Toegepaste Technieken

  • Bodemluchtafzuiging (Bodemluchtextractie): Deze techniek richt zich op het verwijderen van verontreinigde dampen uit de onverzadigde zone. De verzamelde dampen worden bovengronds behandeld om schadelijke stoffen te verwijderen.
  • Persluchtinjectie:Bij deze methode wordt lucht in de bodem geïnjecteerd om verontreinigingen te verdampen. Deze dampen worden vervolgens in de onverzadigde zone verzameld en bovengronds behandeld.
  • Grondwaterontrekkingen: We passen diverse bemalingstechnieken toe, waaronder deepwells, vacuüm, en zwaartekrachtbemaling, om grondwater te onttrekken en bovengronds te behandelen.
  • Tweefasenextractie (TFE) of Meerfasenextractie (MFE): Deze techniek is bijzonder effectief voor het aanpakken van drijflagen door een hoge onderdruk op het grensvlak van grondwater en bodemlucht te creëren, wat zorgt voor een efficiënte verwijdering van puur product en drijflagen.

Geïntegreerde Saneringsstrategieën

Vaak is een gecombineerde aanpak de sleutel tot succes bij complexe verontreinigingssituaties. Daarom integreren we regelmatig extractieve technieken met chemische (bijvoorbeeld ISCO), thermische, en biologische saneringsmethoden voor een effectieve saneringsstrategie.

Onze Expertise 

Onze jarenlange ervaring en technische expertise garanderen de hoogste kwaliteit en effectiviteit in saneringsprojecten. HMVT staat garant voor een grondige aanpak, van het initiële ontwerp tot de realisatie en het langdurige beheer van saneringsprojecten.

Contact

Andere technieken

Biologische saneringstechnieken

Lees verder

Chemische saneringen

Lees verder

Thermische saneringstechnieken

Lees verder

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord