Met PFAS verontreinigde grond succesvol gereinigd

Home> Met PFAS verontreinigde grond succesvol gereinigd

HMVT heeft samen met haar Amerikaanse partner TRS een succesvolle test uitgevoerd om een met PFAS verontreinigde grond te zuiveren. De test betrof grond van de voormalige vliegbasis Soesterberg, een locatie die in de toekomst wordt omgevormd tot natuurgebied, recreatiegebied en woningen. Als gevolg van de voormalige activiteiten is de grond en het grondwater echter verontreinigd geraakt met PFAS, in dit geval vooral de stof PFOS.

Om het gebied te herontwikkelen zal sanering van de locatie nodig zijn. Echter, PFOS/PFAS zijn zeer resistente stoffen en de grond en het grondwater zijn zeer lastig te saneren. In dat kader zijn marktpartijen gevraagd om saneringsideeën en zijn zij in de gelegenheid gesteld om proefnemingen te doen met de grond. De PFAS-problematiek speelt ook sterk in Amerika. Onze partner TRS is gespecialiseerd in de sanering van bodems door middel van verwarming en heeft vastgesteld dat bij voldoende verwarming van de grond de PFAS-moleculen uit de grond verdampt kunnen worden. De crux hierbij is dat de grond gedurende voldoende lange tijd op een voldoende temperatuur gehouden moet worden zodat ook alle PFAS uit de grond kan verdampen. Bekend is dat wanneer de grond ca. 7 dagen op 350 à 400oC wordt gebracht, vrijwel alle PFAS uit de grond kan verdampen. De PFAS-dampen worden vervolgens afgekoeld, waardoor de PFAS in het vrijgekomen bodemvocht condenseert. Dit bodemvocht dient ofwel extern te worden verwerkt of lokaal te worden gereinigd. Eventuele resterende PFAS-dampen kunnen middels actief kool gereinigd worden.

Begin mei hebben wij ca. 13ltr grond van de locatie verzameld en onderworpen aan een verdampingstest. Het resultaat is dat bij ca. 7 dagen verwarmen op 350oC de PFAS-concentraties van meer dan 1.000 µg/kgds tot onder detectieniveau zijn gereduceerd. Geheel volgens verwachting betekent dit dat daarmee een saneringsresultaat is verkregen van meer dan 99,9%. Een zeer prima resultaat uiteraard.

De verwarmingsmethodiek van de grond is gebaseerd op Conductive Heating. Het mooie van deze verwarmingsmethode is dat deze niet afhankelijk is van het type grond. Het maakt niet uit of het klei-, leem-, zand- of rotsgrond betreft: elke korrel, alle poriën worden verwarmd. Deze PFAS grondsaneringstechniek is daarmee uitermate geschikt om de lastige klei- en leemgronden in Nederland PFAS vrij te maken.De technologie kan niet alleen worden toegepast op gronden die in depot liggen, maar in de basis ook in-situ, mits niet te diep onder grondwater.

Meer weten over deze PFAS grondreinigingstechniek?

Neem dan contact op met Menno Smits.