Dampreiniging bij groot onderhoud pijplijn

Uitdaging:

Pijpleidingen binnen de petrochemische industrie hebben regelmatig onderhoud nodig. Hierbij gaat de pijplijn uit bedrijf, wordt deze leeg- en schoongemaakt. Tijdens dit leeg- en schoonmaken komen dampen vrij met hoge concentraties aan vluchtige koolwaterstoffen. Deze dampen kunnen niet zomaar in de atmosfeer geloosd worden.

Bij behandeling van deze dampen vormt de zeer hoge concentratiepiek tijdens de start van de dampbehandeling de grootste uitdaging. Tijdens een eerder groot onderhoud aan deze pijpleiding voldeed de tijdelijke dampreinigingsinstallatie niet, met veel overlast richting omwonenden en arbeiders tot gevolg.

Oplossing: 

Om tot een goede oplossing te komen heeft HMVT samen met haar partner Reym een gefaseerde aanpak voorgesteld en uitgevoerd. Hierbij werden de vrijkomende dampen de eerste uren met een mobiele installatie verbrand en werden de resterende, veel lager geconcentreerde dampen in tweede fase gereinigd met actief kool.

Resultaten: 

Het resultaat is een zeer geslaagd project waarbij de dampen zonder overlast efficiënt zijn behandeld.

Deel deze inhoud op