Grond- en grondwatersanering Drachten

Home> Bodem> projecten> Grond- en grondwatersanering Drachten

Uitdaging

In het oosten van Friesland bevindt zich een bodemverontreiniging, bestaande uit vluchtige aromaten (BTEX) en minerale olie. Zowel de grond als het grondwater zijn verontreinigd. Inmiddels is de verontreiniging doorgedrongen tot een diepte van 38 meter. Daarnaast is een drijflaag aanwezig. Gezien de activiteiten op de verontreinigde locatie en de complexe boven- en ondergrondse infrastructuur is afgraven niet overal mogelijk.

Oplossing

HMVT heeft een driestappenplan opgesteld om deze mobiele verontreiniging uit de grond te halen. De eerste stap is een grondsanering waarbij de verontreiniging zo goed als mogelijk wordt ontgraven. Vervolgens wordt de restverontreiniging middels in-situ technieken aangepakt. Deze technieken bestaan uit een meerfasenextractie (MFE) en grondwateronttrekking. Het onttrokken water en lucht wordt op locatie gereinigd. De derde stap is de nazorg en monitoring.

Op deze manier wordt de bron van de verontreiniging weggenomen en verdere verspreiding tegen gegaan en wordt een beheersbare situatie gecreëerd.

Resultaten

Fase 1: Grondsanering
Als gevolg van de grote hoeveelheid verontreinigd in de grond moest deze grond onder bijzondere condities worden afgegraven. De grond is afgevoerd naar een erkende verwerker. In totaal is ongeveer 250 ton ontgraven. Tijdens de ontgraving gingen de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever door hetgeen het werk complex maakte.

Fase 2: Aanlegfase onttrekkingssysteem en opbouw zuivering

In totaal is 2000 meter leidingwerk aangelegd met 35 TFE filters op een diepte van 2 tot 3 meter. Daarnaast zijn 4 deepwells geplaatst die variëren van 6 tot 40 m –mv. De water- en luchtzuiveringsinstallatie heeft een capaciteit van 20 m3 water en 2000 m3 lucht per uur. De installatie bestaat uit:

  • Besturingscontainer
  • Onttrekkingscontainer
  • Olie water afscheider
  • 2 in serie geplaatste striptorens
  • Luchtzijdig actief koolfilter
  • Automatisch terugspoelbaar zandfilter
  • Waterzijdig actief koolfilter
  • Schoonwaterbuffer
  • Vuilwaterbuffer

Al deze onderdelen zijn geplaatst op een vloeistofdichte opstelplaats om bij eventuele calamiteiten verspreiding van de verontreiniging naar de omgeving te voorkomen.

Fase 3: Uitvoeringsfase
Het project is nu 10 weken in uitvoering en het in- en effluent voldoet aan de verwachtingen. De vrachtverwijdering verloopt volgens het vooraf opgestelde plan.