HMVT zet mobiele zeoliet testunit in

Home> HMVT zet mobiele zeoliet testunit in

Voor een industriële klant in Zuid-Nederland voert HMVT een uitgebreide pilottest uit om te achterhalen welke zeoliet voor een toekomstige luchtzuiveringsoplossing het beste resultaat oplevert. Bij het bedrijf komen organische koolwaterstoffen vrij bij het bedrijfsproces. Mede met het oog op toekomstige uitbreiding, dient de dampreiniging te worden opgeschaald. Een mogelijke oplossing voor de dampreiniging zou katalytische oxidatie kunnen zijn, waarbij de dampen autotherm worden gereinigd zonder dat stikstofoxiden gevormd worden en waarbij de vrijkomende warmte ook nog eens nuttig kan worden hergebruikt. Kortom een dubbel milieuvriendelijke oplossing.

Uitdaging

De uitdaging is daarbij vooral dat we enerzijds de influentpieken moeten afvlakken en anderzijds de gemiddelde concentratie wat moeten ophogen zodat een toekomstige katalytische oxidatie-unit zo klein mogelijk kan blijven en zo zuinig mogelijk kan opereren. Echter, geen damp is gelijk en voordat een definitieve dampreinigingsinstallatie wordt gerealiseerd, is besloten om eerst een aantal verschillende zeolieten op hun effectiviteit te testen. Wij zetten hiervoor een mobiele zeoliet testunit in waarmee we drie verschillende typen zeolieten gedurende een aantal weken kunnen onderwerpen aan ad- en desorptietesten. Wij monitoren de resultaten door middel van semi-continue FID-metingen.

Meer weten over dit onderwerp?

Bekijk onze wiki of neem contact op met Menno Smits.