Mobiele waterzuivering Amsterdam

Home> Water> projecten> Mobiele waterzuivering Amsterdam

Uitdaging

Als gevolg van een brand begin 2011 op een industriële locatie in Amsterdam is verontreinigd bluswater in nabij gelegen sloten gestroomd. Dit bluswater is vervolgens weggepompt en tijdelijk opgeslagen in rivierschepen. Aan HMVT is gevraagd hoe dit water met een mobiele installatie te zuiveren was en wat dat zou kosten. Het betrof 2.400 m³ water verontreinigd met een uiteenlopende cocktail van stoffen. De uitdaging bij dit project was dat het zuiveringssysteem binnen een halve week operationeel moest zijn en dat de lozing van het gezuiverde water op het riool gestaakt zou worden indien de maximale capaciteit van het riool overschreden zou worden.

Oplossing

Onze oplossing is een mobiele waterzuivering geworden die bestond uit een tweetal influentbuffers voor bezinking van slibdelen en afvang van olie, gevolgd door een grote striptoren en een nat actief koolfilter. Met uitzondering van schoonmaak en verbruikskosten van actieve kool betrof onze oplossing een fixed price aanbieding per week instandhouding. De installatie was zo ontworpen dat bij een te hoog waterniveau in het rioolstelsel de systemen automatisch uitschakelden.

Resultaten

De installatie had een capaciteit van ca. 20 m³/uur. In ca. 2 weken tijd is het water tot tevredenheid van de klant gezuiverd.