Reiniging dampen bij schoonmaak vuilwaterkelder Amsterdam

Home> Lucht> projecten> Reiniging dampen bij schoonmaak vuilwaterkelder Amsterdam

Uitdaging
Uit een vuilwaterkelder in Amsterdam diende 1.000 ton slib verwijderd te worden. Bij het vergistingsproces van het slib zijn grote hoeveelheden H2S en methaangas vrijgekomen, waardoor in de kelder een explosief mengsel ontstaan was. HMVT verzorgde voor haar Partner Reym de ventilatie van de ruimte en de zuivering van de vrijkomende dampen.

Oplossing
Na veel overleg tussen Reym en de klant over de RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie), KVGM-aspecten en het zuiveringsproces – gaswassen – heeft de combinatie Reym HMVT de opdrachtgever ervan kunnen overtuigen dat zij de juiste partijen waren voor deze specialistische opdracht.

In februari 2018 startten negen medewerkers van Reym met de werkzaamheden die met vijf kiepende tankwagens op zaterdag en zondag werden uitgevoerd. Drie medewerkers stonden paraat met onafhankelijke adembescherming om te assisteren bij het aan- en afkoppelen van de slangen en andere werkzaamheden waarbij H2S en methaan vrij konden komen.

Ook was er een gaswasser van Reym HMVT aanwezig om het vrijgekomen H2S-gas te reinigen en om de kelder goed te ventileren en onder de explosiegrens te krijgen.

Bij het lossen van de wagens bij ATM stond er een Reym-medewerker gereed om met onafhankelijke adembescherming te assisteren bij het lossen en reinigen van de wagens. Door de kiepende tankwagens op het maximale vacuüm te zetten en daarna de vacuümpomp uit te schakelen is er tijdens het laden geen uitstoot van gassen naar de buitenlucht geweest. In totaal is er 250 ton uit de kelder gehaald en afgevoerd naar ATM.

Resultaten
Door de goede samenwerking tussen de diverse Reym-vestigingen en HMVT is de opdracht veilig, efficiënt en zo milieuvriendelijk mogelijk uitgevoerd, zonder uitstoot van giftige dampen.