Enka Ede

Home> Water> projecten> Enka Ede

Uitdaging

Door de voormalige bedrijfsactiviteiten is het grond- en grondwater van een oude industrielocatie op korte afstand van het centrum van Ede verontreinigd geraakt met voornamelijk zink en pentachloorfenolen. In verband met de voorgenomen herontwikkeling van het terrein wordt grond en grondwater gesaneerd. HMVT heeft opdracht gekregen deze grootschalige verontreiniging te saneren. In verband met de omvang en het hoge onttrekkingsdebiet is een uitgebreide waterzuivering noodzakelijk.

Oplossing

Doel van de grondwatersanering is het opheffen van de verspreiding van de verontreiniging en geen nadelige invloed meer heeft op het grondwater stroomafwaarts. Om dit te bereiken onttrekt HMVT grondwater met een debiet van 50 m3/uur dat via een zuivering weer wordt geïnfiltreerd. Het water wordt gezuiverd tot < 3.000 µg/l aan zink en < 3 µg/l aan Pentachloorfenolen(PCP).

Resultaten

Op de locatie is een complete GWZI gebouwd. Na een lange inregelperiode door diverse vorstperiodes is de waterzuivering begin 2013 opgestart.