Labtesten procesafvalwater

Elk procesafvalwater heeft zijn eigen karakteristieke kenmerken. Het ene water heeft een lage pH, de ander heeft veel onopgeloste bestanddelen en weer een ander heeft opgeloste concentraties waarbij men niet weet hoe deze er uit te halen zijn. En zo zijn er nog vele andere karakteristieke kenmerken.

Het is altijd belangrijk om het water visueel te beoordelen en te kijken hoe het water er uit ziet. Vaak is aan het water al zichtbaar welke methoden goed zijn toe te passen of juist niet zijn toe te passen. In het lab kan afvalwater eenvoudig op diverse manieren behandeld worden om een eerste goede indruk te krijgen van de mogelijkheden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld filtratie, coagulatie/flocculatie, beluchten of chemisch oxideren.

Door het toepassen van verschillende technieken in het lab kan al een eerste grove selectie gemaakt worden van de mogelijke technologieƫn. Als er vervolgens nog een technologie overblijft kan hier vervolgens verder onderzoek naar gedaan worden om een indruk te krijgen van het te behalen rendement en de grootte van een uiteindelijke zuivering.