Onderzoek & zuiveringsoplossing emissiedampen Delta Glass, Tholen

Home> Lucht> projecten> Onderzoek & zuiveringsoplossing emissiedampen Delta Glass, Tholen

Uitdaging
Delta Glass in Tholen is producent van gegoten acrylaatplaten die onder meer worden gebruikt voor vensters voor caravans, trailers, boten, reclame-uitingen, screens voor brommers, scooters, etc. Bij het bedrijfs-proces komen dampstromen vrij die in hoofdzaak methylmethacrylaat (MMA) bevatten. Daarnaast kent het bedrijfsproces dampstromen waarin als hoofdcomponenten Butanol en isopropylalcohol (IPA) vrijkomen. Gezien de specifieke geur van de vrijkomende dampstromen bleek dampreiniging noodzakelijk. 

Oplossing
HMVT heeft in 2017 onderzoek verricht naar de zuiveringsmogelijkheden van de dampen die bij het bedrijfsproces van Delta Glass vrijkomen. Op basis van een eerste screening, zijn vervolgens op pilotschaal twee oplossingen op locatie getest: het wassen of scrubben van de dampen en katalytische oxidatie van de dampen. Tijdens deze pilottesten heeft HMVT ook in- en effluentmetingen verricht ter controle van de zuiveringsrendementen, onder meer met behulp van monstername en analyses in laboratoria en on-site metingen met een FID-analyzer. 

Resultaten
De emissie-onderzoeken hebben geresulteerd de selectie van katalytische oxidatie als meest geschikte zuiveringstechniek voor deze dampen. Om de grillige influent-pieken af te vlakken is de voorschakeling van een zeolietfilter zeer succesvol gebleken. Op basis van de positieve zuiveringsresultaten in de pilot heeft Delta Glass besloten om over te gaan op aanschaf en installatie van een dergelijke zuiveringsinstallatie: zeolietfiltratie met nageschakelde katalytische oxidatie-unit.

Ondertussen is de productie van deze unit in volle gang, en hopen wij deze in Q2 te installeren en in bedrijf te stellen.