PFAS in grond- en proceswater is een groot en actueel probleem. PFAS zijn toegepast in vele producten. Dankzij de specifieke werking (waterafstotend en thermisch zeer stabiel) wordt het door vele fabrikanten gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de teflonlaag in een pan, de stof die werd toegevoegd in blusmiddelen en een waterafstotende spray voor kleding. De PFAS stofgroep is zo ontwikkeld dat het bijna onmogelijk is om het biologisch, chemisch of thermisch aan te pakken. Deze stoffen hechten bovendien heel slecht aan actieve kool. Stoffen die binnen deze stofgroep vallen zijn PFOS, PFOA en GenX.

Tot op heden wordt met PFAS verontreinigd water vooral gezuiverd door middel van actieve kool filtratie. Echter, beladingsgraden op actieve kool zijn zeer laag en moeilijk op voorhand in te schatten. Daarmee worden de waterzuiveringskosten een groot risico. HMVT is op zoek gegaan naar alternatieven en introduceert in Nederland samen met haar partner Cornelsen uit Duitsland een nieuwe waterzuiveringstechnologie om PFAS/PFOS-houdend water te zuiveren.

Met deze nieuwe waterzuiveringstechnologie vlokken door chemische toevoegingen de PFAS-componenten uit en kunnen deze uit de waterstroom worden gefilterd. Op deze wijze kan de bulk van de PFAS-verontreiniging uit de waterstroom worden weggenomen. Voor extra veiligheid en ter polishing van de effluentstroom wordt het water vervolgens nog na-gezuiverd met behulp van actieve kool. Het op deze manier reinigen van (grond)water is in Nederland nog niet eerder gedaan.

In opdracht van HABO GWW heeft HMVT PFAS-houdend grondwater gezuiverd dat vrijkwam bij de sanering van de ‘Cruquiuswerf’ in Amsterdam. De Cruquiuswerf is onderdeel van Cruquiuseiland, een heel mooi schiereiland in het Oostelijk Havengebied. Vroeger ruig en industrieel, nu wordt het een fantastische nieuwe woonplek en of fietsafstand van het centrum van Amsterdam.

Ondertussen is het project afgerond en succesvol verlopen. Door toepassing van deze zuiveringstechniek kon vooraf een betrouwbare kostenraming voor de waterzuivering worden gemaakt en is zeer fors bespaard op verbruikskosten voor actieve kool.

Meer informatie?
Mocht u meer informatie willen ontvangen over PFAS in (grond)water of over HMVT, dan kunt u contact opnemen met Paul Verhaagen (+31) 6 118 60 806 of via het algemene nummer (+31) 318 624 624.

PFAS in de bodem is een groot en actueel probleem. PFAS zijn toegepast in vele producten. Dankzij de specifieke werking (waterafstotend en thermisch zeer stabiel) is het door vele fabrikanten gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de teflonlaag in een pan, de stof die werd toegevoegd in blusmiddelen en een waterafstotende spray voor kleding. De PFAS stofgroep is zo ontwikkeld dat het bijna onmogelijk is om het biologisch, chemisch of thermisch aan te pakken. Stoffen die binnen deze stofgroep vallen zijn PFOS, PFOA en GenX. Tijdens het seminar over PFAS op 1 november stond het zoeken naar praktische oplossingen voor nu en in de toekomst centraal.

Interactief seminar
In samenwerking met het RSK, gemeente Haarlemmermeer en Afvalzorg Nederland organiseerde HMVT dit interactieve en boeiende seminar over PFAS. Iedere partij belichtte vanuit een eigen invalshoek de problematiek en mogelijke oplossingen rondom PFAS. Verder ging het seminar in op mogelijke problemen die zich in de praktijk kunnen voordoen en hoe je daar als bedrijf of gemeente mee omgaat. Samen met de deelnemers gingen de vier sprekers ook op zoek naar mogelijke oplossingen.

Problematiek aanpakken
Directe blootstelling aan PFAS door bijvoorbeeld inname via grond- of drinkwater kan leiden tot gezondheidsklachten. Om de PFAS grondig aan te pakken, is het dan ook van groot belang dat er goede (technische) oplossingen komen. Vanuit verschillende onderzoeken is al veel bekend over de problematiek rondom PFAS. Tijdens dit seminar lag de focus op de mogelijkheden in de praktijk. Het seminar ging dieper in op de praktische oplossingen om dit probleem te verhelpen.

HMVT biedt een oplossing
Paul Verhaagen was namens HMVT één van de sprekers tijdens het seminar. Paul vertelde onder meer over de nieuwe waterzuiveringstechnologie die HMVT in Amsterdam introduceerde. Deze technologie maakt het mogelijk om PFAS/PFOS-houdend water te zuiveren. Verder heeft Paul verteld hoe je het beste kunt handelen als PFAS het hoofdprobleem binnen een bodemproject is. En hoe je de sanering dan het beste kunt opzetten. HMVT is blijvend in ontwikkeling en continu op zoek naar nieuwe technieken. Over een jaar hoopt HMVT nóg meer adequate technologieën te kunnen leveren die de PFAS-problematiek oplossen.

Meer weten over PFAS?
Mocht u meer informatie willen ontvangen over PFAS in de bodem of over HMVT, dan kunt u contact opnemen met Paul Verhaagen (+31) 6 118 60 806 of (+31) 318 624 624. 

Presentaties?
Voor een weergave van alle gehouden presentaties, klikt u hier: Presentatie PFAS in de bodem – 1 november 2018.

In onze moderne en snel veranderende samenleving krijgen we steeds vaker te maken met nieuwe vraagstukken. Dit vraagt om nieuwe en innovatieve milieutechnieken, bijvoorbeeld om water te zuiveren. Onze Belgische collega’s van Wegrosan/HMVT hebben afgelopen jaar een unieke prestatie geleverd. Zij hebben een duurzaam en ecologisch waterzuiveringssysteem geïnstalleerd op de eerste drijvende kantoorboot in Antwerpen.

Beroemde Antwerpse badboot
De eerste kantoorboot aan de Napoleonkaai in Antwerpen is een restant van de beroemde Antwerpse Badboot. De Badboot werd tot 2015 gebruikt als openbaar zwembad. Het zinken van het zwembad, gelegen op het bovendek, heeft ervoor gezorgd dat de Badboot niet langer kon blijven bestaan. Een Antwerps reclamebureau besloot het horeca-gedeelte van de boot te kopen en er het eerste drijvende kantoor in Vlaanderen van te maken. En met succes.

Uitdagende opgave
Onze collega’s in België hadden nog nooit eerder een waterzuiveringsproject uitgevoerd op een boot. En net zoals bij vrijwel ieder project kregen ze ook tijdens dit project te maken met meerdere uitdagingen. Allereerst moest het water conform de Vlaamse normen gezuiverd worden. Dit betekent dat het afvalwater van het drijvende kantoor aan bepaalde eisen moest voldoen om het te mogen lozen. Daarnaast was er op de boot slechts een klein oppervlak beschikbaar voor de installatie. Ook het evenwicht en de balans van de boot speelden een belangrijke rol. Om het project nog iets complexer te maken, moest er ook rekening gehouden worden met een variabele belasting. Op werkdagen zou er een piek aan afvalwater zijn en in het weekend helemaal geen afvalwater.

Drijvende kracht
Na grondig vooronderzoek werd een afvalwater-recuperatiesysteem geïnstalleerd op basis van beluchte rietvelden en actiefkoolfiltratie. Dit is vergelijkbaar met het concept Constructed Wetlands wat wij in Nederland al actief inzetten bij waterzuiveringsprojecten. Het is een filter dat kan worden ingepast in bestaande watergangen. Hierin worden zuurstofrijke en zuurstofarme zones gevormd waardoor de verontreiniging op een biologische wijze wordt afgebroken. Het voordeel hiervan is dat er geen bovengrondse zuivering en er weinig energie nodig is om het water te zuiveren. De actiefkoolfiltratie werd als extra zuiveringsstap geïnstalleerd om een gedeelte van het gezuiverde water te hergebruiken voor het spoelen van de toiletten.

Denken in mogelijkheden
Bij ieder project zijn er onverwachte situaties en problemen die zich voordoen. Bij het bootzuiveringsproject had dit te maken met de bouwconstructie van de boot en de beperkte ruimte. Voor de waterzuiveringsinstallatie zijn er leidingen gelegd van het voordek tot het achterdek. Deze leidingen zijn dwars door de compartimenten van de boot gelegd. Een uitdagende opgave voor onze Belgische collega’s. Uiteindelijk is de stabiliteit behouden en drijft het kantoor nog steeds.

Dit project is een goed voorbeeld van onze werkwijze. Wij gaan altijd op zoek gaan naar een passende oplossing die aansluit op de wensen van de klant en past bij de omgevingsfactoren van een situatie. Benieuwd wat wij mogelijk voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Tijdens het Intersoil congres, georganiseerd door Web-Event in samenwerking met onder andere Leefmilieu Brussel, staat het thema bodemsanering centraal. Als dé bodemsaneringsspecialist is HMVT natuurlijk dit jaar van de partij.

Chemische wasserij
Klaas de Jong zal namens HMVT op het Intersoil congres spreken. Op dinsdag 13 november zal Klaas tijdens zijn presentatie zijn verhaal vertellen over de sanering van een voormalige chemische wasserij. Deze sanering werd gedaan met behulp van een thermische aanpak van een onverzadigde bodemzone en een oxidatieve aanpak van grondwater.

Actuele ontwikkelingen
Verder worden tijdens het congres de wijzigingen in de regelgeving besproken, komen de verantwoordelijkheden per betrokken partijen bij bodemsanering aan bod en worden nieuwe technieken en methodes bij uitvoering van bodemstudies verder uitgelegd. Tot slot zullen innovatieve technieken in bodemsanering en grondwatersanering verder worden toegelicht.