Bodemluchtafzuiging

Onttrekking en zuivering van bodemlucht kan worden gebruikt om vluchtige verontreinigingen via verdamping uit de bodem te verwijderen. Een andere manier is de inbreng van zuurstof in de bodem. Door de zuurstof wordt de afbraak van verontreiniging in de zone boven de grondwaterspiegel bespoedigd. Deze methode wordt bioventing genoemd: aërobe afbraak in de onverzadigde zone. Vaak worden ook nutriënten geïnjecteerd om de biologie een handje te helpen. Bodemluchtafzuiging wordt ook wel bodemluchtextractie genoemd.