het onderwerp ‘Industriële Dampreiniging’. 

Industriële dampreiniging kan op 5 manieren: biologisch, adsorptie, absorptie, oxidatie of condensatie. Deze 5 ‘smaken’ vormen het palet waarmee experts industriële dampen reinigen. Combinaties zijn daarbij mogelijk. Wanneer gebruik je welke techniek en wat zijn de voor- en nadelen van deze technieken? In deze blog vatten we de webinar kort samen. Wil je de hele webinar bekijken? 

 

Biologische afbraak
Biologische afbraak heeft voor en nadelen. Zo is het energieverbruik heel laag en laat je vaak een kleine carbon footprint achter. Echter, biologische dampreiniging is erg gevoelig voor vocht, temperatuur, zuurgraad en concentratiepieken.

Adsorptie
Adsorptie, ofwel een damp ‘binden’ op actief kool of zeoliet, is een robuuste technologie. Zeolieten zijn ongevoelig voor ontbranding (zoals bij actief kool wel het geval is), maar is weel duurder. HMVT zet zeolieten soms in als ‘peak-shaver’.

Absorptie
Bij adsorptie, ook wel ‘gaswassen of scrubben’ genoemd, scrub je als het ware de damp schoon. De wasvloeistof is vaak een zuur, basisch of oxidatief, maar ook olie kan een oplossing bieden. Oliescrubbing wordt ook als ‘peak-shaver’ ingezet.

Oxidatie
Bij oxidatie vindt er een gecontroleerde ‘verbranding’ plaats, vaak bij hoge concentratie en lage flow. Deze techniek heeft als voordeel dat je hoge zuiveringsrendementen hebt. HMVT heeft veel ervaring met Katoxen, die zorgen voor oxidatie voor lage temperatuur en die NOx-vrij zijn. Het is ook mogelijk om te oxideren door middel van Koude plasma. Dit zorgt voor een laag energieverbruik en een kleine carbon footprint. HMVT gaat binnenkort de eerste (geur)testen uitvoeren.

Condensatie
Bij condensatie koel je de dampen, waardoor de dampen condenseren naar vloeistof. Voor vrijwel alle dampen is dit een mogelijkheid, maar het vraagt om veel energie.

Reacties
Na de webinar ontving HMVT positieve reacties op de eerste webinar.

Klaas de Jong, Adviseur Water en Procestechniek KWA Bedrijfsadviseurs: “In een korte en krachtige presentatie werden de verschillende luchtbehandelingstechnieken gepresenteerd. Diverse technieken passeerden even de revue met de voor- en nadelen. Goed om weer op de hoogte te zijn!”. 

Marco is verheugd met de positieve reacties: “De eerste webinar was een succes. Het is prettig om als professionals onder elkaar je expertise uit te kunnen leggen. Op naar de volgende webinar!”

SAVE THE DATE: 10 december 2020
De reeks webinars zet HMVT door met een webinar over Constructed Wetlands op donderdag 10 december 2020. Inschrijven?  Dat kan via deze link. 

Selectie van dia’s:

Voor een industriële klant in Zuid-Nederland voert HMVT een uitgebreide pilottest uit om te achterhalen welke zeoliet voor een toekomstige luchtzuiveringsoplossing het beste resultaat oplevert. Bij het bedrijf komen organische koolwaterstoffen vrij bij het bedrijfsproces. Mede met het oog op toekomstige uitbreiding, dient de dampreiniging te worden opgeschaald. Een mogelijke oplossing voor de dampreiniging zou katalytische oxidatie kunnen zijn, waarbij de dampen autotherm worden gereinigd zonder dat stikstofoxiden gevormd worden en waarbij de vrijkomende warmte ook nog eens nuttig kan worden hergebruikt. Kortom een dubbel milieuvriendelijke oplossing.

Uitdaging

De uitdaging is daarbij vooral dat we enerzijds de influentpieken moeten afvlakken en anderzijds de gemiddelde concentratie wat moeten ophogen zodat een toekomstige katalytische oxidatie-unit zo klein mogelijk kan blijven en zo zuinig mogelijk kan opereren. Echter, geen damp is gelijk en voordat een definitieve dampreinigingsinstallatie wordt gerealiseerd, is besloten om eerst een aantal verschillende zeolieten op hun effectiviteit te testen. Wij zetten hiervoor een mobiele zeoliet testunit in waarmee we drie verschillende typen zeolieten gedurende een aantal weken kunnen onderwerpen aan ad- en desorptietesten. Wij monitoren de resultaten door middel van semi-continue FID-metingen.

Meer weten over dit onderwerp?

Bekijk onze wiki of neem contact op met Menno Smits.

HMVT heeft samen met haar Amerikaanse partner TRS een succesvolle test uitgevoerd om een met PFAS verontreinigde grond te zuiveren. De test betrof grond van de voormalige vliegbasis Soesterberg, een locatie die in de toekomst wordt omgevormd tot natuurgebied, recreatiegebied en woningen. Als gevolg van de voormalige activiteiten is de grond en het grondwater echter verontreinigd geraakt met PFAS, in dit geval vooral de stof PFOS.

Om het gebied te herontwikkelen zal sanering van de locatie nodig zijn. Echter, PFOS/PFAS zijn zeer resistente stoffen en de grond en het grondwater zijn zeer lastig te saneren. In dat kader zijn marktpartijen gevraagd om saneringsideeën en zijn zij in de gelegenheid gesteld om proefnemingen te doen met de grond. De PFAS-problematiek speelt ook sterk in Amerika. Onze partner TRS is gespecialiseerd in de sanering van bodems door middel van verwarming en heeft vastgesteld dat bij voldoende verwarming van de grond de PFAS-moleculen uit de grond verdampt kunnen worden. De crux hierbij is dat de grond gedurende voldoende lange tijd op een voldoende temperatuur gehouden moet worden zodat ook alle PFAS uit de grond kan verdampen. Bekend is dat wanneer de grond ca. 7 dagen op 350 à 400oC wordt gebracht, vrijwel alle PFAS uit de grond kan verdampen. De PFAS-dampen worden vervolgens afgekoeld, waardoor de PFAS in het vrijgekomen bodemvocht condenseert. Dit bodemvocht dient ofwel extern te worden verwerkt of lokaal te worden gereinigd. Eventuele resterende PFAS-dampen kunnen middels actief kool gereinigd worden.

Begin mei hebben wij ca. 13ltr grond van de locatie verzameld en onderworpen aan een verdampingstest. Het resultaat is dat bij ca. 7 dagen verwarmen op 350oC de PFAS-concentraties van meer dan 1.000 µg/kgds tot onder detectieniveau zijn gereduceerd. Geheel volgens verwachting betekent dit dat daarmee een saneringsresultaat is verkregen van meer dan 99,9%. Een zeer prima resultaat uiteraard.

De verwarmingsmethodiek van de grond is gebaseerd op Conductive Heating. Het mooie van deze verwarmingsmethode is dat deze niet afhankelijk is van het type grond. Het maakt niet uit of het klei-, leem-, zand- of rotsgrond betreft: elke korrel, alle poriën worden verwarmd. Deze PFAS grondsaneringstechniek is daarmee uitermate geschikt om de lastige klei- en leemgronden in Nederland PFAS vrij te maken.De technologie kan niet alleen worden toegepast op gronden die in depot liggen, maar in de basis ook in-situ, mits niet te diep onder grondwater.

Meer weten over deze PFAS grondreinigingstechniek?

Neem dan contact op met Menno Smits.

De Japanse duizendknoop is ooit naar Nederland gebracht door de Duitse onderzoeker jonkheer Philipp Franz Balthasar Von Siebold, die beroemd werd door zijn onderzoek naar de Japanse flora en fauna, bracht de Japanse duizendknoop voor het eerst tussen 1829 en 1841 naar Nederland. De door hem uit Japan ingevoerde planten werden gekweekt in Leiden en vervolgens als sierplant verkocht. Na 1950 is de Japanse duizendknoop op grote schaal gaan verwilderen, onder meer door het dumpen van tuinafval en grondverzet. Nou… dat hebben we geweten.  Inmiddels heeft deze exoot heel Nederland veroverd en overwoekert deze plant alles, maar dan ook alles. Verschillende gemeenten, waterschappen, provincies en andere terreinbeheerders zitten met de handen in het haar. Deze woekeraar is bijna niet uit te roeien, laat een klein worteltje in de bodem zitten en hij komt gewoon net zo hard weer terug.

Een hardnekkig probleem waarvoor HMVT een oplossing heeft bedacht: warmte! Door de bodem op te warmen tot minimaal 55 oC sterft de nietsontziende duizendknoop af inclusief het hele uitgebreide netwerk van ondergrondse wortels. Wij hebben inmiddels ons eerste project in Rotterdam succesvol afgerond. Binnenkort starten wij met een tweede project in Amsterdam.

Wij doen dit project samen met de universiteit van Wageningen. Ze hebben vastgesteld dat in het door ons behandelde gebied de duizendknoop en al haar wortels ook écht afgestorven zijn. Om dit te dubbelchecken wordt de grond op locatie uitgespreid en gaat de universiteit van Wageningen dit gedurende de rest van het seizoen controleren. Daarna weten we honderd procent zeker dat we deze invasieve exoot definitief hebben overwonnen.

Meer weten?

Wil je meer weten over bestrijdingsmethode van de duizendknoop? Over enkele weken verwachten wij de controleresultaten van de laatste monitoringsronde van de universiteit Wageningen. Als we alle resultaten binnen hebben, dan willen we jou hier graag alles over vertellen zodat ook jij met deze methode aan de gang kunt. Laat je email-adres achter via de link.  Wij informeren je dan na de zomer als we ook de laatste resultaten binnen hebben. We weten na de zomer 100% zeker dat ook de allerlaatste wortels het loodje hebben gelegd.

Klik hier om je e-mailadres achter te laten en we vertellen je alles over onze succesvolle Japanse duizendknoop bestrijding. Gewoon doen, zelfs als je al verschillende methoden tevergeefs hebt geprobeerd.

Meer informatie: neem contact op met expert Ted Vendrig

Waterzuivering met een helofytenfilter is niet nieuw, het wordt al zeer regelmatig toegepast voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Het zuiveren van meer complexe chemische verontreinigingen in Constructed Wetlands is echter een vak apart. Denk hierbij aan stoffen als benzeen, oliën, gechloreerde koolwaterstoffen, zware metalen en opkomende verontreinigingen zoals medicijnresten. HMVT heeft unieke ervaring in het combineren van grondwaterbeheerssystemen en zuiveren van het verontreinigde water in een Constructed Wetland.

Wij hebben op diverse locaties Constructed Wetlands ingezet om vrijkomende waterstromen op natuurlijke wijze te zuiveren en te integreren in het landschap.

Daag ons en ons model uit
Om snel antwoorden te geven op vragen van klanten en om vlot een ontwerp te kunnen doorrekenen hebben we een model gemaakt dat de processen in een wetland simuleert. Het model is bijna klaar en we hebben uiteraard onze eigen projecten door het model gehaald. Er is maar één manier om een model nog beter te maken: zoveel mogelijk data erdoorheen halen en dan goed naar de resultaten kijken om daar vervolgens het model mee te verbeteren.

Daarom dagen wij je graag uit: kom met jouw waterzuiveringsprobleem! Wij laten ons model daarop los en vertellen je wat er mogelijk  is met een wetland in dit specifieke geval. We geven je alvast een voorzet voor de afmetingen en de te verwachten zuiveringsresultaten.

Wij kunnen – met jouw informatie – ons model nog verder verbeteren.

Heb je een waterstroom waar ons model zijn tanden in kan zetten? Neem contact met ons op.

Meer informatie: neem contact op met experts Paul Verhaagen of Frank Pels

Een nieuwe waterzuivering, een nieuwe luchtzuivering, een bodemsanering… altijd spannend. Werkt het allemaal? Wat kost het precies? Worden de gevraagde resultaten (vergunningseisen) gehaald? Hoeveel chemicaliën worden er verbruikt? Hoeveel afval (bijvoorbeeld slib) wordt er geproduceerd? En kan het niet nog beter?

Voor dat soort vragen gebruiken wij ons proeflab om het eerst op kleine schaal uit te proberen. Uiteraard voor onze eigen projecten, maar ook voor externe klanten. Wij kunnen dit voor je doen, maar je kunt uiteraard ook ons proeflab en andere faciliteiten huren voor een zacht prijsje en het zelf komen doen. Diverse adviesbureaus gingen je voor. Zo krijg je pas echt een goed gevoel bij de materie en ben je helemaal vrij en flexibel in de proefopzet.

Ons proeflab ligt direct naast onze werkplaats in Ede, dus we hebben alles bij de hand. Slangen, koppelingen, diverse pompen, aansluitingen, koppelstukken maar ook diverse chemicaliën (zuren, basen, waterstofperoxiden, … ), diverse soorten actiefkool, filtermaterialen, gasflessen (o.a. stikstof) liggen bij ons kant-en-klaar. Daarnaast hebben we diverse meetapparatuur zoals PID, FID, pH, EC, Redox, ……

Wil je een nieuwe zuivering (lucht, water) of een bodemsaneringstechniek toepassen of verbeteren, probeer het eerst eens op kleine schaal en voorkom zo vervelende verrassingen. Klik voor meer informatie: https://www.hmvt.nl/proeflab/