In-situ thermische bodemsanering Hoensbroek

Home> Bodem> projecten> In-situ thermische bodemsanering Hoensbroek

Uitdaging
De verspreiding van vluchtig gechloreerde koolwaterstoffen (ook wel VOCl) in de bodem is een complex proces. Het gevolg hiervan is een onvoorspelbare maar ook een omvangrijke belasting van grond en grondwater met alle risico’s voor het milieu van dien. Op de locatie van het project in Hoensbroek heeft de diepe grondwaterstand van meer dan 15 m-mv en de bodemopbouw bestaande uit zand en leem verder bijgedragen aan de complexiteit. Zo was niet duidelijk hoe de verspreiding naar het grondwater precies verliep. Ook de aanwezige vracht aan VOCl-verontreiniging in de bodem was onzeker. Met dit vertrekpunt hebben wij een saneringsaanpak uitgewerkt welke kon omgaan met de nog bestaande onzekerheden maar tegelijkertijd de klant het vertrouwen gaf dat de bodemverontreiniging wordt opgelost.

Oplossing
Voor aanpak van de bodemverontreiniging op de locatie hebben wij gekozen voor een combinatie van technieken. De hotspots in de bovenste meters van de bodem zijn ontgraven. Het grondwater is gesaneerd met behulp van in-situ chemische oxidatie. Het grootse deel van de onverzadigde zone is aangepakt met een thermische techniek in combinatie met bodemluchtextractie. Voor deze aanpak van de onverzadigde zone is gekozen om een aantal redenen. Het opwarmen van de bodem zal leiden tot een toename van de dampspanning van de VOCl componenten waardoor deze beter beschikbaar zijn voor de bodemluchtextractie. Concreet: voor tetrachlooretheen is de dampspanning bij 50 °C een factor 6 groter dan bij een normale bodemtemperatuur van 10 °C . Dit betekent dat de verontreiniging veel makkelijker loskomt van de bodem en kan worden verwijderd met bodemluchtextractie. Met name voor de verontreiniging in de leemlagen van de bodem is dit cruciaal, alléén bodemluchtextractie heeft zonder opwarming een onvoldoende sanerend effect in deze lagen. Voor uitvoering van de thermische sanering is gekozen voor de injectie van warme lucht in de onverzadigde zone. De geïnjecteerde warme lucht heeft een temperatuur van 400-600 °C. Bij de installatie van het systeem zijn direct analyses uitgevoerd van de grond waarbij de werkelijke omvang van de verontreiniging is vastgesteld. Zo is het systeem volledig dekkend op de verontreiniging aangebracht.

Resultaten
De in-situ thermische sanering is opgestart in mei 2017. Binnen een periode van 6 weken is de temperatuur in de onverzadigde bodem opgelopen tot boven de 60°C. Het effect van de opwarming op de vrijkomende vracht VOCl van de bodemlucht is indrukwekkend. Binnen 6 maanden wordt ruim 4.000 kg VOCl verwijderd uit de bodem. Bij afronding van de sanering eind 2018 is dit opgelopen tot ruim 6.000 kg VOCl. De grondwatersanering met behulp van ISCO is gestart in januari 2018. Na uitvoering van 1 injectieronde is het doel in het grondwater al grotendeels bereikt. Zeer waarschijnlijk is dit een gevolg van de grondige aanpak van de onverzadigde zone waardoor er geen verontreiniging in het grondwater kon komen.

De toepassing van in-situ thermische technieken op de locatie heeft geresulteerd in een snelle en grondige aanpak van de bodemverontreiniging. Ondanks de problematische bodemopbouw en onzekerheid in de omvang van de verontreiniging zijn de doelen op tijd bereikt.