Drijflaagsanering Rouen (F)

Home> Bodem> projecten> Drijflaagsanering Rouen (F)

Uitdaging

Op een meer dan 85 jaar in bedrijf zijnde raffinaderij in Noord Normandië, Frankrijk, hebben zich in de jaren 90 op het terrein enkele calamiteiten voorgedaan waardoor meer dan 15.000m3 puur product in de bodem terecht is gekomen. Door de ontstane ecologische en humane risico’s zijn tussen 1990 en 2008 in-situ saneringsmethodes toegepast om de bulk (circa 12.000m3) te verwijderen. Tussen 2008 en 2009 is tijdens een tweede fase 1.600m3 verwijderd. Desondanks bleef uitdamping naar de atmosfeer een groot risico. Hierdoor is in 2009 een grootschalige in-situ sanering door HMVT gestart om de aanwezige minerale olie en koolwaterstoffen te saneren. Bij aanvang bedroeg het verontreinigd gebied 22 ha met op sommige locaties een dikte van meer dan 2 meter!

Oplossing

HMVT heeft op drie deelterreinen een netwerk van bodemluchtextractie, multi-fasen-extractie (MFE) en skimmingfilters geplaatst om bodemlucht, puur product en verontreinigd grondwater te onttrekken van de bodem. Gezien de vluchtigheid van het product is de gehele installatie ATEX uitgevoerd. Het onttrokken water en product is van elkaar gescheiden d.m.v. twee grote olie/water afscheiders. De olie is vervolgens in een 120m3 opvangtank opgevangen welke periodiek geleegd werd. Het water is behandeld d.m.v. een combinatie aan technieken (zakkenfilter, zandfilter & coalescentie) en drie striptorens. Verontreinigde dampen zijn behandeld m.b.v. een katox (1.500 m3/uur). Rest water werd geloosd op de rivier. Tijdens de sanering had HMVT een hydraulische beheersmaatregel in werking met een debiet van 500m3/uur.

Resultaten

Van 2009 t/m 2013 is in totaal meer dan 2.500 m3 product verwijderd en verwerkt. Skimming bleek op deze locatie veruit de effectiefste onttrekkingswijze: op sommige dagen werd meer dan 4.000 liter product onttrokken. Het onttrokken product hebben we tevens af kunnen laten nemen met een prijs per liter. Een win-win situatie.