Interceptiebemaling & helofytenfilter Zwolle

Home> Bodem> projecten> Interceptiebemaling & helofytenfilter Zwolle

Uitdaging

Het grondwater onder het centrum van Zwolle is verontreinigd met gechloreerde oplossingen. Deze verontreiniging, met name vinylchloride, stroomt in de nabijgelegen drinkwaterwingebied. Dit is een ongewenste situatie.

Oplossing

In samenwerking met Oranjewoud heeft HMVT als onderaannemer het volgende systeem gerealiseerd:

 • Deepwell, filterstelling 10-89 m-mv, ca. 8 m3/u
 • Leidingwerk van de deepwell, via de daklozenopvang terug naar het influent van de zuivering
 • Beluchtingsbassin
 • Bezinkbassin tbv ijzer
 • Verdeelput
 • Helofytenfilter
 • referentiesloot
 • Infiltratiesloot

Tevens is het terrein van aanleg gesaneerd door Oranjewoud.

De installatie wisselt storings- en bedrijfsgegevens uit met de warmtewisselaar in het naastgelegen gebouw. In de zomer wordt het water gebruikt om het pand te koelen, en in de winter juist om deze te verwarmen. In het systeem zijn diverse meetsystemen verwerkt:

 • 4 temperatuursensoren
 • Zuurstofsensor
 • Flowmeting

Resultaten

Na oplevering van de installaties zijn deze in gebruik genomen, en tot op heden worden deze onderhouden door HMVT.