Gebruik van Zeolieten als ‘Concentrator’ en ‘peak shaver’

Industriële processen zijn vaak niet gelijkmatig over een werkdag of werkweek gelijkmatig verdeeld. Als gevolg hiervan zien wij dat emissiedampen ook niet als één constante concentratie vrijkomen, maar dat deze vaak pieken en dalen laten zien.

Pieken afvlakken: ‘Peak Shaving’

Om organische koolwaterstofdampen zo effectief mogelijk te kunnen verwerken is het de kunst een eventuele zuivering niet op de maximale pieken te hoeven dimensioneren. Zeolieten kunnen in dat geval als een soort van ‘peak shaver’ worden ingezet. Net als actief kool of een alifatische wasvloeistof, kunnen zeolieten heel goed dampen adsorberen en ook weer desorberen. Zeolieten hebben daarbij als voordeel dat ze inherent explosie/brandveilig zijn. Dit werkt volgens onderstaand principe:

Concentreren

Bij HMVT zetten wij zeolieten ook regelmatig in om laaggeconcentreerde organische dampstromen te concentreren om deze vervolgens efficiënter te kunnen behandelen. Bij dit proces worden de dampstromen qua debiet verlaagd waardoor een hogere concentratie ontstaat. Dit doen wij bijvoorbeeld om vervolgens de dampen autotherm te kunnen oxideren met een katalytische oxidatie-unit. Dit proces kan er als volgt uit zien:

De procesdampen worden gereinigd door middel van het zeolietfilter, over een deel van het ‘concentratorwiel’. Wanneer dit deel van het zeoliet verzadigd raakt, wordt automatisch doorgeschakeld naar een nieuw, vers deel van het concentratorwiel en wordt het beladen zeoliet gedesorbeerd en behandeld, bijvoorbeeld met een katalytische oxidatie-unit.

Mobiele Zeoliet Testunit

Zeolieten zijn er in verschillende uitvoeringen. Aangezien iedere locatie haar eigen ‘dampprofiel’ kent, is het in voorkomende gevallen verstandig een juiste zeoliet te kiezen. HMVT beschikt over een Mobiele Zeoliet Testunit waarmee wij op locatie ad- en desorptie testen kunnen uitvoeren met drie verschillende typen zeolieten. Wij beschikken tevens over FID bemonster/meetapparatuur waarmee semi-continue de resultaten van de pilot test vastgelegd kunnen worden. De resultaten kunnen worden gebruikt ter dimensionering van de Peak Shaver en/of Concentratorwiel.

Meer informatie?

Neem contact op met Michiel Hennink of Marco van den Brand