Complexe waterzuivering Antwerpen

Home> Water> projecten> Complexe waterzuivering Antwerpen

Uitdaging

Omvangrijke drijflaag nafta & diesel (2,3 ha > 1.000 m³ drijflaag en lokaal dikker dan 1 m) en grondwaterverontreiniging van vluchtige (aromatische) koolwaterstoffen. Dit grondwater wordt onttrokken en gezuiverd voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd. Vanwege de omvang van de verontreiniging diende een uitgebreide waterzuivering te worden ontworpen en gebouwd worden.

Oplossing

HMVT voert een omvangrijke bodemsanering uit waarbij een cocktail aan verontreinigingen wordt onttrokken. Deze stoffen worden gezuiverd alvorens deze worden geloosd op het oppervlaktewater. HMVT heeft voor het behandelen van het sterk vervuilde water een installatie ontworpen bestaande uit olie-waterafscheiders, productopvang, striptorens, biorotoren, actiefkoolfiltratie, chemicaliën dosering, opvangbekken en afscheiders. Het geheel is opgesteld op een vloeistofdichte opstelplaats en voorzien van besturing en op afstand regelbaar (telemetrie). De waterzuivering is gedimensioneerd op een debiet van 20 m3/uur.

HMVT beheert de installatie sinds 2001 voor een vast tarief. Onder beheer vallen alle benodigd (onderhouds)werkzaamheden die met vastgestelde frequentie worden uitgevoerd. HMVT voert zelf het dagelijks onderhoud uit en voert eventuele benodigde aanpassingen zelf door.

Resultaten

Sinds 2001 functioneert de zuivering naar behoren en worden de lozingseisen voor lozing op oppervlaktewater gehaald. Hierbij zijn aanzienlijke vrachten met de zuivering verwijderd tot meer dan 3.000 ton verontreiniging.