Intersoil 2018

Home> Intersoil 2018

Tijdens het Intersoil congres, georganiseerd door Web-Event in samenwerking met onder andere Leefmilieu Brussel, staat het thema bodemsanering centraal. Als dé bodemsaneringsspecialist is HMVT natuurlijk dit jaar van de partij.

Chemische wasserij
Klaas de Jong zal namens HMVT op het Intersoil congres spreken. Op dinsdag 13 november zal Klaas tijdens zijn presentatie zijn verhaal vertellen over de sanering van een voormalige chemische wasserij. Deze sanering werd gedaan met behulp van een thermische aanpak van een onverzadigde bodemzone en een oxidatieve aanpak van grondwater.

Actuele ontwikkelingen
Verder worden tijdens het congres de wijzigingen in de regelgeving besproken, komen de verantwoordelijkheden per betrokken partijen bij bodemsanering aan bod en worden nieuwe technieken en methodes bij uitvoering van bodemstudies verder uitgelegd. Tot slot zullen innovatieve technieken in bodemsanering en grondwatersanering verder worden toegelicht.