Bij HMVT begrijpen we de complexiteit en het belang van effectieve luchtzuiveringstechnieken. Voor dampen met veel verontreinigingsvracht zette we oxidatieve methoden in. Deze methoden omvatten twee hoofdtechnieken: klassieke thermische oxidatie en katalytische oxidatie.

Klassieke Thermische Oxidatie

Deze traditionele vorm van oxidatie vindt plaats bij hoge temperaturen, waarbij de verbranding kan variëren van een fakkelsysteem tot een gesloten verbrandingsinstallatie. In dergelijke systemen wordt de verbranding uitgevoerd in een specifieke verbrandingskamer. Een belangrijk aspect van deze techniek is de mogelijkheid tot optimalisatie van het energieverbruik. Dit wordt bereikt door de implementatie van warmtewisselaars en/of regeneratieve verbrandingskamers, die bijdragen aan een efficiënter proces.

Katalytische Oxidatie

Bij katalytische oxidatie (catox) worden dampen bij een lagere temperatuur geoxideerd door het gebruik van een katalytisch materiaal. Deze methode vereist minder steunbrandstof en kan vaak autotherm worden uitgevoerd, wat betekent dat het proces zichzelf in stand houdt zonder externe warmtebronnen. Het grote voordeel van deze techniek is de potentie om verontreinigingen bijna volledig te verwijderen.

Aandachtspunten bij Oxidatieprocessen

Hoewel oxidatieprocessen zeer effectief kunnen zijn, is het cruciaal om rekening te houden met specifieke operationele parameters. Deze processen functioneren optimaal binnen een bepaalde range van influent-concentraties om een autotherm proces te waarborgen. Bij te lage concentraties is extra steunbrandstof nodig; bij te hoge concentraties bestaat het risico op explosieve mengsels.

Bij de aanwezigheid van gechloreerde koolwaterstoffen is extra voorzichtigheid geboden om de vorming van dioxines te voorkomen. Bij klassieke oxidatie is snelle afkoeling van de dampen essentieel om dioxinevorming tegen te gaan. Katalytische oxidatie heeft dit risico niet, mits de concentraties van gechloreerde koolwaterstoffen goed beheerd worden.

Een ander belangrijk aspect is het vermijden van katalysatorgiffen in de dampstroom, die de effectiviteit van de katalytische oxidatie kunnen beïnvloeden.

Innovatie in Luchtzuivering: Koude Plasma Technologie

In samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven heeft HMVT enkele jaren geleden een baanbrekende demonstratie luchtzuiveringsunit ontwikkeld, gebaseerd op gepulste koude plasma technologie. Deze innovatieve aanpak is geschikt voor de behandeling van een breed scala aan dampen, van fijnstof tot koolwaterstoffen en zwavelhoudende verbindingen. Koude plasma technologie biedt een veelbelovende weg naar efficiëntere en milieuvriendelijkere luchtzuiveringsmethoden.

Bij HMVT zetten we ons in voor de ontwikkeling en implementatie van vooruitstrevende technologieën voor luchtzuivering. Ons doel is om bij te dragen aan een duurzamere wereld door de impact van industriële processen op het milieu te minimaliseren.

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord