HMVT neemt deel aan het webinar voor de Inogen Alliance on using Constructed Wetlands for Green Tech Water remediation. Datum: 3 november 2021. Tijd: 15.00 uur. Inschrijven kan via: https://info.us.anteagroup.com/inogen-alliance-constructed-wetlands-webinar

Onze collega Paul Verhaagen en Gert Leurink van de gemeente Utrecht presenteren de pilotstudie voor Green Tech grondwaterbeheersing bij de Nedereindse Plas. De Nedereindse Plas is een recreatiegebied vlakbij Nieuwegein. De plas ontstond door het winnen van zand voor de aanleg van de A2 en de nieuwbouwwijken van Nieuwegein.

Op 13 oktober is er weer een webinar in de reeks ‘Bringing the Heat’ van de TRS Group. Het begint om 10.00 uur, schrijf u in: Webinar Registration – Zoom

Sprekers zijn:

Gorm Heron, Ph.D. Chief Technology Officer @TRS Group
Geeft leiding aan het programma Kwaliteit, Veiligheid, Assets en Training en aan de Europese activiteiten van de TRS Groep.

Henk Boden, Global Quality, Health, Safety and Environment Management Director @Caldic B.V.
Caldic B.V. is een chemisch supply chain services bedrijf. Hij is verantwoordelijk voor QHSE op 38 kantoorlocaties in Europa, de Asian Pacific en Noord-Amerika. Hij heeft een bachelor in chemische technologie en is sinds 10 jaar verantwoordelijk voor saneringsprojecten bij Caldic.

Marco van den Brand, Managing Director @HMVT
Marco van den Brand is Managing Director and Technologist bij TRS Europe, en Managing Director at HMVT, een technisch milieu bedrijf  dat in West Europa opereert. Hij werkt hier sinds 1994, startend als assistent project manager. Marco heeft een Master of Science in Environmental Engineering van Newcastle University. 

Met ingang van 1 september 2021 zal de aansturing van WeGroSan/hmvt (WGS) centraal gaan plaats vinden vanuit HMVT. WGS is een volledige dochter van HMVT en richt zich op (in-situ) bodemsaneringen en diverse klassieke civiele projecten.

Toekomst

Naar de toekomst toe zal WGS zich vooral gaan focussen op in-situ en klassieke bodemsaneringen en de bouw en verbouw van tankstations. Wat betreft (in-situ) bodemsaneringen richten wij ons enerzijds op complexe verontreinigingen waar bijvoorbeeld veel vracht verwijderd moet worden of waar explosieveiligheid een issue is. Wij zetten hiervoor alle denkbare technieken in, variërend van extractief, biologisch of chemisch, maar ook thermisch indien nodig. Anderzijds zullen wij ook de ervaringen van HMVT in ontwerp, aanleg en exploitatie van Constructed Wetlands voor grondwaterzuivering, Japanse Duizendknoop projecten en Off-the-Grid saneringsinstallaties naar België gaan brengen. Wat betreft de bouw/verbouw van tankstations zullen wij de ook de Nederlandse ervaringen ten aanzien van elektrische en waterstof stations inzetten.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Menno Smits.

Eindelijk bewezen effectieve bestrijding van Japanse Duizendknoop

Hete-luchtinjectie als oplossing tegen de overwoekerende exoot

Ede, 20 juli 2021 – Gemeenten en terreineigenaren hebben steeds vaker overlast van de overwoekerende Japanse Duizendknoop en zitten met de handen in het haar. Hete-luchtinjectie is een effectief bestrijdingsmiddel en dat is nu ook erkend door het Kennisnetwerk Invasieve Exoten, een initiatief van verschillende gemeenten en wetenschappelijke instituten zoals de WUR. Marco van den Brand, Managing Director HMVT“Na succesvolle proeven in Rotterdam en Amsterdam kunnen we stellen dat onze aanpak tegen de Japanse Duizendknoop succesvol is. Goed nieuws, want deze plant zorgt voor steeds meer overlast.”

Na verschillende succesvolle projecten heeft HMVT ook octrooi aangevraagd voor deze bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Van den Brand: “De resultaten zijn positief en op dit moment optimaliseren we de bestrijding door bijvoorbeeld het energieverbruik en de manier van verwarmen bij te stellen. We hopen de komende tijd mooie saneringen te realiseren.

Hete-luchtinjectie als oplossing
Het unieke van de aanpak bestaat uit het volledig verwarmen van grond waar de Japanse Duizendknoop zit en deze grond een tijd op temperatuur houden. Pilots laten zien dat hete-luchtinjecties succesvol de grond tot de juiste temperatuur kunnen verwarmen. Dit kan zowel ter plaatse (in-situ) als op afstand met grond in een depot (ex-situ). Door middel van sensoren wordt continu de temperatuur gemeten. Dit garandeert dat alle wortels van de Japanse Duizendknoop vernietigd worden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld thermisch reinigen van de grond, blijft de behandeltemperatuur beperkt en is de grond niet gesteriliseerd en tot stof verbrand. De grond blijft gewoon grond. De verwarmingsmethode is daarmee niet alleen effectief maar ook circulair: de grond behoudt zijn intrinsieke, ecologische én economische waarde.

Bewezen projecten
Een jaar na de bestrijding van de Japanse Duizendknoop in Rotterdam is de behandelde grond nog altijd vrij van wortels van deze exoot. Samen met de Wageningen University & Research (WUR) deed HMVT hier de eerste proeven. Begin dit jaar is deze samenwerking voortgezet in Amsterdam. Op deze locatie kan de grond niet worden weggegraven dus wordt de locatie ter plaatse verwarmd worden om zo de hardnekkige plant te bestrijden. “Ook hier zijn de resultaten veelbelovend. De tijd van overwoekering van de Japanse Duizendknoop lijkt voorbij”, aldus Van den Brand.

Een industrieel woonthema is helemaal volgens de laatste trends. Hier hoort een industrieel interieur bij, maar ook een industriële omgeving met industrieel erfgoed. Een goed voorbeeld hiervan is het Defensie-eiland in Woerden, dat een groot succes is. Op industriële gebieden is de bodem door het intensieve gebruik vaak verontreinigd. Zo ook op het Defensie-eiland. De ontwikkelaar van de locatie diende eerst de bodem te saneren alvorens zij de locatie mocht omtoveren tot deze unieke woonplaats.

De locatie

Het aangewezen vervuilde eiland in de binnenstad van Woerden was een militair complex van 1880 tot 2001, waar onder andere de kleding en uitrusting werd gewassen. Door bedrijfswerkzaamheden was op de locatie zowel de grond als het grondwater verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen. HMVT is ingeschakeld om de sanering van het grondwater voor haar rekening te nemen.

Saneringstechnieken

Op het eiland zijn drie bronzones geïdentificeerd samen met een grootschalige zaklaag. Voordat de nieuwbouw gerealiseerd kon worden, zijn de bronzones tot 5m-mv gesaneerd middels ontgraving. HMVT heeft vervolgens de onderliggende bodemlaag vanaf 5 tot 20 meter diepte behandeld met behulp van In Situ Chemische Oxidatie. Op deze manier is de grootste vracht aan verontreiniging omgezet tot onschadelijke eindproducten. Deze behandeling is op sommige plekken wel tot vijf keer herhaald. Vervolgens is er een ‘polishing step’ ingezet door de restverontreiniging gestimuleerd (anaerobe) af te breken middels het toedienen van een (slow release) koolstofbron. Simpel gezegd: we hebben de omstandigheden voor de bacteriën optimaal gemaakt zodat zij de nog aanwezige verontreiniging verder afbreken. De verontreinigingen in de bodem zijn inmiddels zo ver verwijderd dat het Bevoegd Gezag heeft aangegeven dat de ontwikkeling heeft kunnen plaatsvinden. We zijn trots dat we deze uitdaging met alle betrokken partijen tot een succesvol resultaat hebben omgezet, wat te zien is op onderstaande afbeelding.

Out of the box

Ieder project is uniek en HMVT denkt graag mee over een saneringsoplossing op maat. Bij bodemsanering is het vaak moeilijk om vooraf een goede schatting te maken. Tot hoe diep is de vervuiling verspreid? Welke type bodemlagen zijn aanwezig? Om welke giftige stoffen gaat het? Mocht het naderhand toch om een omvangrijker gebied gaan dan verwacht, dan anticiperen we daar flexibel op. Samen met u denken we verder. Bent u benieuwd of we iets voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Ted Vendrig.

Als HMVT willen we graag voorop lopen en mee-innoveren als het gaat om reiniging van bodem en grondwater. Helaas konden de conferenties niet op een locatie georganiseerd worden. Dat zorgde voor lege zalen, maar drukke online meetings. Met één sessieleiding en twee presentaties op Symposium Bodem Breed en en twee presentaties op Aqua Consoil was het dit jaar best druk. De presentaties op Bodem Breed zijn voor deelnemers terug te kijken op youtube. De komende maanden zullen wij onze presentaties via ons nieuwskanaal voor u delen.

Kijk de presentatie terug

Hierbij alvast een eerste presentatie van Wouter Neutel over de succesvolle reiniging van grond ‘verontreinigd’ met Japanse Duizendknoop’. Na een succesvolle proef in Rotterdam, voeren wij op dit moment een in-situ reinigingsproject uit in Amsterdam. Ook daar lijkt onze methode in staat om de Duizendknoop duurzaam te verwijderen. Een unicum in deze markt! Klik hier voor de presentatie.

Grondwater

Met Symposium Bodem Breed en Aqua Consoil zijn we er niet. 24 november zullen wij presenteren op het congres ‘Grondwater, van blauw goud naar code rood’ in Utrecht. Onze stelling zal zijn dat we soms beter bronnen kunnen opruimen dan alleen maar risicogestuurd monitoren/beheren.

 

Om onze klanten goed te kunnen adviseren en er dimensionering van een dampreinigingsoplossing, verrichten wij steeds vaker meetcampagnes bij onze klanten. Als HMVT doorlopen wij niet alleen bij bodem- of grondwaterprojecten maar zeker ook bij luchtprojecten het hele proces: advies, meten, testen, ontwerpen, realiseren en opereren. Ons doel is de (industriële) klant van een juiste dampreiniging met een zo klein mogelijke footprint voorzien.

Inzicht

Het start vaak met het verkrijgen van inzicht in de emissies. Inzicht dat er vaak niet is. Vaak is er wel een (punt)meting gedaan of is er af en toe geuronderzoek verricht, maar om een goede dampverwerkingsmethode te kunnen bepalen, is het van groot belang ook inzicht te hebben in de dynamiek van de dampen: pieken en dalen. Dit niet alleen gedurende de dag, maar ook in de nacht en vaak liefst gedurende een aantal weken. Uiteraard afhankelijk van het bedrijfsproces.

FID

Om dit inzicht te verkrijgen hebben wij de beschikking over twee mobiele FID-units, een tweekanaal en een vierkanaal unit. Indien nodig ook met explosie-beveiligde aanzuigslangen. We zetten deze FID-units ook regelmatig in bij onze mobiele dampreinigingsprojecten met partner Reym. Een FID unit ‘telt’ als het ware het aantal koolstofatomen in een damp en is een uitermate robuuste unit om dampconcentraties vast te stellen.

De foto geeft een indruk van de FID-opstelling in een meet- en regelcontainer van een dampreinigingstest die in Helmond wordt uitgevoerd. Om onze service nog verder te professionaliseren gaan wij de twee FID’s de komende maanden onderbrengen in kleine aanhangers om zo plug & play op locatie aan te kunnen sluiten en op te starten.

Om onze projecten ‘in de lucht’ te houden, hebben wij de afgelopen periode ons team flink versterkt. Martijn Baars werkt al ruim een jaar voor ons, maar was al die tijd nog extern gedetacheerd als Water Manager. Sinds kort is hij medeverantwoordelijk voor het samenstellen van onze installaties in onze werkplaats. Daarnaast adviseert hij in- en extern qua waterzuiveringsoplossingen en staat hij samen met onze mensen van de werkvoorbereiding en werkplaats borg voor het verder professionaliseren van onze zuiveringen naar industrieel niveau.

Gezocht

Ter versterking van ons Belgische team zoeken wij nog een ervaren projectleider om ons milieuteam te versterken. Klik hier voor meer informatie en neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

Constructed Wetlands kunnen een mooie, energiezuinige en circulaire manier zijn om met chemicaliën verontreinigde grondwaterstromen of percolaatwater van stortplaatsen te zuiveren. Wij hebben al meerdere Wetlands ontworpen en gerealiseerd. Vorig jaar hebben we ook een model gebouwd om onze Wetland vooraf beter te kunnen dimensioneren. Om nog beter onderzoek te kunnen doen naar de haalbaarheid van een Constructed Wetland, hebben wij dit voorjaar een mini-wetland in een 20-voet container ingebouwd. Deze pilot unit kunnen wij naar locatie brengen om ter plaatse de haalbaarheid van deze zuiveringsmethode te testen en om dimensioneringsparameters te verifiëren. We kunnen ook water ophalen en bij ons te Ede testen.

De Constructed Wetland Pilot Unit is nu gereed en is op 9 juli aan de nabij de Nedereindse Plas opgestart. Het doel van het project is te kijken of we het percolaat afkomstig van stortplaatsen op een biologische manier kunnen reinigen.

Martijn Baars, misschien al een bekende naam voor u, is nu volledig in dienst bij HMVT. Met veel praktische ervaringen in waterzuiveringsinstallaties, waaronder afgelopen jaren actief  in de farmaceutische industrie brengt hij nu HMVT verder in het ontwikkelen van nieuwe waterzuiveringen. Martijn: “HMVT vroeg me om eens met een frisse blik de waterzuiveringen onder de loep te nemen. Een leuke uitdaging en ik ben gebrand om de efficiëntie en betrouwbaarheid naar een nog hoger level te brengen.” HMVT zet zich ook in voor energiezuinige waterzuiveringen, waar mogelijk biologisch of circulair ingericht zoals met behulp van constructed wetlands.

Verschillende installaties met één doel
Als construction manager en proces engineer werkte Martijn enkele jaren in de farmaceutische industrie. Hoe zuiver je water met medicijnresten? Het afvalwater zomaar  in het riool lozen is niet meer van deze  tijd. Martijn: “Mooi om te zien dat je bij grotere projecten verder komt door samen te werken. Zo herinner ik me een mooi project waar we met een aantal bedrijven veel verschillende apparatuur hadden neergezet. Ieder apparaat had zijn eigen functie, maar het doel was helder: schoon water. Zulke projecten geven je de ervaring en kennis waar je je hele loopbaan nog profijt van hebt.”

Nieuwe job met bekende gezichten
Via via kwamen Marco en Martijn met elkaar in contact en spraken zij over waterzuivering. Marco: “Die man had verstand van zaken en ik wilde eens een second opinion over de waterzuiveringen van HMVT. Hij was nog geruime tijd full time aan de slag in de farmaceutische industrie, maar inmiddels is hij volledig beschikbaar voor HMVT in brede zin. Een mooie nieuwe kracht in het team van HMVT”. De switch naar een nieuwe job is een leuke nieuwe uitdaging, maar soms ook lastig. Martijn: “Ik zit helemaal op mijn plek bij HMVT, maar op het begin is het soms lastig met leveranciers. Van sommige was ik zo overtuigd van hun kwaliteit, dat ik deze heb aangeraden bij HMVT. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik af en toe weer een bekend gezicht zie van vroeger.”

Werk in uitvoering
In de anderhalf jaar dat Martijn in dienst is bij HMVT, is hij al betrokken bij verschillende mooie projecten. Martijn: “Naast de vraag om mijn kritische blik op de bestaande waterzuiveringen, wilde ik ook de eerste projecten oppakken. Dat is gelukt: het ontwerpen van een zuivering voor een wasplaats met verschillende waterverontreinigingen.” De verontreinigingen op deze wasplaats verschillen vaak.  Machines en apparatuur uit verschillende sectoren voedingsmiddelen, farmacie, landbouw maar ook uit de petrochemische industrie.  Martijn: “Precies daar ligt de uitdaging. Ik ben druk bezig geweest met het ontwerpen van een waterzuivering die je makkelijk kunt instellen per machine. Een  te reinigen machine uit de olie industrie vraagt om een andere zuivering dan een farmaceutische.” De reacties op het ontwerp van Martijn zijn positief, dus HMVT verwacht binnenkort te beginnen met de bouw van de waterzuivering.

Contact
Heeft u vragen voor Martijn? Stel ze gerust via martijn.baars@hmvt.nl