Voor een industriële klant in Zuid-Nederland voert HMVT een uitgebreide pilottest uit om te achterhalen welke zeoliet voor een toekomstige luchtzuiveringsoplossing het beste resultaat oplevert. Bij het bedrijf komen organische koolwaterstoffen vrij bij het bedrijfsproces. Mede met het oog op toekomstige uitbreiding, dient de dampreiniging te worden opgeschaald. Een mogelijke oplossing voor de dampreiniging zou katalytische oxidatie kunnen zijn, waarbij de dampen autotherm worden gereinigd zonder dat stikstofoxiden gevormd worden en waarbij de vrijkomende warmte ook nog eens nuttig kan worden hergebruikt. Kortom een dubbel milieuvriendelijke oplossing.

Uitdaging

De uitdaging is daarbij vooral dat we enerzijds de influentpieken moeten afvlakken en anderzijds de gemiddelde concentratie wat moeten ophogen zodat een toekomstige katalytische oxidatie-unit zo klein mogelijk kan blijven en zo zuinig mogelijk kan opereren. Echter, geen damp is gelijk en voordat een definitieve dampreinigingsinstallatie wordt gerealiseerd, is besloten om eerst een aantal verschillende zeolieten op hun effectiviteit te testen. Wij zetten hiervoor een mobiele zeoliet testunit in waarmee we drie verschillende typen zeolieten gedurende een aantal weken kunnen onderwerpen aan ad- en desorptietesten. Wij monitoren de resultaten door middel van semi-continue FID-metingen.

Meer weten over dit onderwerp?

Bekijk onze wiki of neem contact op met Michiel Hennink of Marco van den Brand.

HMVT heeft samen met haar Amerikaanse partner TRS een succesvolle test uitgevoerd om een met PFAS verontreinigde grond te zuiveren. De test betrof grond van de voormalige vliegbasis Soesterberg, een locatie die in de toekomst wordt omgevormd tot natuurgebied, recreatiegebied en woningen. Als gevolg van de voormalige activiteiten is de grond en het grondwater echter verontreinigd geraakt met PFAS, in dit geval vooral de stof PFOS.

Om het gebied te herontwikkelen zal sanering van de locatie nodig zijn. Echter, PFOS/PFAS zijn zeer resistente stoffen en de grond en het grondwater zijn zeer lastig te saneren. In dat kader zijn marktpartijen gevraagd om saneringsideeën en zijn zij in de gelegenheid gesteld om proefnemingen te doen met de grond. De PFAS-problematiek speelt ook sterk in Amerika. Onze partner TRS is gespecialiseerd in de sanering van bodems door middel van verwarming en heeft vastgesteld dat bij voldoende verwarming van de grond de PFAS-moleculen uit de grond verdampt kunnen worden. De crux hierbij is dat de grond gedurende voldoende lange tijd op een voldoende temperatuur gehouden moet worden zodat ook alle PFAS uit de grond kan verdampen. Bekend is dat wanneer de grond ca. 7 dagen op 350 à 400oC wordt gebracht, vrijwel alle PFAS uit de grond kan verdampen. De PFAS-dampen worden vervolgens afgekoeld, waardoor de PFAS in het vrijgekomen bodemvocht condenseert. Dit bodemvocht dient ofwel extern te worden verwerkt of lokaal te worden gereinigd. Eventuele resterende PFAS-dampen kunnen middels actief kool gereinigd worden.

Begin mei hebben wij ca. 13ltr grond van de locatie verzameld en onderworpen aan een verdampingstest. Het resultaat is dat bij ca. 7 dagen verwarmen op 350oC de PFAS-concentraties van meer dan 1.000 µg/kgds tot onder detectieniveau zijn gereduceerd. Geheel volgens verwachting betekent dit dat daarmee een saneringsresultaat is verkregen van meer dan 99,9%. Een zeer prima resultaat uiteraard.

De verwarmingsmethodiek van de grond is gebaseerd op Conductive Heating. Het mooie van deze verwarmingsmethode is dat deze niet afhankelijk is van het type grond. Het maakt niet uit of het klei-, leem-, zand- of rotsgrond betreft: elke korrel, alle poriën worden verwarmd. Deze PFAS grondsaneringstechniek is daarmee uitermate geschikt om de lastige klei- en leemgronden in Nederland PFAS vrij te maken.De technologie kan niet alleen worden toegepast op gronden die in depot liggen, maar in de basis ook in-situ, mits niet te diep onder grondwater.

Meer weten over deze PFAS grondreinigingstechniek?

Neem dan contact op met Marco van den Brand

Constructed Wetlands Association

HMVT heeft zich aangesloten bij de Constructed Wetland Association (CWA), een internationale vereniging van professionals die de toepassing van Constructed Wetlands om verontreinigd water op natuurlijke wijze te zuiveren promoot.

In onze projecten passen wij steeds vaker Nature Based Waterzuivering toe: duurzaam water zuiveren met kracht van natuurlijke afbraakprocessen in combinatie met gebruik van natuurlijke energiebronnen zon en wind. Wij richten ons hierbij met name op chemische verontreinigingen: de inzet van Constructed Wetlands om water te zuiveren van vluchtige organische (chloor)koolwaterstoffen of zelfs zware metalen. Dit kan zijn in het kader van beheersmaatregelen rondom verontreinigd grondwater of zelfs soms proceswater.

De voordelen zijn legio:

  • Geen of heel lage carbon footprint.
  • Creatief en met hoge belevingswaarde inpasbaar in (bebouwde) omgeving.
  • Verbetering biodiversiteit.
  • Onderhoudsvriendelijk

Met het lidmaatschap van CWA zetten wij een volgende stap in het verder professionaliseren van onze dienstverlening op het gebied van ontwerpen, implementeren en opereren van onze Constructed Wetlands.

Meer over onze diensten wat betreft Constructed Wetlands en Nature Based waterzuivering leest u hier: https://www.hmvt.nl/nature-based-waterzuivering/

 

De Japanse duizendknoop is ooit naar Nederland gebracht door de Duitse onderzoeker jonkheer Philipp Franz Balthasar Von Siebold, die beroemd werd door zijn onderzoek naar de Japanse flora en fauna, bracht de Japanse duizendknoop voor het eerst tussen 1829 en 1841 naar Nederland. De door hem uit Japan ingevoerde planten werden gekweekt in Leiden en vervolgens als sierplant verkocht. Na 1950 is de Japanse duizendknoop op grote schaal gaan verwilderen, onder meer door het dumpen van tuinafval en grondverzet. Nou… dat hebben we geweten.  Inmiddels heeft deze exoot heel Nederland veroverd en overwoekert deze plant alles, maar dan ook alles. Verschillende gemeenten, waterschappen, provincies en andere terreinbeheerders zitten met de handen in het haar. Deze woekeraar is bijna niet uit te roeien, laat een klein worteltje in de bodem zitten en hij komt gewoon net zo hard weer terug.

Een hardnekkig probleem waarvoor HMVT een oplossing heeft bedacht: warmte! Door de bodem op te warmen tot minimaal 55 oC sterft de nietsontziende duizendknoop af inclusief het hele uitgebreide netwerk van ondergrondse wortels. Wij hebben inmiddels ons eerste project in Rotterdam succesvol afgerond. Binnenkort starten wij met een tweede project in Amsterdam.

Wij doen dit project samen met de universiteit van Wageningen. Ze hebben vastgesteld dat in het door ons behandelde gebied de duizendknoop en al haar wortels ook écht afgestorven zijn. Om dit te dubbelchecken wordt de grond op locatie uitgespreid en gaat de universiteit van Wageningen dit gedurende de rest van het seizoen controleren. Daarna weten we honderd procent zeker dat we deze invasieve exoot definitief hebben overwonnen.

Meer weten?

Wil je meer weten over bestrijdingsmethode van de duizendknoop? Over enkele weken verwachten wij de controleresultaten van de laatste monitoringsronde van de universiteit Wageningen. Als we alle resultaten binnen hebben, dan willen we jou hier graag alles over vertellen zodat ook jij met deze methode aan de gang kunt. Laat je email-adres achter via de link.  Wij informeren je dan na de zomer als we ook de laatste resultaten binnen hebben. We weten na de zomer 100% zeker dat ook de allerlaatste wortels het loodje hebben gelegd.

Klik hier om je e-mailadres achter te laten en we vertellen je alles over onze succesvolle Japanse duizendknoop bestrijding. Gewoon doen, zelfs als je al verschillende methoden tevergeefs hebt geprobeerd.

Meer informatie: neem contact op met expert Ted Vendrig

Waterzuivering met een helofytenfilter is niet nieuw, het wordt al zeer regelmatig toegepast voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Het zuiveren van meer complexe chemische verontreinigingen in Constructed Wetlands is echter een vak apart. Denk hierbij aan stoffen als benzeen, oliën, gechloreerde koolwaterstoffen, zware metalen en opkomende verontreinigingen zoals medicijnresten. HMVT heeft unieke ervaring in het combineren van grondwaterbeheerssystemen en zuiveren van het verontreinigde water in een Constructed Wetland.

Wij hebben op diverse locaties Constructed Wetlands ingezet om vrijkomende waterstromen op natuurlijke wijze te zuiveren en te integreren in het landschap.

Daag ons en ons model uit
Om snel antwoorden te geven op vragen van klanten en om vlot een ontwerp te kunnen doorrekenen hebben we een model gemaakt dat de processen in een wetland simuleert. Het model is bijna klaar en we hebben uiteraard onze eigen projecten door het model gehaald. Er is maar één manier om een model nog beter te maken: zoveel mogelijk data erdoorheen halen en dan goed naar de resultaten kijken om daar vervolgens het model mee te verbeteren.

Daarom dagen wij je graag uit: kom met jouw waterzuiveringsprobleem! Wij laten ons model daarop los en vertellen je wat er mogelijk  is met een wetland in dit specifieke geval. We geven je alvast een voorzet voor de afmetingen en de te verwachten zuiveringsresultaten.

Wij kunnen – met jouw informatie – ons model nog verder verbeteren.

Heb je een waterstroom waar ons model zijn tanden in kan zetten? Neem contact met ons op.

Meer informatie: neem contact op met experts Paul Verhaagen of Frank Pels

Een nieuwe waterzuivering, een nieuwe luchtzuivering, een bodemsanering… altijd spannend. Werkt het allemaal? Wat kost het precies? Worden de gevraagde resultaten (vergunningseisen) gehaald? Hoeveel chemicaliën worden er verbruikt? Hoeveel afval (bijvoorbeeld slib) wordt er geproduceerd? En kan het niet nog beter?

Voor dat soort vragen gebruiken wij ons proeflab om het eerst op kleine schaal uit te proberen. Uiteraard voor onze eigen projecten, maar ook voor externe klanten. Wij kunnen dit voor je doen, maar je kunt uiteraard ook ons proeflab en andere faciliteiten huren voor een zacht prijsje en het zelf komen doen. Diverse adviesbureaus gingen je voor. Zo krijg je pas echt een goed gevoel bij de materie en ben je helemaal vrij en flexibel in de proefopzet.

Ons proeflab ligt direct naast onze werkplaats in Ede, dus we hebben alles bij de hand. Slangen, koppelingen, diverse pompen, aansluitingen, koppelstukken maar ook diverse chemicaliën (zuren, basen, waterstofperoxiden, … ), diverse soorten actiefkool, filtermaterialen, gasflessen (o.a. stikstof) liggen bij ons kant-en-klaar. Daarnaast hebben we diverse meetapparatuur zoals PID, FID, pH, EC, Redox, ……

Wil je een nieuwe zuivering (lucht, water) of een bodemsaneringstechniek toepassen of verbeteren, probeer het eerst eens op kleine schaal en voorkom zo vervelende verrassingen. Klik voor meer informatie: https://www.hmvt.nl/proeflab/

Marco van den Brand, Managing Director, is woensdag 17 juni 50 jaar geworden. Het team speculeerde al vroeg met wilde plannen om Marco te verrassen. De richtlijnen vanuit het RIVM moesten gehandhaafd worden, dus werd er gekozen voor een heuse Abraham-pop, een taart en een tent. Een eigen privé-tent op het terrein van HMVT, want Marco wil het liefst nooit weg van huis zonder tent. Een tent voor op vakantie, maar nu ook voor op het werk! Het was een mooi gezicht: een verraste Marco met medewerkers buiten en uit het raam. Op nog vele jaren!

In het vakblad Bodem(nummer 3) schrijft Marco van den Brand over in-situ thermische grond- en grondwatersanering, als voorproefje op het symposium van BodemBreed dat 24 november plaatsvindt. Welke technieken zijn er? Wat zijn de kosten ervan? En zijn er ook mogelijkheden om PFAS thermisch te reinigen?

Wij bieden u dit artikel gratis aan omdat we openstaan voor uw mening en inzichten. We geloven dat we door samen te werken sneller innoveren. Heeft u vragen? Neem contact op met Marco van den Brand.

Doel
Het doel van de pilotproef is om met een praktijkproef te onderzoeken of het mogelijk is om grond ‘verontreinigd’ met de Japanse Duizendknoop in een depot te saneren.

Methode
Uit onderzoek is bekend dat de groei van wortelstokken van duizendknoop effectief wordt gestopt bij verhitting boven 55 oC gedurende 3 dagen (Day et al, 2009). Lagere temperaturen gedurende langere tijd kunnen ook afdoende zijn (MacFarlane, 2011), de ondergrens ligt bij 40 graden gedurende 7 dagen. Voor de proef is in het havengebied van Rotterdam een depot ingericht waar wij onze test kunnen uitvoeren. HMVT verzorgt de technische uitvoering van de proef en de Wageningen University & Research (WUR) verzorgt het vitaliteitsonderzoek op de plantenresten.

Opzet pilotproef
De pilotproef richt zich op een hoeveelheid grond met daarin (wortels van) de Japanse Duizendknoop. Ten behoeve van de test is een hoeveelheid grond van ca. 500 m³ aangebracht binnen een bak met betonblokken. Deze grond zal door HMVT worden verwarmd door middel van warme luchtinjectie, een techniek die wij ook inzetten voor onze in-situ saneringen. In figuur 1 is de globale opzet van het depot weergegeven. Via isolatiematten op het depot wordt de warmte zoveel mogelijk in het depot gehouden.

In het depot zijn meerdere temperatuursensoren aanwezig. De temperatuur wordt continue gemeten en nadat het depot voldoende is verwarmd worden steekproefsgewijs uit het depot een aantal wortels bemonsterd. De wortels worden vervolgens door Wageningen University & Research (WUR) gecontroleerd op vitaliteit. Als de uitkomst uit het vitaliteitsonderzoek negatief is (er is geen vitaliteit meer in de wortels) dan blijft het depot nog liggen om te controleren of er in een later stadium (gedurende de zomer) inderdaad geen Japanse Duizendknoop uit naar boven groeit.

Als de pilot succesvol blijkt te zijn dan kan dit ook in-situ (zonder ontgraving) op moeilijk bereikbare plekken worden toegepast

In de afgelopen maanden heeft HMVT 5 nieuwe gezichten rondlopen. Hoog tijd om u voor te stellen aan hen.

Martijn Baars
Martijn Baars doorliep in zijn carrière veel stappen als monteur, service engineer, uitvoering-procestechnoloog waterbehandelinginstallaties. Met ervaring in grondwatersanering, zowel de uitvoerings- als advieskant, kijkt hij op een professionele, nuchtere manier naar innovatieve waterzuiveringsoplossingen. Per 1 maart combineert Martijn advies en uitvoering bij HMVT. Hij houdt zich voornamelijk bezig met zuiveringstechnieken rondom afvalwaterindustrie.

Wouter Neutel
Wouter versterkt per 1 februari het team van projectleiders bij HMVT. Hij is specialist in de thema’s bodem en lucht. Met jarenlange ervaring in onderzoek, advies én uitvoering van bodem, waterbodem en bodemsanering vult hij het team goed aan. Eerder was hij al lid van de HMVT-club. Acht á negen jaar geleden werkte hij namelijk ook voor ons. In de tussentijd heeft hij ervaring opgedaan in de advieswereld.

Rik Tiemens
Rik versterkt per 1 februari het HMVT-team met de werkvoorbereiding. Zo is hij werkzaam op het gebied van technische tekeningen, maar ook inkoop en implementatie van materiaalbeheer bij zijn werkzaamheden. Zowel intern in onze werkplaats als extern bij onze projecten versterkt hij ons team.

Carl Geerlings
Carl is per 1 februari een fris nieuw gezicht in het team van HMVT. Als junior monteur wordt opgeleid door onze senior monteurs. Hij heeft kennis en ervaring in Mechatronica en als servicemonteur. Juist door mee te lopen met onze projecten en door te doen, leren we Carl het mooie vak. Je vindt hem dan ook zowel in onze werkplaats als bij onze projecten. Zo komt hij in aanraking met alle facetten en leert hij het snelst.

Yazid Siteli
Yazid is bezig met zijn Master Degree in Water Science aan het National Institute of Scientific Research. Vanuit Canada is hij betrokken geweest in veel onderzoeken. Vanwege zijn interesse voor Construct Wetlands besloot hij in Nederland hiernaar onderzoek te doen bij HMVT. Hij is bezig met het opstellen van een computermodel voor het ontwerp van Wetlands en een ‘pilot’ Wetland in een container voor testen op locatie.  Daarnaast werkt hij mee aan onderzoek om onze techniek Insitu Chemische Oxidatie (ISCO) nog verder te verbeteren. 

Wouter Neutel, Rik Tiemens en Carl Geerlings