HMVT heeft weer plek voor stages! De focus ligt hierbij op:
  1. Biologische afbraak van PFAS
  2. Biologische afbreekbaarheid van teercomponenten door Constructed Wetland technologie
De stage duurt idealiter zes maanden en vindt plaats op het kantoor / lab in Ede, Gelderland. Er wordt gezocht naar een kandidaat met een achtergrond in techniek of biotechnologie en die zelfstandig kan werken en kritisch kan denken. Er is een stagevergoeding beschikbaar.

 

We hebben mogelijkheden voor stages. Klik hier voor meer info.

 

PFAS are a group of recalcitrant substances, implemented in a broad range of consumer products. Concern for their effects on the environment were raised when it was discovered that they are mostly resistant to biodegradation, accumulate in the ecosystem and are toxic to human health. [1] Humans can come into contact with PFAS through traces mainly in drinking water but also in food such as fish, meat and vegetables. Due to the broad range of different PFAS molecules, PFAS presents a challenge for environmental remediation. [2]

Set-up of the bench-scale experiment. The bucket contains water that is being pumped around, the vat contains willows which are constantly being fed by the pump.
Figure 1 Set-up of the bench-scale experiment. The bucket contains water that is being pumped around, the vat contains willows which are constantly being fed by the pump.

As HMVT we receive a lot of PFAS related (ground)water treatment requests and we scan the world constantly on new developments in treating options. An interesting, creative method would be to use the power of plants and to treat the water in Constructed Wetlands. Such solutions would have the benefit of low energy consumption, maintenance costs and low carbon footprint. Such method could be employed when dealing with lower concentrations of PFAS, for instance to control groundwater or leachate plumes. The treatment is based on the adsorption of PFAS onto the constructed wetland filter bed, with subsequent transformation by the microbiome and up-take by the wetland plants, which can be harvested and incinerated. Together with Lagua from Sweden we have performed simple bench-scale experiments regarding this treatment method, with promising results.

The set-up showed a total PFAS removal of 61% over the growth period of the willows (figure 2).

In this experiment, a bench-scale set-up had soil containing PFAS from a fire-fighters practice site (see figure 1). In this set-up, willows were planted into the soil to absorb the PFAS. The soil on which the willows grew started out with a PFOS concentration of nearly 2 mg/kg, and the water with 1.5 mg/l.

Figure 2 Concentration of PFAS in the soil + water matrix.
Figure 2 Concentration of PFAS in the soil + water matrix.

In the plants, significant PFAS levels were detected, in total approximately 620 µg/kg willow. These levels are comparable to those seen in literature[3]. The willows grew on a surface of approximately 0.25 m2, and yielded 2.2 kg of plant material.

When extrapolating the data from the willows, a total amount of PFAS can be treated of 9,40 mg/m2 or 94 g/ha in a span of 1 year. Depending on the concentration of the PFAS in the to-be-treated stream and the size of the plume, constructed wetlands planted with willows could be a viable option to treat this.

We are interested to test this further with partners or problem owners. To see whether this method is viable to treat PFAS, it would be interesting to perform more experiments with this technique and see if it is also feasible in a pilot-scale environment.

More info? Contact us via info@hmvt.nl

[1] Stoiber, T., Evans, S., & Naidenko, O. V. (2020). Disposal of products and materials containing per-and polyfluoroalkyl substances (PFAS): A cyclical problem. Chemosphere, 260, 127659.

[2] Concawe – Review of water treatment systems for PFAS removal report no. 14/20.

[3] Shahsavari, E., Rouch, D., Khudur, L. S., Thomas, D., Aburto-Medina, A., & Ball, A. S. (2021). Challenges and current status of the biological treatment of PFAS-contaminated soils. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 1493.

Link to project LIFE SOuRCE from our partner Laqua:  LIFE SOuRCE is an European project focusing on the demonstration and evaluation of sustainable on-site remediation technologies for PFAS

 

 

Op vier en 5 mei 2022 werd in Brussel de NICOLE 2022 Spring Workshop gehouden. Onze collega Joshua Both is hier samen met Nanne Hoekstra (Deltares) uitgebreid ingaan op een pilot die wij het afgelopen jaar hebben uitgevoerd met sterk verontreinigd water uit een oude stortplaats. Nu is daar nog een grote traditionele waterzuivering voor nodig. Het doel van de pilot was om te onderzoeken of dit ook met een constructed wetland kan. Hierdoor is een deel van de waterstroom gedurende een jaar behandeld in onze (piloot) constructed wetland. Onze conclusie: het lijkt te werken, we kijken stiekem al een beetje naar de full-scale oplossing. Dit zou een sterke kosten- en energiebesparing opleveren voor de opdrachtgever.
We hebben de presentatie, inclusief samenvatting, online gezet.

Heeft u zelf ook een (matig tot licht) verontreinigde waterstroom? Wij kunnen u adviseren of een constructed wetland een oplossing kan zijn.Op vier en 5 mei 2022 wordt in Brussel de NICOLE 2022 Spring Workshop gehouden. Onze collega Joshua Both zal samen met Nanne Hoekstra (Deltares) uitgebreid ingaan op een pilot die wij het afgelopen jaar hebben uitgevoerd met sterk verontreinigd water uit een oude stortplaats. Nu is daar nog een grote traditionele waterzuivering voor nodig. Het doel van de pilot is om te onderzoeken of dit ook met een constructed wetland kan. Hierdoor is een deel van de waterstroom gedurende een jaar behandeld in onze (piloot) constructed wetland. In de presentatie zal dit behandeld worden. Kleine spoiler vooraf: het lijkt te werken, we kijken stiekem al een beetje naar de full-scale oplossing. Dit zou een sterke kosten- en energiebesparing opleveren voor de opdrachtgever.

Waar:    NICOLE 2022 Spring Workshop, Brussels Havenlaan 86C, 1000 Brussel

Wanneer: woensdag 4 mei, 13.30 uur (direct na de lunch), Technical session 2 – Nature based solutions / bio-diversity / climate resilience

Relevante links:

Marco van den Brand (Managing Director HMVT) zal aanstaande woensdag 23 maart presenteren op het grondwatercongres ‘Van blauw goud naar code rood’ in de Jaarbeurs te Utrecht. 

Ons grondwater heeft aandacht nodig. En dat is juist het punt, het grondwater en onze bodem zijn vanzelfsprekend… je ziet niet dat het er niet goed mee gaat. Toch is dat zo. Beide staan onder druk, veroorzaakt door verzilting, verdroging, maar zeker ook door verontreiniging.  

Marco van den Brand zal namens HMVT pleiten voor een veel stevigere aanpak om ons kostbare grondwater schoon te maken. Als maatschappij beseffen we meer en meer dat ons grondwater ‘vergrijst’ en serieus bedreigd wordt door de zogenaamde ‘opkomende stoffen’ als PFAS, medicijnresten en bestrijdingsmiddelen. Ook de ‘oude’ verontreinigingen kunnen we niet negeren, zoals zware metalen, oliën en oplosmiddelen die nog altijd in grote hoeveelheden voorkomen in onze bodem en grondwater. We vertellen onszelf vaak dat de Nederlandse bodem- en grondwatersaneringsoperatie klaar is. Maar dat is niet zo… ! Het is nog altijd zeer vervuild, het is alleen niet zichtbaar. Het professionele team van HMVT werkt er iedere dag aan om onze bodem, het grondwater en de lucht te zuiveren.We steken onze kop in het zand waar het gaat om ons ondergrondbeleid. Het gevolg is dat ons beleid is uitgehold, we vervuilers ermee laten wegkomen, kennis verwatert, we heel goed zijn in monitorings- en beheerplannen en ons grondwater onder onze voeten steeds viezer wordt. Willen we de toekomstige generaties laten genieten van ons blauwe goud dan zullen we zowel de nieuwe als oude verontreinigingsbronnen actief moeten opruimen. Niet alleen als deze toevallig bij een ontwikkeling in de weg liggen, maar ook gewoon als ze een ‘hot spot’ vormen en een toekomstig gevaar vormen voor ons water. 

Let wel, voor een gezonde wereld is een gezonde bodem en schoon grondwater van essentieel belang! Onze zuiderburen zijn zich hiervan bewust. Hier zien we al een proactief en daadkrachtig beleid. Als Nederland moeten we daar een voorbeeld aan nemen en ook ons bodembeleid aanscherpen. De vervuiler daadwerkelijk laten betalen en actief gaan opruimen daar waar het vervuild is. 

Wil je meer weten over dit thema en meepraten over de oplossingen, dan zien we je graag in Utrecht!

Volg ons op Linkedin : https://www.linkedin.com/company/1235777/ 

Eerder hielden wij een sessie op AquaConsoil. Klik hier voor meer informatie ‘Ons kostbare grondwater wordt grijs – wat kunnen we eraan doen? (AquaConsoil 2019)’.

 

Ook op Bodembreed 2021 is HMVT weer aanwezig. Wij geven presentaties over verschillende onderwerpen. Wil je meer weten? Laat dan je email-adres achter via onderstaande links. 

Na afloop van Bodembreed sturen wij je dan de presentatie en achtergrondinformatie toe. En verder houden we je op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen of resultaten zijn. 

 

Electrical Resistance Heating (ERH) 

De meest snelle en robuuste saneringsoplossingen zijn thermische In-situ saneringstechnieken. Vluchtige verontreinigingen worden bij deze techniek uit de bodem gekookt. De vrijkomende verontreinigde stoomdampen worden vervolgens afgevangen en gezuiverd.

Saneringsrendementen van >99% zijn haalbaar. Dit is inclusief het verwijderen van zaklagen van puur product, wat heel lastig met andere in-situ saneringstechnieken te verwijderen is. De gehele bodem wordt opgewarmd tot temperaturen boven het kookpunt van water. Hierdoor worden ook kleilagen, leemlagen en zelfs rotsgronden gereinigd.

 

Bestrijding Japanse duizendknoop (JDK) met warmte

De Japanse duizendknoop is  heeft heel Nederland veroverd en overwoekert deze plant alles, maar dan ook alles. Verschillende gemeenten, waterschappen, provincies en andere terreinbeheerders zitten met de handen in het haar. Deze woekeraar is bijna niet uit te roeien, laat een klein worteltje in de bodem zitten en hij komt gewoon net zo hard weer terug.

Een hardnekkig probleem waarvoor HMVT een oplossing heeft bedacht: warmte! Door de bodem op te warmen tot minimaal 55 graden sterft de nietsontziende duizendknoop af inclusief het hele uitgebreide netwerk van ondergrondse wortels.

Aanpak PFAS met wetlands/ fytoremediatie

PFAS in grond- en proceswater is een groot en actueel probleem. PFAS zijn toegepast in vele producten. 

Tot op heden wordt met PFAS verontreinigd water vooral gezuiverd door middel van actieve kool filtratie. Echter, beladingsgraden op actieve kool zijn zeer laag en moeilijk op voorhand in te schatten.  HMVT ontwikkelde al eerder een alternatieve zuiveringsmethode

Onlangs is HMVT, in samenwerking met een Zweedse partij, gestart met een nature-based oplossing waarbij PFAS uit grond en water wordt verwijderd met wetlands/ fytoremediatie. In onze presentatie gaan wij hier uitgebreid op in. 

 

 

Op donderdag 21 januari organiseerde HMVT haar tweede webinar in een reeks van meerdere webinars over de expertises van HMVT. Zo komen we in coronatijden toch bij elkaar en houden we elkaar op de hoogte van de kennis en kunde in het vakgebied. Michaela Bhend en Frank Pels gingen in de webinar in op constructed wetlands om water te zuiveren van of van een grondwatersanering, grondwaterbeheersing of bedrijfsafvalwater. HMVT heeft een drietal constructed wetlands ontworpen, gerealiseerd en al enkele jaren in gebruik. Michaela Bhend heeft zich flink verdiept in de theorie en de praktijk van constructed wetlands voor deze toepassing. Zij heeft een computermodel ontwikkeld waarmee we de werking van constructed wetlands beter begrijpen. In deze blog vatten we de webinar kort samen.

Constructed wetlands: wat is het? Wanneer toepassen?

Een constructed wetland is een kunstmatig moeras om verontreinigd (grond) water te reinigen. Vanuit de rioolwaterzuivering en de zuivering van huishoudelijk afvalwater is een constructed wetland ook wel bekend onder de naam helofytenfilter. HMVT heeft de constructed wetland ook geschikt gemaakt voor de zuivering van meer ingewikkelde verontreinigingen, zoals grondwaterverontreinigingen en bedrijfsafvalwater.

Het grote verschil met bijvoorbeeld een in-situ bodemsanering is dat je de wetland, en de omstandigheden in de wetland, helemaal naar je hand kunt zetten. Door bijvoorbeeld aerobe en anaerobe zones af te wisselen, kun je ook meer ingewikkelde verontreinigingen, zoals VOCl, afbreken. En daarbij gebruikt een wetland nauwelijks energie. Als je gebruik maakt van zonne-energie of windenergie heb je zelfs helemaal geen energie van het grid nodig. En in plaats van een stel stalen of betonnen bakken (traditionele waterzuivering) maak je een mooi stuk natuur.
Een constructed wetland is geen magisch tovermiddel dat overal voor geschikt is. Wij zien de constructed wetland als een tussenoplossing voor gevallen waarin ‘niets’ doen (natuurlijke afbraak, natuurlijke lozing) niet meer volstaat maar een traditionele waterzuivering een (te) zwaar middel is. We hebben het dan over influentconcentraties van enkele honderden tot duizenden ug/l. Bij echte serieuze gevallen, zoals drijflagen en zaklagen, volstaat (alleen) een constructed wetland niet meer.

Voorbeeldproject 1: Huis Doorn

In het centrum van Doorn is door een chemische wasserij een ernstige bodemverontreiniging ontstaan van VOCl. De bronlocatie in het centrum wordt gesaneerd door de stichting Bosatex met ‘traditionele’ in-situ saneringsmethoden, waaronder chemische oxidatie. Door de bodemverontreiniging in het centrum is een lange verontreinigingspluim in het eerste watervoerende pakket ontstaan. De omstandigheden voor natuurlijke afbraak in het eerste watervoerende pakket zijn erg slecht. Dit betekent in de praktijk dat de pluim erg lang is en nog tientallen jaren zal doorgroeien. Om verdere verspreiding te voorkomen en de pluim af te vangen is ter plaatse van Huis Doorn een grondwateronttrekking gerealiseerd. Wij hebben ter plaatse van Huis Doorn een gecombineerde anaerobe en aerobe constructed wetland aangelegd om het opgepompte water te zuiveren. Een bijzonder aandachtspunt hierbij was de landschappelijke inpassing, omdat landgoed Huis Doorn een nationaal monument is.

Voorbeeldproject 2: Amersfoort stationsgebied

Ter plaatse van de voormalige laswerkplaats is een bodemverontreiniging ontstaan. Deze is door middel van ontgraving gesaneerd waarbij een restverontreiniging is achtergebleven. Deze restverontreiniging zorgt voor een langdurig naleverende grondwaterverontreiniging die moet worden gesaneerd. Voor de grondwatersanering is een constructed wetland gemaakt voor het zuiveren van het opgepompte water. Door gebruik te maken van windenergie is de gehele grondwatersanering, inclusief zuivering, energieneutraal. De weersomstandigheden, waaronder wind en temperatuur, hebben een belangrijke invloed op het debiet en het zuiveringsrendement. Desondanks worden ook in de winter de lozingsnormen gehaald.

HMVT-computermodel voor ontwerp en optimalisatie constructed wetlands

Michaela Bhend heeft een computermodel ontwikkeld waarmee we de werking van constructed wetlands beter begrijpen en nu ook kunnen modelleren. We kunnen hiermee snel een ontwerp van een constructed wetland doorrekenen. Denkt u aan de toepassing van een constructed wetland? Neem dan contact met ons op, dan kunnen we snel voor u berekenen wat er mogelijk is en wat dit betekent t.a.v. geld, benodigde oppervlakte en zuiveringsrendement. 

De toekomst…

HMVT werkt op dit moment aan:

  • De bouw van een pilootinstallatie (klaar halverwege 2021) constructed wetland in een container. Deze kunnen wij snel en gemakkelijk op locatie neerzetten. Hierbij krijgen we een goed beeld van het zuiveringsrendement en de benodigde verblijftijd. En u krijgt meer zekerheid dat het ook écht werkt voordat u overgaat tot de aanleg van een full-scale wetland.
  • We zijn aan het kijken naar het aanpakken van nog andere verontreinigingen met een constructed wetland, zoals bijvoorbeeld medicijnresten en PFAS.

Bekijk de hele webinar

Wil je de hele webinar of de presentatie bekijken? Klik dan op onderstaande button, vul het formulier in en we mailen je binnen een minuut de toegang tot het gehele webinar. 

Om een verontreiniging in kaart te brengen, worden vaak verspreid over de locatie grondmonsters genomen om deze kern in beeld te brengen. Door de vele analyses op de grondmonsters kunnen de kosten voor deze onderzoeken sterk oplopen. HMVT voert – voor het in kaart brengen van vluchtige verontreinigingen- al jaren lang bodemluchtonderzoeken uit. Bij deze onderzoeken kunnen we de analysekosten en hierdoor de onderzoekskosten aanzienlijk beperken en een verontreiniging toch goed in kaart brengen. Door uit verschillende dieptes en verschillende posities een beetje bodemlucht te meten op verontreiniging kunnen we een driedimensionaal beeld geven van de bron. Op het moment dat we een beeld hebben van de verontreiniging nemen we nog enkele grondmonsters om ook de hoeveelheid minder vluchtige componenten te meten.

Je hebt een verontreiniging dus sneller in beeld tegen lagere kosten.

De methode geeft in vele opzichten een goed en betrouwbaar beeld van de verontreiniging en de mogelijke saneringsaanpak.

Is bodemluchtonderzoek iets voor u? Vraag snel een online offerte aan via onderstaande link

 

Perfluoralkylstoffen, ook wel PFAS genoemd, zijn een stofgroep waar steeds meer aandacht voor komt als het gaat om de milieuschade die deze stoffen aanrichten. Dit type stoffen zijn zeer persistent, zeer toxisch en veroorzaken soms forse grond- en grondwaterverontreinigingen. Daarnaast komen de PFAS verontreinigingen voor in vele industriële blussystemen en afvalwaterstromen. 

Tot op heden zijn er geen goede oplossingen om grond die sterk verontreinigd is met PFAS schoon te maken of te storten. Veel verontreinigde locaties zijn ook nog niet in beeld. Kortom, een groeiend probleem.  Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek BV (HMVT) heeft een tweetal oplossingen:

  1. Wij hebben een zeer effectieve en betaalbare zuiveringsmethode om PFAS uit (grond) water te halen. Lees het artikel (link)  “Effectieve en betaalbare waterzuivering PFAS – houdend water“ 
  2. Ook voor PFAS in grond hebben wij een uitstekend saneringstechniek. Lees het artikel (link) “PFAS verontreiniging in grond aangepakt met thermische technieken”