Grondwaterzuiveringsinstallatie Zuid-Nederland

Home> Water> projecten> Grondwaterzuiveringsinstallatie Zuid-Nederland

Uitdaging
Voor een multinational in het zuiden van Nederland heeft HMVT het detailontwerp en implementatie verzorgd van een (semi)permanente grondwaterzuiveringsinstallatie. HMVT verzorgt ook het beheer, bediening en onderhoud van de installatie. Op de locatie is grondwater verontreinigd met een mix aan (gechloreerde) koolwaterstoffen. Om te voorkomen dat de verontreinigingspluim verspreid wordt dit verontreinigde grondwater onttrokken en wordt de grondwaterverontreiniging beheerst in afwachting van een bronsanering.

Een uniek aspect aan de implementatie van deze waterzuivering was het zeer krappe tijdschema.

Oplossing
Om te komen tot een zo kosteneffectieve zuivering van het onttrokken grondwater heeft HMVT een installatie met een maximaal ontwerpdebiet van 30 m³/uur ontworpen. De waterzuivering bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:

– Een influenttank.
– Een biologische zuiveringsstap door middel van een biorotor.
– Een automatisch zandfiltratiestap om ijzer en onoplosbare delen te verwijderen.
– Een beluchtingsstap, uitgevoerd door middel van een striptoren.
– Een polishingstap door middel van actieve kool filtratie.

De bij de beluchting vrijkomende dampen worden eveneens door middel van actieve kool gereinigd. De installatie functioneert volautomatisch en kan uiteraard ook via telemetrie op afstand worden ingeregeld en gecontroleerd.

Resultaten
HMVT is erin geslaagd om de waterzuivering binnen het gewenste tijdschema te installeren en op te starten. De installatie is sinds december 2018 operationeel en voldoet aan alle verwachtingen. Ontwerpdebieten en zuiveringsrendementen worden behaald.