Interceptiebemaling & helofytenfilter Zwolle

Home> Bodem> projecten> Interceptiebemaling & helofytenfilter Zwolle

Uitdaging

Nabij het centrum van Zwolle bevindt zich een VOCl verontreiniging. Deze verontreiniging wordt door het verderop gelegen drinkwaterwingebied aangetrokken. Dit is een onwenselijke situatie, omdat met name het lichte VC moeilijker te zuiveren is in de gangbare zuiveringsstappen van klassieke drinkwaterwinningen.

Langdurige onttrekkingen zijn uitermate geschikt voor het toepassen in duurzame energie oplossingen. In dit geval heeft de gemeente en het ingenieursbureau het ontwerp opgesteld, met als uitgangspunt het benutten van de warmte in het grondwater voor de naastgelegen daklozenopvang.

Tevens diende het systeem als pilot voor het onderzoeken van het rendement van een helofytenfilter, met als nul-situatie ernaast een soortgelijke “blanke sloot”. Het water dient na zuivering geherinfiltreerd te worden.

Oplossing

In samenwerking met Oranjewoud heeft HMVT als onderaannemer het volgende systeem gerealiseerd:

 • Deepwell, filterstelling 10-89 m-mv, ca. 8 m3/u
 • Leidingwerk van de deepwell, via de daklozenopvang terug naar het influent van de zuivering
 • Beluchtingsbassin
 • Bezinkbassin tbv ijzer
 • Verdeelput
 • Helofytenfilter
 • referentiesloot
 • Infiltratiesloot

Tevens is het terrein van aanleg gesaneerd door Oranjewoud.

De installatie wisselt storings- en bedrijfsgegevens uit met de warmtewisselaar in het naastgelegen gebouw. In de zomer wordt het water gebruikt om het pand te koelen, en in de winter juist om deze te verwarmen. In het systeem zijn diverse meetsystemen verwerkt:

 • 4 temperatuursensoren
 • Zuurstofsensor
 • Flowmeting

Resultaten

Na oplevering van de installaties zijn deze in gebruik genomen, en tot op heden worden deze onderhouden door HMVT.