Dampreiniging bij Delta Glass in Tholen

Home> Lucht> projecten> Dampreiniging bij Delta Glass in Tholen

HMVT is een nauw betrokken partner bij de dampreiniging van Delta Glass in Tholen. Delta Glass in Tholen is producent van gegoten acrylaatplaten die onder meer worden gebruikt voor vensters voor caravans, trailers, boten, reclame-uitingen, screens voor brommers, scooters, etc. Bij het bedrijfsproces komen dampstromen vrij die voornamelijk methylmethacrylaat (MMA) bevatten. Vanwege de specifieke geur van de vrijkomende dampstromen was dampreiniging noodzakelijk. Onlangs heeft HMVT de verwerkingsinstallatie voor de MMA-dampstroom geleverd en opgestart. Graag nemen we u mee in het werkproces.

Onderzoek

In 2017 is HMVT in opdracht van Delta Glass een onderzoek gestart naar de zuiveringsmogelijkheden van de dampen die bij het bedrijfsproces van Delta Glass vrijkomen. Op basis van een eerste screening zijn vervolgens op pilotschaal twee oplossingen op locatie getest: 1. Het wassen of scrubben van de dampen en 2. Katalytische oxidatie van de dampen. Tijdens deze pilottesten heeft HMVT ook in- en effluentmetingen verricht ter controle van de zuiveringsrendementen, onder meer met behulp van monstername en analyses in laboratoria en on-site metingen met een FID-analyzer.

Resultaten

De emissieonderzoeken hebben geresulteerd in een selectie van katalytische oxidatie als meest geschikte zuiveringstechniek voor de MMA-dampen. Om de grillige influentpieken af te vlakken, is tijdens pilotproef de voorschakeling van een zeolietfilter zeer succesvol gebleken. Op basis van de positieve zuiveringsresultaten in de pilot heeft Delta Glass besloten om over te gaan op aanschaf en installatie van een dergelijke damp-zuiveringsinstallatie: zeolietfiltratie met nageschakelde katalytische oxidatie-unit.

Installatie

De dampzuiveringsinstallatie is begin juli 2019 geïnstalleerd en opgestart. Sindsdien functioneert de installatie naar volle tevredenheid. De installatie is volledig geautomatiseerd en past haar debiet en atmosferische bij-verdunning aan op de inkomende concentraties. De inkomende dampen hebben een flow van ca. 500 m³/uur. Het voorschakelde zeolietfilter vlakt de grillige pieken in deze dampstroom netjes af, waardoor ook de katalytische oxidatie-unit zonder problemen vrijwel autotherm tussen een debiet van 500 en 1.100 m³/uur opereert.

Energiezuinig & stikstofvrij

Een groot voordeel van de autotherme werking is dat deze zuivering vrijwel geen energie vraagt. Een ander groot voordeel van een katalytisch oxidatieproces is dat er geen NOx wordt geproduceerd. Gezien de huidige stikstofproblematiek is dat een groot voordeel.

Milieu-investeringsaftrek

De aanschaf van een dergelijke installatie komt in aanmerking voor een MIA (Milieu-investeringsaftrek). Delta Glass heeft inmiddels een goedkeuring van het RVO ontvangen voor een milieu-investeringsaftrek van 27% op de totale aanschafskosten.

Vervolg?

De nieuwe installatie wordt in de nieuwe omgevingsvergunning opgenomen. Delta Glass voldoet volledig aan de hoge emissie-eisen voor vluchtige koolwaterstoffen.

“Wij zijn als Delta Glass erg tevreden over de installatie en het verloop van het project. Omdat we niet precies wisten welke techniek voor ons geschikt was, hadden we de mogelijkheid om eerst met een testinstallatie aan de slag te gaan. Zo hebben we eerst een opstelling met een wastoren getest, maar daarin bleken alleen goed wateroplosbare stoffen te absorberen. Vervolgens hebben we een katalystische oxidatie in een testopstelling geplaatst. Dat gaat heel eenvoudig: de unit bevindt zich in een container en kan makkelijk buiten op stelconplaten worden geplaatst en worden aangesloten op onze schoorsteen. Uit de testen bleek het MMA met een rendement van 99 % te worden afgevangen uit de dampstroom. De reactor bleek voor onze situatie iets te groot te zijn, zodat we bij aanschaf voor een kleinere hebben gekozen. Uiteindelijk was dat een goede beslissing. De unit werkt geheel autonoom, verbruikt geen energie en de stank is geheel verdwenen.

De uitvoering van de testen en het verdere verloop van het project lag in handen van HMVT. Zij zijn heel pragmatisch aan het werk gegaan en hebben de testen naar tevredenheid uitgevoerd. Aan de hand van de testresultaten hadden we ook een goed gevoel dat we bij aanschaf de juiste keuze maakte. Dat is ook gebleken.

Iedereen is tevreden. De milieutoezichthouder ziet de luchtemissie drastisch afnemen, de omgeving is tevreden omdat de stank verdwenen is, de productie heeft er geen omkijken aan, de installatie verbruikt nauwelijks electriciteit en een investeringsaftrek van 27% op de gehele installatie stemt ook het hoofdkantoor tevreden.”

Mark Bierens, Managing director Delta Glass

Meer informatie?

Bent u geïnspireerd door dit voorbeeld en wilt u meer weten hoe wij u kunnen helpen met uw emissievraagstuk? Neem dan gerust contact op met Marco van den Brand.