Gaswassen of scrubben

Dampen die vrijkomen bij bedrijfsprocessen kunnen vaak door middel van gaswassen of scrubben gezuiverd worden. De technologie is in de basis heel simpel: de verontreinigde dampstroom wordt in tegenstroom met de wasvloeistof door een reinigingskolom geleid. Als wasvloeistof kan water of een alifatisch wasmiddel worden gebruikt, een olie als wasvloeistof. Apolaire stoffen zoals (chloor) koolwaterstoffen lossen veel beter op als watervloeistof in olie dan in water. Polaire of goed in water oplosbare dampen kunnen beter met water uit de dampstroom gewassen worden.

Gaswassen wordt ook wel scrubben genoemd. De dampen worden in de wasvloeistof geabsorbeerd. Het rendement van scrubben is sterk afhankelijk van de aard en concentratie van de dampen in combinatie met het type wasmiddel. Op een bepaald moment is het wasmiddel verzadigd en zal weer desorbatie plaatsvinden. Het wasmiddel dient dan door spui/suppletie ververst te worden.

Soms zetten wij alifatische scrubbers ook in als ‘peak-shaver’. Dit is een unit waarbij de pieken in de dampstroom door de scrubber worden geabsorbeerd en in gedempte vorm weer worden afgegeven aan een tweede zuiveringstrap, bijvoorbeeld een katalytische oxidatie-unit.

Ook afhankelijk van het type damp wordt gewassen met zuur of basisch waswater. Of wordt bijvoorbeeld chloorbleekloog gedoseerd om ook oxidatieve werking te bewerkstelligen. Wanneer sprake is van een mix aan dampen kan het zinvol zijn om meertraps-wasunits te installeren.