De problematiek rond PFAS

23 oktober 2018

PFAS in de bodem is een groot en actueel probleem. PFAS zijn toegepast in vele producten. Dankzij de specifieke werking (waterafstotend en thermisch zeer stabiel) is het door vele fabrikanten gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de teflonlaag in een pan, de stof die werd toegevoegd in blusmiddelen en een waterafstotende spray voor kleding. De PFAS stofgroep is zo ontwikkeld dat het bijna onmogelijk is om het biologisch, chemisch of thermisch aan te pakken. Stoffen die binnen deze stofgroep vallen zijn PFOS, PFOA en GenX. Tijdens het seminar over PFAS op 1 november staat het zoeken naar praktische oplossingen voor nu en in de toekomst centraal.

Interactief seminar
In samenwerking met het RSK, gemeente Haarlemmermeer en Afvalzorg Nederland organiseert HMVT dit interactieve en boeiende seminar over PFAS. Iedere partij belicht vanuit een eigen invalshoek de problematiek en mogelijke oplossingen rondom PFAS. Verder gaat het seminar in op mogelijke problemen die zich in de praktijk kunnen voordoen en hoe je daar als bedrijf of gemeente mee omgaat. Samen met de deelnemers gaan de vier sprekers ook op zoek naar mogelijke oplossingen.

Problematiek aanpakken
Directe blootstelling aan PFAS door bijvoorbeeld inname via grond- of drinkwater kan leiden tot gezondheidsklachten. Om de PFAS grondig aan te pakken, is het dan ook van groot belang dat er goede (technische) oplossingen komen. Vanuit verschillende onderzoeken is al veel bekend over de problematiek rondom PFAS. Tijdens dit seminar ligt de focus op de mogelijkheden in de praktijk. Het seminar gaat dieper in op de praktische oplossingen om dit probleem te verhelpen.

HMVT biedt een oplossing
Paul Verhaagen is namens HMVT één van de sprekers tijdens het seminar. Paul vertelt onder meer over de nieuwe waterzuiveringstechnologie die HMVT in Amsterdam introduceerde. Deze technologie maakt het mogelijk om PFAS/PFOS-houdend water te zuiveren. Verder zal Paul vertellen hoe je het beste kunt handelen als PFAS het hoofdprobleem binnen een bodemproject is. En hoe je de sanering dan het beste kunt opzetten. HMVT is blijvend in ontwikkeling en continu op zoek naar nieuwe technieken. Over een jaar hoopt HMVT nóg meer adequate technologieën te kunnen leveren die de PFAS-problematiek oplossen.

Interesse?
Het seminar is relevant voor alle partijen die betrokken zijn bij de bodemketen. Projectontwikkelaars, gemeenten en bodemsaneerders krijgen antwoord op allerlei vragen met betrekking tot praktische oplossingen rondom PFAS problematiek. Het seminar vindt op 1 november aanstaande plaats in het Raadhuis in Hoofddorp.

 

Deel deze inhoud op