Eerder presenteerden HMVT en Deltares het al op de Aqua Consoil Conference in Antwerpen in 2019, en inmiddels is het erkend door grondwaterspecialisten; ons gemeenschappelijke grondwater wordt langzaamaan ‘grijs’. Binnen onze samenleving groeit het besef dat onze kostbare drinkwatervoorraden worden bedreigd door diffuse en opkomende verontreinigende stoffen, zoals pesticiden, voedingsstoffen maar ook medicijnen en PFAS. In tegenstelling tot de ‘klassieke’ bodem- en grondwaterverontreinigingen, zoals gechloreerde oplosmiddelen, zware metalen en oliën, worden deze ‘nieuwe’ verontreinigende stoffen niet alleen als hotspots aangetroffen in dichtbevolkte gebieden, maar ook op het platteland. Deze verbindingen worden in grote hoeveelheden aangetroffen met lage, maar nog steeds significante concentraties. Zulke diffuse verontreinigende stoffen vormen niet alleen een bedreiging voor de drinkwatervoorziening, maar ook voor proceswater en andere bronnen die in de (voedings) industrie worden gebruikt.

HMVT_REMMEN
Remmen_HMVT

Gebundelde krachten

Om pesticiden en medicijnen uit water te verwijderen kunnen geavanceerde oxidatietechnologieën, zoals UV / peroxide of ozoncombinaties, zeer effectief zijn als behandelingsmethode, zowel technisch als financieel. Daarom hebben HMVT en Van Remmen UV Technology hun krachten gebundeld rond dit onderwerp. HMVT heeft meer dan 25 jaar ervaring met in-situ bodem- en grondwatersaneringsprojecten, variërend van conceptueel ontwerp, modellering en pilotstudies tot implementatie en exploitatie van zuiveringsprojecten. Van Remmen UV Technology is gespecialiseerd in waterbehandeling met AdvanoxTM (Advanced Oxidation Technologies), ook van ontwerp tot constructie en exploitatie van de waterbehandelingssystemen. Samen vormen we een zeer sterk team om organisaties te helpen bij het beschermen van hun kostbare (drink) waterbronnen tegen medicijnen, pesticiden en andere microverontreinigingen.

Meer informatie?

Heeft u een project waarbij pesticiden of medicijnen in het grondwater behandeld moeten worden? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via Marco van den Brand of via Kaspar Groot Kormelinck.

Op een petrochemische site in Europoort heeft HMVT een omvangrijke drijflaagsanering binnen de ingeschatte tijd succesvol afgerond. De verontreiniging met een drijflaag van ca. 6500 m2 van ruwe olie en op sommige plekken tot wel 80 cm dikte, bevond zich ter plaatse van een tankput. Ook onder de tank was de drijflaag aanwezig.

Sanering

De sanering is uitgevoerd middels Meer Fasen Extractie (MFE). Bij MFE wordt door het aanleggen van een hoge onderdruk bodemlucht, verontreinigd grondwater en drijflaag via een net werk van ondergrondse extractiefilters verwijderd. Op deze locatie zijn in totaal 440 extractiefilters geplaatst. Een deel van deze filters zijn onder de tank geplaatst tijdens de renovatie van de tankterp. De tank was op dat moment opgevijzeld. Middels drijflaagmetingen en nauwkeurige monitoring van de procesparameters is continu getracht het geïnstalleerde systeem zo optimaal mogelijk in te zetten. De onttrokken bodemlucht is gezuiverd met 2 katalytische oxidatie units. Het verontreinigde grondwater is via een olie-water afscheider op het bedrijfsriool geloosd. Het pure product is periodiek uit de olie-water afscheider afgezogen en afgevoerd naar een verwerker.

Resultaat

In een periode van 3 jaar is ruim 10.000 kg ruwe nafta uit de bodem verwijderd. Na 3 jaar was de drijflaag verwijderd en waren de vluchtige componenten uit het grondwater gesaneerd. Na een stopproef heeft DCMR haar goedkeuring gegeven op het bereiken van de saneringsdoelstellingen. HMVT is trots dat we deze omvangrijke sanering met goede resultaten hebben kunnen afsluiten!

Meer informatie

Neem contact op met Ted Vendrig.

Scrubben of het ‘wassen’ van dampen is één van de luchtzuiveringstechnieken die vaak door ons geadviseerd en ingezet wordt. Dit wassen kan met water, al dan niet voorzien van toeslagstoffen, of met een wasvloeistof op oliebasis. Dit is uiteraard afhankelijk van de typen dampen die gereinigd moeten worden in combinatie met de lokale situatie. Ieder project is maatwerk en vaak worden dan ook eerst pilottesten uitgevoerd om een oplossing in de praktijk te testen.

Speciaal voor pilottesten waar scrubben de geijkte oplossing lijkt, hebben wij een handzame proefinstallatie aangeschaft. Deze unit kan eenvoudig en snel op locatie geplaatst worden, vraagt kleine aansluitingen en heeft een geringe hoogte en footprint. Ideaal voor het testen van het scrubproces op kleine schaal. Vaak combineren wij de inzet van onze pilotinstallaties met de inzet van continue in-/effluentmetingen van de dampstromen met behulp van mobiele FID-metingen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van dampbehandeling, controlemetingen of de uitvoering van een pilottest?
Neem dan contact op met Ted Vendrig via info@hmvt.nl.

In Nederland is er veel behoefte aan technisch opgeleid personeel. Ook bij HMVT hebben we oog voor de toekomst. We zijn altijd op zoek naar jonge, talentvolle engineers. We kunnen zo veel van elkaar leren. Dat blijkt ook tijdens de technische stages die we aanbieden. De wisselwerking van kennis zorgt voor een scherpe, frisse blik.

TechnoDiscovery
Om jongeren te stimuleren een technische opleiding te kiezen, is HMVT vriend van TechnoDiscovery. Dit nieuwe leer- en ontdekcentrum in Ede laat leerlingen in contact komen met verschillende materialen en moderne technieken. Zo ontdekken jongeren al op jonge leeftijd hoe mooi en variërend het vak techniek is. De vraag naar technisch personeel wordt steeds groter. Op deze manier spelen we in op deze vraag en laten we jongeren op een prettige manier kennis maken met misschien wel hun passie voor de toekomst.

Beste partners,

HMVT wenst u al het goeds voor 2021 in een gezonde leefomgeving.

Zoals bij velen van u, was 2020 ook voor HMVT een moeilijk jaar. Covid 19 speelde daarbij een grote rol. Na de eerste lastige maanden vonden we een manier om toch door te gaan, door bijvoorbeeld veel thuis te werken of op afstand klanten te adviseren. Ook investeerden we in Head Mounted Tabled waarmee we op afstand onze projecten kunnen monitoren.

2021 wordt anders. We kijken continu naar nieuwe manieren om onze projecten zo goed mogelijk te laten verlopen. Met het vaccin in het vooruitzicht, hopen we Covid 19 snel vaarwel te zeggen.

HMVT kijkt uit naar volgend jaar waarin we snel weer contact op nemen met onze partners. Together we create a better world with our environmental solutions.

 

Countdown to an inspiring 2021

Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Gelukkig nieuwjaar

HMVT heeft al jaren een proeflab, dat vooral werd gebruikt om onze eigen bodemsaneringen, water- en luchtzuiveringen uit te proberen en te verbeteren. Onlangs hebben we onze proeflab verbeterd, zo kwam er nieuwe apparatuur en nog een extra zuurkast. Daarom hebben wij nu ook de gelegenheid om voor externe partijen proeven en testen te doen.

Een nieuwe waterzuivering, een nieuwe luchtzuivering, een bodemsanering… altijd spannend. Werkt het allemaal? Wat kost het precies? Worden de gevraagde resultaten (vergunningseisen) gehaald? Hoeveel chemicaliën worden er verbruikt? Hoeveel afval (bijvoorbeeld slib) wordt er geproduceerd? En kan het niet nog beter? Uiteraard komt er een antwoord op al die vragen als je de oplossing full-scale toepast, maar dan heb je er al veel geld en tijd ingestopt. Je wilt vooraf zekerheid. Dit proeflab zit tegen onze werkplaats aan, dus we hebben alles direct bij de hand (pompen, filters, …). Hier kunnen wij alles op kleine schaal eerst uitproberen, niet alleen voor onszelf maar ook voor externe klanten zoals bijvoorbeeld adviesbureaus.

Voor een aantal standaardtesten hebben we een digitaal offertesysteem ontwikkeld. Vul het webformulier in en we mailen je binnen een minuut een op-maat-gemaakt offerte terug.

Lees meer over ons proeflab en offerte-systeem 

 

Wat als…
We water zouden zuiveren met behulp van alle kwaliteiten die de natuur al biedt. Biologische afbraak, zon, wind, tijd… Tot enkele jaren geleden was dit toekomstmuziek, maar de laatste jaren hebben we snelle ontwikkelingen gezien om biologische processen te gebruiken voor  waterzuivering. Traditioneel worden constructed wetlands (helofytenfilters) ingezet voor rioolwaterzuiveringen huishoudelijk afvalwater in het buitengebied. HMVT heeft de afgelopen jaren constructed wetlands voor meer complexe organische verontreinigingen zoals (gechloreerde) koolwaterstoffen ingezet, maar ook voor water dat afkomstig is van verontreinigde gasfabriekstereinen. HMVT is dan ook aangesloten bij de Constructed Wetland Association (CWA).

Webinar
Wilt u meer leren over de werking en de mogelijkheden van constructed wetlands? Wij delen graag onze kennis met u. Volg onze gratis webinar op uw eigen computer op 10 december  2020 om 13.00 uur:

Klik hier om je aan te melden voor het webinar constructed wetlands

Inhoud webinar:
Na ongeveer een half uur weet u het volgende:

  1. Wat is een constructed wetland?
  2. Waarom en wanneer pas je een constructed wetland toe?
  3. Hoe werkt een constructed wetland in de praktijk? Concrete praktijkervaring van drie projecten die al meerdere jaren in bedrijf zijn.
  4. Tot slot vertellen wij u over de laatste ontwikkelingen: onder ander het modelleren van constructed wetland toepassingen en ‘nieuwe’ verontreinigingen die wij aanpakken met constructed wetlands.

Presentatoren

portretfoto's HMVT

Frank Pels

Frank Pels (HMVT) is al meer dan 25 jaar een in-situ bodemsanering specialist. Hij werkt sinds 2001 bij HMVT. Frank is gespecialiseerd in de biologische en chemische afbraak van verontreinigingen. Hij ontwikkelde verschillende biologische en chemische technologieën om bodemverontreinigingen en (grond)waterproblemen aan te pakken, waaronder constructed wetlands.

mbhend_HMVT_nieuw-e1605530146634

Michaela Bhend (HMVT / Universiteit Utrecht)

Voor Michaela's master onderzoekt ze Constructed Wetlands als waterzuivering voor industrieel afvalwater. Het doel: het HMVT-computermodel voor het ontwerp van een Constructed Wetland nog efficiënter maken. Zo kun je vooraf voorspellen (en ontwerpen) wat er precies gebeurt in een specifieke situatie. “Het mooie hieraan is dat waterzuiveringen via natuurlijke processen alleen maar belangrijker worden in een duurzamere wereld."

De coronacrisis gaat ook HMVT niet ongemerkt voorbij. Natuurlijk werken wij zoveel mogelijk vanuit huis, maar buiten gaan onze projecten zoveel mogelijk door. Een sanering kun je namelijk niet zomaar stopzetten zonder gevolgen. In ons eigen Nederland gaat dat nog goed, maar onze projecten in het buitenland zijn moeilijk te bezoeken als er een code oranje of rood is. Zo zouden wij voor een multinational begin april een flinke, complexe saneringsinstallatie in Zuid-Frankrijk gaan opbouwen en opstarten. Corona gooide echter roet in het eten: het project werd uitgesteld tot de zomer en we konden nog net alles per vrachtwagen op locatie afleveren toen opnieuw code oranje van kracht werd.

Saneren op afstand

Ondertussen staan de spullen dus op locatie, maar het aansluiten van alle leidingen en elektrische systemen, het testen, proefdraaien en opstarten moet nog geschieden. Na zoveel maanden zou de klant toch graag een start maken met zijn sanering. Om dit mogelijk te maken gaan wij de opbouw van de saneringssystemen nu langzaam deels overdragen aan de lokale technici. We doen dit door vanuit Nederland eerst lokale technici online te trainen en samen met hen het bouwproces tot in detail door te nemen. Vervolgens zal onze ‘remote’-uitvoerder het bouwproces op afstand leiden, monitoren en sturen. We richten als het ware een digitale controlekamer in.

 

Head Mounted Tablet

Tijdens de bouw worden dagelijks online meetings georganiseerd om het proces op te volgen en monteurs ter plekke worden uitgerust met een ‘Head Mounted Tablet’. Via de Head Mounted Tablet kan onze remote-uitvoerder zien wat de monteur ter plaatse ziet, met de monteur communiceren en via de tablet ook informatie delen. Op deze wijze wordt het complete bouwproces met een internationaal samenwerkend team afgerond. Eind oktober start dit innovatieve bouwproces. Eind november hopen wij de saneringsinstallatie up & running te hebben.

Digitalisering

Door op deze creatieve wijze dit specifieke project toch af te kunnen bouwen, helpen wij niet alleen een blije klant, maar zetten wij een stap in verdere digitalisering van ons dienstenpakket. De nu opgedane kennis en ervaring kunnen wij ook in de toekomst inzetten met het bijstaan van onze monteurs op projectlocaties, of dat nu dichtbij is of ergens anders op de wereld!

Meer informatie

Meer weten? Neem dan contact op via info@hmvt.nl of vraag naar Paul Verhaagen of Marco van den Brand.

Dat de Japanse Duizendknoop een bekende plaaggeest is, behoeft geen toelichting. Vele terreineigenaren zitten met de handen in het haar en zoeken naar effectieve methoden om deze sterk woekerende, en soms zelf schadelijke, plant voor allerlei onder- en bovengrondse infrastructuur voor eens en altijd uit te roeien. Tot voor kort was dit met klassieke technieken niet mogelijk. Thermisch reinigen blijkt de oplossing, blijkt uit onderzoek van HMVT.

Oplossing

HMVT, van huis uit een in-situ bodemsaneringsbedrijf, heeft een oplossing voor de Japanse Duizendknoop gevonden. Samen met de Wageningen University & Research (WUR) is in de zomer van 2020 vertrouwelijk getest of wij grond konden schoonmaken van Japanse Duizendknoop door middel van verwarming. In-situ thermische reiniging/sanering van grond is niet nieuw voor ons. Sinds vele jaren passen wij thermische saneringstechnieken toe om verontreinigde locaties te saneren. We gebruiken hiervoor hete luchtinjectie of elektrische weerstandswarmte. Op basis van onze bestaande kennis hebben wij dan ook een methode kunnen ontwikkelen voor het succesvol bestrijden van de Japanse Duizendknoop in de grond. Ten behoeve van de test is er op een afgesloten locatie in Rotterdam een tijdelijk depot ingericht die wij door middel van hete luchtinjectie hebben opgewarmd. De controle van het eindresultaat is verricht door de WUR. De resultaten van de test waren zeer positief: het gehele depot bleek ook maanden na behandeling nog vrij van de Japanse Duizendknoop.

Vervolg?

In het vierde kwartaal van 2020 zullen wij een tweede pilottest uitvoeren, dit keer om ter plaatse (in-situ) een perceel in Amsterdam te behandelen. Hier groeit de Japanse Duizendknoop in een talud en bedreigt de infrastructuur ter plaatse.

Patentaanvraag

Ondertussen is door ons een octrooiaanvraag ingediend op het in/ex-situ, thermisch reinigen, van grond met resten Japanse Duizendknoop.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze oplossing voor de verontreiniging van de Japanse Duizendknoop? Stuur ons een bericht via info@hmvt.nl.

 

Dinsdag 10 november organiseerde HMVT haar eerste webinar in een reeks van meerdere webinars over de expertises van HMVT. Zo komen we in coronatijden toch bij elkaar en houden we elkaar op de hoogte van de kennis en kunde in het vakgebied. Marco van den Brand en Michiel Hennink trapten af met het onderwerp ‘Industriële Dampreiniging’. 

Industriële dampreiniging kan op 5 manieren: biologisch, adsorptie, absorptie, oxidatie of condensatie. Deze 5 ‘smaken’ vormen het palet waarmee experts industriële dampen reinigen. Combinaties zijn daarbij mogelijk. Wanneer gebruik je welke techniek en wat zijn de voor- en nadelen van deze technieken? In deze blog vatten we de webinar kort samen. Wil je de hele webinar bekijken? 

 

Biologische afbraak
Biologische afbraak heeft voor en nadelen. Zo is het energieverbruik heel laag en laat je vaak een kleine carbon footprint achter. Echter, biologische dampreiniging is erg gevoelig voor vocht, temperatuur, zuurgraad en concentratiepieken.

Adsorptie
Adsorptie, ofwel een damp ‘binden’ op actief kool of zeoliet, is een robuuste technologie. Zeolieten zijn ongevoelig voor ontbranding (zoals bij actief kool wel het geval is), maar is weel duurder. HMVT zet zeolieten soms in als ‘peak-shaver’.

Absorptie
Bij adsorptie, ook wel ‘gaswassen of scrubben’ genoemd, scrub je als het ware de damp schoon. De wasvloeistof is vaak een zuur, basisch of oxidatief, maar ook olie kan een oplossing bieden. Oliescrubbing wordt ook als ‘peak-shaver’ ingezet.

Oxidatie
Bij oxidatie vindt er een gecontroleerde ‘verbranding’ plaats, vaak bij hoge concentratie en lage flow. Deze techniek heeft als voordeel dat je hoge zuiveringsrendementen hebt. HMVT heeft veel ervaring met Katoxen, die zorgen voor oxidatie voor lage temperatuur en die NOx-vrij zijn. Het is ook mogelijk om te oxideren door middel van Koude plasma. Dit zorgt voor een laag energieverbruik en een kleine carbon footprint. HMVT gaat binnenkort de eerste (geur)testen uitvoeren.

Condensatie
Bij condensatie koel je de dampen, waardoor de dampen condenseren naar vloeistof. Voor vrijwel alle dampen is dit een mogelijkheid, maar het vraagt om veel energie.

Reacties
Na de webinar ontving HMVT positieve reacties op de eerste webinar.

Klaas de Jong, Adviseur Water en Procestechniek KWA Bedrijfsadviseurs: “In een korte en krachtige presentatie werden de verschillende luchtbehandelingstechnieken gepresenteerd. Diverse technieken passeerden even de revue met de voor- en nadelen. Goed om weer op de hoogte te zijn!”. 

Marco is verheugd met de positieve reacties: “De eerste webinar was een succes. Het is prettig om als professionals onder elkaar je expertise uit te kunnen leggen. Op naar de volgende webinar!”

SAVE THE DATE: 10 december 2020
De reeks webinars zet HMVT door met een webinar over Constructed Wetlands op donderdag 10 december 2020. Inschrijven?  Dat kan via deze link. 

Selectie van dia’s: