Tips om goedkoop water uit een stortplaats te zuiveren…. met planten???

Home> Tips om goedkoop water uit een stortplaats te zuiveren…. met planten???

Op vier en 5 mei 2022 wordt in Brussel de NICOLE 2022 Spring Workshop gehouden. Onze collega Joshua Both zal samen met Nanne Hoekstra (Deltares) uitgebreid ingaan op een pilot die wij het afgelopen jaar hebben uitgevoerd met sterk verontreinigd water uit een oude stortplaats. Nu is daar nog een grote traditionele waterzuivering voor nodig. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of dit ook met een constructed wetland kan. Hierdoor is een deel van de waterstroom gedurende een jaar behandeld in onze (piloot) constructed wetland. In de presentatie zal dit behandeld worden. Kleine spoiler vooraf: het lijkt te werken, we kijken stiekem al een beetje naar de full-scale oplossing. Dit zou een sterke kosten- en energiebesparing opleveren voor de opdrachtgever.

Waar:    NICOLE 2022 Spring Workshop, Brussels Havenlaan 86C, 1000 Brussel

Wanneer: woensdag 4 mei, 13.30 uur (direct na de lunch), Technical session 2 – Nature based solutions / bio-diversity / climate resilience

Relevante links: