Sanering Saronix terrein Doetinchem

Home> Bodem> projecten> Sanering Saronix terrein Doetinchem

Uitdaging

Deze voormalige bedrijfslocatie was ernstig verontreinigd met gechloreerde koolwaterstoffen, minerale oliën, asbest en zware metalen. Dit terrein ligt in een binnenstedelijke omgeving en moest in het kader van herontwikkeling gesaneerd worden. De toekomstige bestemming is woningbouw. HMVT heeft het ontwerp van de sanering verzorgd en de uitvoering ervan voor een gegarandeerd resultaat ter hand genomen.

Het project is in 2007 gestart en de actieve saneringsacties waren medio 2009 afgerond. De saneringsdoelen waren als volgt geformuleerd:
Bovengrond: zodanig saneren dat de resultaten voldoen aan ‘wonen met tuin’.
Ondergrond: kernsanering met als resultaat een stabiele eindsituatie.

Oplossing

De minder mobiele verontreinigingen minerale oliën, zware metalen en asbest in de boven- en ondergrond zijn door middel van ontgraving weggenomen. In de ondergrond en het grondwater is de verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen gesaneerd door een combinatie van chemische oxidatie en stimulatie van de natuurlijke afbraak.

De chemische oxidatie is uitgevoerd met behulp van waterstofperoxide conform het Fenton’s reagens principe. We hebben meerder oxidatierondes uitgevoerd. Op sommige deellocaties kon worden volstaan met één oxidatieronde, op andere waren wel vier oxidatieronden nodig.

Nadat we via de chemische oxidatie de bulk van de verontreiniging hebben weggenomen, is de biologische afbraak van de resterende verontreinigingen gestimuleerd door een shock load injectie van koolstofbron: ENNA.

 

Resultaten

Bronlocatie

  • Grondontgraving circa 4000 ton
  • Bemaling en waterzuivering 100 m3/uur (in serie geschakelde strippers) tijdens grondsanering
  • Chemische oxidatie met Fentons Reagens (drie ronden), circa 190 filters
    bodemluchtextractie, circa 60 filters
  • Stimulatie anaerobe biologie, circa 220 filters

Pluim

  • Omvang circa 250.000 m3 bodemvolume, diepte tot 18 m-mv
  • Monitoring gedurende tien jaar
  • Terugvalscenario: biobarrier